Kandityöt

Sukunimi Etunimi Tutkinto Oppiaine Vuosi Otsikko

Vaarno

Jonne LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biotekniikka 1998 Glyk(olys)oituneen hemoglobiinin määritysmenetelmät ja biokemiallinen tausta

Immonen

Nina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2000 Eturauhassyövän seulonta-argumentit puolesta ja vastaan

Ruohonen

Jenna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2007 Lapsen ADHD diagnoosin mahdollinen vaikutus koiran käytökseen

Vainio

Veera LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2007 Hippokampuksen neurogeneesi oppimisessa, muistissa ja aktivaatiokaavojen erotuksessa

Ruohonen

Jenna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2007 Lapsen ADHD diagnoosin mahdollinen vaikutus koiran käytökseen

Kaisti

Maija LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2008 Uusia geenejä lautasella - muuntogeeniset eliöt elintarviketuotannossa

Mattila

Soili LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2008 kromin ja nikkelin absorboituminen vermikuliittiin-ammoniumin ympäristömyönteinen talteenotto

Mattila

Soili LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2008 kromin ja nikkelin absorboituminen vermikuliittiin-ammoniumin ympäristömyönteinen talteenotto

Vaahtoranta

Annika LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2009 Hepatiitti B- ja C-virusten vaikutus hepatosellulaarisen karsinooman syntyyn

Stauffer

Janina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2009 Mikrokystiinien vaikutukset eliöihin ja mitä nämä vaikutukset kertovat mikrokystiinien roolista syanobakteereissa

Hartikainen

Riikka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2009 Evolutiivisesti merkittävien yksikköjen ja luonnonsuojeluyksikköjen määrittely lajien suojelun kannalta

Lampinen

Laura LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2009 Keliakian periytyvyys

Lehtimäki

Nina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2009 Maksalle myrkylliset sykliset peptidit-yleisin syanotoksiinien ryhmä

Vaahtoranta

Annika LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2009 Hepatiitti B- ja C-virusten vaikutus hepatosellulaarisen karsinooman syntyyn

Tiaskorpi

Sanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2009 Foraminiferojen käyttö happi-isotooppitutkimuksissa

Lehtimäki

Nina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2009 Maksalle myrkylliset sykliset peptidit-yleisin syanotoksiinien ryhmä

Hartikainen

Riikka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2009 Evolutiivisesti merkittävien yksikköjen ja luonnonsuojeluyksikköjen määrittely lajien suojelun kannalta

Tiaskorpi

Sanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2009 Foraminiferojen käyttö happi-isotooppitutkimuksissa

Lampinen

Laura LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2009 Keliakian periytyvyys

Ekman

Heidi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2009 RNA-interferenssi ja keinotekoisten siRNA:iden luominen

Stauffer

Janina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2009 Mikrokystiinien vaikutukset eliöihin ja mitä nämä vaikutukset kertovat mikrokystiinien roolista syanobakteereissa

Ekman

Heidi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2009 RNA-interferenssi ja keinotekoisten siRNA:iden luominen

Rönnberg

Marika LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Itämeren merikuljetukset vuosina 2006-2008

Jäsberg

Janina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2010 Dolomiitin liukoisuus suolahappoon

Kuitunen

Susanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2010 Sukupuolikromosomit ja sukupuolen määräytyminen geenitasolla

Kotitalo

Päivi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2010 Supikoiran (Nyctereutes procyonoides) ekologia Suomessa

Etu-Sihvola

Heli LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2010 Lahden muinaisrantojen geologinen tyypittely

Elo

Riikka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2010 Muurahaispesät ja niiden pesävieraat Suomessa

Forsström

Tiia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2010 Merimetsoyhdyskuntien ympäristövaikutukset

Ojala

Petteri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2010 Euroopan talous- ja rahaliiton vaikutusten tutkiminen gravitaatiomallin avulla

Väyrynen

Risto LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Lauhkean vyöhykkeen matalapaineet ja niiden aiheuttamat myrskyt Euroopassa

Hannula

Henna-Reetta LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Maatalouden vesistökuormitus ja sen vähentäminen - paikallaan polkeva ongelma?

Helenius

Terhi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2010 Partenogeneesi eläimillä

Huokko

Tuomas LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2010 Syanobakteerien typpimetabolia

Pienimäki

Minna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Kaupunki-ilmaston vaikutukset ilmastonmuutokseen

Mikkolainen

Päivi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Utahin osavaltion luonnonmaantieteelliset olot

Kinos

Jussi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Massaliikunnot ympäristöhasardina

Etu-Sihvola

Heli LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2010 Lahden muinaisrantojen geologinen tyypittely

Juhola

Tomi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2010 Tuntemuksia ketteryyden käyttöönotosta

Karppanen

Anna-Liisa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Vesi ja sen riittävuyys muuttuvassa maailmassa

Manninen

Emmi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Norjan vuonojen kehitys ja erityispiirteet

Vesala

Inka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2010 Suomen sotien vaikutukset maaperään ja vesistöihin

Kytömäki

Juho LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Suomen suot: väärinymmärretyt ainutlaatuiset

Jämsä

Mikael TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2010 Seuraavan sukupolven DNA-sekvensointi

Ojanperä

Juha LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2010 Hyaloklastiittien mineralogia

Väyrynen

Risto LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Lauhkean vyöhykkeen matalapaineet ja niiden aiheuttamat myrskyt Euroopassa

Koskinen

Heli LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Haminan sataman ja kaupungin synty sekä kehitys

Koponen

Anna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Vesiviljelu ja sen aiheuttamat ympäristövaikutukset : esimerkkialueena Etelä-Aasia

Kinos

Jussi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Massaliikunnot ympäristöhasardina

Karppanen

Anna-Liisa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Vesi ja sen riittävuyys muuttuvassa maailmassa

Hannula

Henna-Reetta LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Maatalouden vesistökuormitus ja sen vähentäminen - paikallaan polkeva ongelma?

Arat

Laura LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Nord Stream-kaasuputkihankkeen ympäristövaikutukset ja Itämeren alueen valtioiden suhtautuminen niihin

Vähätupa

Maria LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2010 Ihmisen transposonit ja niiden osallisuus sairauksien synnyssä

Tapio

Minna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Muistin ja unohduksen maisemia

Salmela

Noora LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 kalakantojen uhat Itämerellä-toimenpiteitä ja suojelua

Rönnberg

Marika LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Itämeren merikuljetukset vuosina 2006-2008

Arat

Laura LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Nord Stream-kaasuputkihankkeen ympäristövaikutukset ja Itämeren alueen valtioiden suhtautuminen niihin

Koskinen

Heli LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Haminan sataman ja kaupungin synty sekä kehitys

Tapio

Minna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Muistin ja unohduksen maisemia

Ahomaa

Anna TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2010 DNA:n eristäminen biologisista näytteistä

Pienimäki

Minna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Kaupunki-ilmaston vaikutukset ilmastonmuutokseen

Mikkolainen

Päivi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Utahin osavaltion luonnonmaantieteelliset olot

Salo

Paula LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2010 Ihmisen sukupuolikromosomien poikkeamat ja niiden taustalla olevat molekyylimekanismit

Humppi

Sarita LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Kaupunkiluonto: luonto kaupungin rakentajana - esimerkkinä Ålesundin kaupunki

Salminen

Janni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2010 Spermakilpailu ihmisillä

Ahomaa

Anna TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2010 DNA:n eristäminen biologisista näytteistä

Salmela

Noora LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 kalakantojen uhat Itämerellä-toimenpiteitä ja suojelua

Liesegang

Erika LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2010 Antarktiksen viimeaikaiset geologisesti merkittävät tutkimukset

Eerola

Sini LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2010 Pim-kinaasit syövässä

Palin

Noora LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2010 Orankien (Pongo spp.) nykytila ja suojelu

Mattila

Heta LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2010 Lehtivihreän hajoaminen sekä valon ja reaktiivisten happilajien merkitys senesenssissä

Lyyski

Annina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2010 Geenikartoitus luonnon populaatioissa

Peltomaa

Riikka TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2010 Sydänperäisten troponiinien määritystekniikat

Manninen

Emmi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Norjan vuonojen kehitys ja erityispiirteet

Koponen

Anna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Vesiviljelu ja sen aiheuttamat ympäristövaikutukset : esimerkkialueena Etelä-Aasia

Eerola

Sini LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2010 Pim-kinaasit syövässä

Elo

Riikka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2010 Muurahaispesät ja niiden pesävieraat Suomessa

Forsström

Tiia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2010 Merimetsoyhdyskuntien ympäristövaikutukset

Salo

Paula LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2010 Ihmisen sukupuolikromosomien poikkeamat ja niiden taustalla olevat molekyylimekanismit

Salminen

Janni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2010 Spermakilpailu ihmisillä

Kuitunen

Susanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2010 Sukupuolikromosomit ja sukupuolen määräytyminen geenitasolla

Kotitalo

Päivi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2010 Supikoiran (Nyctereutes procyonoides) ekologia Suomessa

Humppi

Sarita LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Kaupunkiluonto: luonto kaupungin rakentajana - esimerkkinä Ålesundin kaupunki

Kytömäki

Juho LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2010 Suomen suot: väärinymmärretyt ainutlaatuiset

Jäsberg

Janina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2010 Dolomiitin liukoisuus suolahappoon

Palin

Noora LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2010 Orankien (Pongo spp.) nykytila ja suojelu

Vähätupa

Maria LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2010 Ihmisen transposonit ja niiden osallisuus sairauksien synnyssä

Liesegang

Erika LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2010 Antarktiksen viimeaikaiset geologisesti merkittävät tutkimukset

Vesala

Inka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2010 Suomen sotien vaikutukset maaperään ja vesistöihin

Huokko

Tuomas LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2010 Syanobakteerien typpimetabolia

Ojanperä

Juha LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2010 Hyaloklastiittien mineralogia

Mattila

Heta LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2010 Lehtivihreän hajoaminen sekä valon ja reaktiivisten happilajien merkitys senesenssissä

Lyyski

Annina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2010 Geenikartoitus luonnon populaatioissa

Helenius

Terhi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2010 Partenogeneesi eläimillä

Järnefelt

Jouko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Comparative push-pull factor analysis of migration in Lao PDR provinces

Wiklund

Anu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Kanadan inuiitit ja muuttuva arktinen ympäristö

Huttu

Jenni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2011 Valikoituja esimerkkejä merkittävistä geologisista ja biologisista tapahtumista neoproterotsooiselta maailmankaudelta ja fanerotsooisen eonin ajalta

Kara

Jaakko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2011 Eri dolomiittien kyky sitoa suolahappoa (2kpl)

Kämäräinen

Veli-Pekka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2011 Kittilä-ryhmän orogeenisten kultaesiintymien tyypilliset piirteet

Mäkelä

Magdalena LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2011 Eri basalttien kyky sitoa hiilidioksidia

Paadar

Johanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2011 Jaalan Pahasaaren magneettinen anomalia

Salminen

Sarianna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2011 Luminenssiajoitus ja sen käyttö kvartäärisedimenttien ajoituksessa

Simelius

Charlotta LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2011 Kainuun liuskejakson mustaliuskeiden sulfidimineraalit ja niiden ympäristövaikutukset

Korpi

Krista TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2011 Proteiinien mikrotäplittämiseen soveltuvat mikrotäplitysmenetelmät

Alatalo

Mari TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2011 Fluorometrin rakenne ja toiminta

Alanko

Tommi TkK Tekniikan kandidaatti Biokemia 2011 Vesianalyyseissa käytettävät mikrofluidistiset laitteet

Turkia

Tytti LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Sechellinkerttusen (Arcocephalus sechellensis) pesimäbiologia

Sillanpää

Pihla LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Aurajokirannan visuaalinen maiseman muutos ruutukaava-alueella vuodesta 1827

Konstari

Tanja LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Arvokkaita asuinalueita vai ankeaa arkkitehtuuria? Lähiöiden suojelu-esimerkkinä Iso-Heikkilä ja Patterihaka

Koistinen

Lotta LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Informaatio ja valta

Vaara

Elina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Calliphoridae-heimon käyttö oikeusentomologiassa Pekka Nuortevan tapaustutkimuksen avulla

Turunen

Marjo LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Iberianilvekset (Lynx pardinus) ja niiden suojelu

Kelahaara

Marko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Shanghain muutos 1990-luvulta alkaen-miksi ja miten Pudongin kaupunginosasta tuli lyhyessä ajassa uusi globaalin talouden keskus?

Korpi

Krista TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2011 Proteiinien mikrotäplittämiseen soveltuvat mikrotäplitysmenetelmät

Kaappa

Taija LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Ilmaston vaikutukset keskiaikaiseen eurooppalaiseen yhteiskuntaan: esimerkkinä suuri nälänhätä 1315-1322

Järnefelt

Jouko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Comparative push-pull factor analysis of migration in Lao PDR provinces

Rantasalo

Anssi TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2011 Biodieselin tuottaminen levistä

Nylund

Sami TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2011 Fluoresenssin vahvistaminen nanorakenteisen metallipinnan avulla

Korpi

Krista TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2011 Proteiinien mikrotäplittämiseen soveltuvat mikrotäplitysmenetelmät

Alatalo

Mari TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2011 Fluorometrin rakenne ja toiminta

Kuusisto

Juho LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Lentolaserkeilauksella hankittu puuston korkeusaineisto kasvupaikan viljavuuden arvioinnissa

Holtari

Hilkka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Kirkon ulkomaanavun humanitaarinen kriisinhallinta Haitissa 2010-2011

Tulivuori

Jukka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Paikkatiedon oppimisympäristöt

Alanko

Tommi TkK Tekniikan kandidaatti Biokemia 2011 Vesianalyyseissa käytettävät mikrofluidistiset laitteet

Rantasalo

Anssi TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2011 Biodieselin tuottaminen levistä

Nylund

Sami TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2011 Fluoresenssin vahvistaminen nanorakenteisen metallipinnan avulla

Bingham

Clarissa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Elohopean ja muiden ympäristömyrkkyjen vaikutukset jääkarhun (Ursus maritimus) ekofysiologiaan

Siivonen

Stefan LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Kuoriutumisen epäsynkronia linnuilla

Rantala

Marjaana LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Bioenergiaa reaaliaikaisesti fotosynteesin menetelmin

Porkka

Noora LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Somaattisten solujen takaisinohjelmointi kantasoluiksi-edistysaskeleita vektorikehityksessä ja pienimolekyylisten yhdisteiden käytössä

Pollari

Heini LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Elinympäristöjen pirstoutuminen ja sen vaikutukset kimalaisiin sekä niiden ravintokasveihin maatalousympäristössä

Nummela

Eija LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Mimikryn eri ilmenemismuotoja hämähäkeillä

Nikkanen

Lauri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Varhaisten kalvoproteiinien merkitys solukalvojen synyssä ja evoluutiossa

Mäki-Nevala

Satu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Transposonien merkitys genomien evoluutiossa

Mäkinen

Katja LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 PCB- ja PBDE-yhdisteiden kertyminen ja vaikutukset Brittiläisen Kolumbian miekkavalaissa (Orcinus Orca)

Mäkelä

Päivi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Supikoira (Nyctereutes procyonoides) tulokaslajina ja sen vaikutukset luonnossa

Mutkala

Kristiina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Poro (Rangifer tarandus tarandus) ja sen aiheuttamien häiriöiden vaikutukset kasviyhteisön rakenteessa ja ekosysteemin toiminnoissa

Lampinen

Jussi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Paratiisilintujen (Passeriformes: Paradisaeidae) pariutumisjärjestelmät, niiden kehitys ja seuraukset

Laatu

Iida LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Ilmaston lämpenemisen vaikutus malarian leviämiseen pohjoiselle pallonpuoliskolle

Koski

Tuuli-Marjaana LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Jouhimatolajit (Nematomorpha: Gordiida) Paragordius tricuspidatus, Paracordius varius, Spinochordotes tellinii, Gordius robustus ja pääisäntien manipulointi

Kakko

Maria LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Saimaannorppakantaa (Phoca hispida saimaensis) uhkaavat tekijät

Himanen

Samu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 RNA-interferenssin soveltaminen geenien hiljentämisessä

Koukkari

Johanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2011 Rikos ja rangaistus - Beckerin malli

Tuokko

Katariina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2011 Katsaus mikroluottoihin ja niiden toimintaan

Mäkilä

Sari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2011 Pankkien väliset maksujärjestelmät ja niiden riskit euroalueella

Roukka

Tomi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2011 Horisontaalisten yritysfuusioiden hintavaikutukset ja niiden arviointi

Mäkelä

Tanja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2011 Pankkikriisit ja niiden hallinta

Visa

Veli-Pekka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2011 Verotus yritysten välisessä kilpailussa

Suinila

Heidi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2011 Luonnollinen monopoli sähkön verkkotoiminnassa

Immonen

Larissa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2011 Korruption vaikutus investointeihin ja talouskasvuun kehittyvissä maissa

Haaksi

Asko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2011 Haitallinen valikoituminen. Sairausvakuutusmarkkinat

Nurminen

Mikko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2011 Ostovoimapariteetti ja siihen vaikuttavat tekijät. Katsaus euroalueen maihin

Vainio

Anna-Sofia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2011 Venäjän raakapuun vientitullien vaikutukset Suomen metsäteollisuuteen

Arola

Aleksi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2011 Onko pankkisektorilla skaalaetuja?

Himanen

Samu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 RNA-interferenssin soveltaminen geenien hiljentämisessä

Kakko

Maria LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Saimaannorppakantaa (Phoca hispida saimaensis) uhkaavat tekijät

Koski

Tuuli-Marjaana LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Jouhimatolajit (Nematomorpha: Gordiida) Paragordius tricuspidatus, Paracordius varius, Spinochordotes tellinii, Gordius robustus ja pääisäntien manipulointi

Laatu

Iida LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Ilmaston lämpenemisen vaikutus malarian leviämiseen pohjoiselle pallonpuoliskolle

Lampinen

Jussi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Paratiisilintujen (Passeriformes: Paradisaeidae) pariutumisjärjestelmät, niiden kehitys ja seuraukset

Kuusisto

Juho LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Lentolaserkeilauksella hankittu puuston korkeusaineisto kasvupaikan viljavuuden arvioinnissa

Mutkala

Kristiina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Poro (Rangifer tarandus tarandus) ja sen aiheuttamien häiriöiden vaikutukset kasviyhteisön rakenteessa ja ekosysteemin toiminnoissa

Mäkelä

Päivi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Supikoira (Nyctereutes procyonoides) tulokaslajina ja sen vaikutukset luonnossa

Mäkinen

Katja LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 PCB- ja PBDE-yhdisteiden kertyminen ja vaikutukset Brittiläisen Kolumbian miekkavalaissa (Orcinus Orca)

Mäki-Nevala

Satu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Transposonien merkitys genomien evoluutiossa

Nikkanen

Lauri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Varhaisten kalvoproteiinien merkitys solukalvojen synyssä ja evoluutiossa

Nummela

Eija LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Mimikryn eri ilmenemismuotoja hämähäkeillä

Pollari

Heini LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Elinympäristöjen pirstoutuminen ja sen vaikutukset kimalaisiin sekä niiden ravintokasveihin maatalousympäristössä

Porkka

Noora LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Somaattisten solujen takaisinohjelmointi kantasoluiksi-edistysaskeleita vektorikehityksessä ja pienimolekyylisten yhdisteiden käytössä

Rantala

Marjaana LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Bioenergiaa reaaliaikaisesti fotosynteesin menetelmin

Siivonen

Stefan LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Kuoriutumisen epäsynkronia linnuilla

Turkia

Tytti LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Sechellinkerttusen (Arcocephalus sechellensis) pesimäbiologia

Mikkilä

Elisa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Mitä turpeen jälkeen? Suopohjien viljelykäyttö Suomessa

Turunen

Marjo LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Iberianilvekset (Lynx pardinus) ja niiden suojelu

Vaara

Elina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Calliphoridae-heimon käyttö oikeusentomologiassa Pekka Nuortevan tapaustutkimuksen avulla

Märsynaho

Tiina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Kaivostoiminnan vaikutus aluekehitykseen-esimerkkinä Mustavaaran kasivoksen uudelleenavaaminen

Niemi

Eeva-Maria LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Helsingin alueellinen erilaistuminen: Case Vuosaari

Ojala

Katariina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Luonnonvarat yläkoulun maantiedon oppikirjoissa

Ojala

Minna-Liina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Perussuomalaisten maahanmuuttoon kohdistuva argumentointi eduskuntavaaleissa

Peltola

Karoliina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Konfliktin synty ja kehitys-tapauksena Darfurin konflikti

Elo

Riikka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Lähiöuudistus Suomessa: yhdyskuntatyöstä Lähiöuudistus 2000-ohjelmaan

Pulkkinen

Elisa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Ilmaston vaihtelun vaikutus Euroopan Alppien jäätiköihin

Bingham

Clarissa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Elohopean ja muiden ympäristömyrkkyjen vaikutukset jääkarhun (Ursus maritimus) ekofysiologiaan

Sahla

Matti LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Mikrorahoituksen kohdentaminen Tansaniassa

Översti

Sanni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 X-kromosomin inaktivaatioon liittyvistä tekijöistä

Sirkiä

Susanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Suden (Canis lupus) suojelun tila Suomessa

Tella

Annika LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Effects of increased nitrogen deposition on soil organic matter mineralization

Välimaa

Ilona LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Itämeri: vieraslajit ja painolastivesisopimuksen sovellettavuus

Översti

Sanni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 X-kromosomin inaktivaatioon liittyvistä tekijöistä

Elo

Riikka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Lähiöuudistus Suomessa: yhdyskuntatyöstä Lähiöuudistus 2000-ohjelmaan

Holtari

Hilkka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Kirkon ulkomaanavun humanitaarinen kriisinhallinta Haitissa 2010-2011

Kaappa

Taija LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Ilmaston vaikutukset keskiaikaiseen eurooppalaiseen yhteiskuntaan: esimerkkinä suuri nälänhätä 1315-1322

Kelahaara

Marko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Shanghain muutos 1990-luvulta alkaen-miksi ja miten Pudongin kaupunginosasta tuli lyhyessä ajassa uusi globaalin talouden keskus?

Koistinen

Lotta LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Informaatio ja valta

Konstari

Tanja LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Arvokkaita asuinalueita vai ankeaa arkkitehtuuria? Lähiöiden suojelu-esimerkkinä Iso-Heikkilä ja Patterihaka

Kosonen

Katja LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Elohopean kaukokulkeutuminen arktiselle alueelle-uhka alkuperäisasukkaiden terveydelle?

Kotti

Maarit LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Urbaanin maatalouden vaikutuksia ruuantuotannossa

Käyhkö

Hanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Kauppakeskusten fyysinen ympäristö palvelutilan käsitteen näkökulmasta

Mikkilä

Elisa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Mitä turpeen jälkeen? Suopohjien viljelykäyttö Suomessa

Märsynaho

Tiina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Kaivostoiminnan vaikutus aluekehitykseen-esimerkkinä Mustavaaran kasivoksen uudelleenavaaminen

Niemi

Eeva-Maria LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Helsingin alueellinen erilaistuminen: Case Vuosaari

Ojala

Katariina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Luonnonvarat yläkoulun maantiedon oppikirjoissa

Ojala

Minna-Liina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Perussuomalaisten maahanmuuttoon kohdistuva argumentointi eduskuntavaaleissa

Peltola

Karoliina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Konfliktin synty ja kehitys-tapauksena Darfurin konflikti

Venäläinen

Emilia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Kreetan vesivarat, niiden käyttö ja turismin vaikutus veden riittävyyteen

Wiklund

Anu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Kanadan inuiitit ja muuttuva arktinen ympäristö

Huttu

Jenni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2011 Valikoituja esimerkkejä merkittävistä geologisista ja biologisista tapahtumista neoproterotsooiselta maailmankaudelta ja fanerotsooisen eonin ajalta

Pulkkinen

Elisa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Ilmaston vaihtelun vaikutus Euroopan Alppien jäätiköihin

Kara

Jaakko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2011 Eri dolomiittien kyky sitoa suolahappoa (2kpl)

Kämäräinen

Veli-Pekka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2011 Kittilä-ryhmän orogeenisten kultaesiintymien tyypilliset piirteet

Mäkelä

Magdalena LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2011 Eri basalttien kyky sitoa hiilidioksidia

Paadar

Johanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2011 Jaalan Pahasaaren magneettinen anomalia

Salminen

Sarianna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2011 Luminenssiajoitus ja sen käyttö kvartäärisedimenttien ajoituksessa

Simelius

Charlotta LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2011 Kainuun liuskejakson mustaliuskeiden sulfidimineraalit ja niiden ympäristövaikutukset

Sahla

Matti LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Mikrorahoituksen kohdentaminen Tansaniassa

Välimaa

Ilona LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2011 Itämeri: vieraslajit ja painolastivesisopimuksen sovellettavuus

Käyhkö

Hanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Kauppakeskusten fyysinen ympäristö palvelutilan käsitteen näkökulmasta

Kotti

Maarit LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Urbaanin maatalouden vaikutuksia ruuantuotannossa

Sirkiä

Susanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Suden (Canis lupus) suojelun tila Suomessa

Kosonen

Katja LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Elohopean kaukokulkeutuminen arktiselle alueelle-uhka alkuperäisasukkaiden terveydelle?

Sillanpää

Pihla LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Aurajokirannan visuaalinen maiseman muutos ruutukaava-alueella vuodesta 1827

Tella

Annika LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Effects of increased nitrogen deposition on soil organic matter mineralization

Tulivuori

Jukka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Paikkatiedon oppimisympäristöt

Venäläinen

Emilia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2011 Kreetan vesivarat, niiden käyttö ja turismin vaikutus veden riittävyyteen

Helkkula

Maria TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2012 Pintaplasmoniresonanssikuvantaminen nukleiinihappodiagnostiikassa

Heljakka

Pekka TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2012 Korkean herkkyyden tropiinimääritykset

Stenbacka

Sini LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Exxon Valdezin öljyonnettomuuden vaikutukset merisaukkoon (Enhydra lutris)

Sulkama

Sini LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Persoonallisuuspiirteiden tutkimus eläimillä

Syrjälä

Minna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Koirarodut geneettisinä tautimalleina osteosarkoomassa, dilatoivassa kardiomyopatiassa ja epilepsiassa

Sävilammi

Tiina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Liikkuvat elementit fylogeneettisinä piirteinä

Westergård

Kirsi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Matkailusuunnittelu Suomessa eri aluetasoilla: aluetasoina Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Ähtäri

Strandman

Elina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Vesijärven rehevöitymiskehitys vuodesta 1976 vuoteen 2011 (51 s.)

Lüthje

Petra LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Joukkoliikenteen palvelutason määritys ja soveltuminen pendeliliikenteeseen yhteysväleittäin Satakunnassa

Stenbacka

Sini LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Exxon Valdezin öljyonnettomuuden vaikutukset merisaukkoon (Enhydra lutris)

Loukonen

Juho LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Satamien erikoistuminen Suomessa

Kaunisto

Pipsa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Saniaisten ekologisen menestyksen tekijät

Urtti

Hanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Amazonian tulvivien metsien siemeniä ja hedelmiä syövät kalat

Metsälä

Heidi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 WWF:n verekko-oppimateriaalit ympäristökasvatuksen välineenä alakoulussa

Kuorikoski

Konsta LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2012 Impaktisyntyiset kivilajit ja mikrorakenteet: esimerkkeinä Lappajärvi Suomessa ja Monturaqui Chilessä

Saha

Julia TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2012 Diagnostisen määritysmenetelmän matka kehityslaboratoriosta markkinoille

Mäkelä

Riku LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Suomen vatioalueen metropolisoituminen

Kähärä

Maiju LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Maahanmuutto ja väestöllinen kehitys Japanissa

Jokinen

Sami LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2012 lähi-infrapunaspekroskopian (NIRS) käyttö sedimenttitutkimuksessa

Markkinen

Niko TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2012 Antioksidanteiksi luokiteltavien fytokemikaalien biologiset funktiot

Haapaniemi

Juuso LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Lenholmin saaren maankäytön ja maiseman muutokset ajalla 1943-2003

Loivaranta

Tikli LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 kohtauksia lähiötilassa: soveltavan draaman mahdollisuudet vuorovaikutteisen suunnittelun tiedonrakennusprosessissa

Jakobsson

Olli LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Aluepolitiikka laajentuneessa Euroopan unionissa: esimerkkinä baltian maiden kehitys

Leppälä

Anton LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Työttömyyden, tulojen ja koulutusasteen alueellinen erilaistuminen Turun pienalueilla

Rahkonen

Elina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Turun joukkoliikenteen parantaminen runkobussilinjaston avulla-esimerkkinä Varissuon linja

Ojaniemi

Niina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Luonnon sosiaalinen rakentuminen-luontokäsitykset ja matkailun roolin muutos Suomen kansallispuistoissa

Pahkamäki

Niina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Ihmisten liikkuvuuden vuoksi leviävät taudit sekä niihin varautuminen.tarkastelussa Suomi

Laukkanen

Tiina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Laivaväylän ruoppaustoimenpiteiden aiheuttamat ympäristövaikutukset - tapaustutkimuksena Kokkolan laivaväylä

Peltoniemi

Teemu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Kuuban matkailu ja sen erityispiirteet

Jeskanen

Henna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Transalpiininen rahtiliikenne Sveitsissä ja Itävallassa

Porvari

Jenni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Lumensyvyyden ja lumen vesiarvon vaikutus kevättulviin Lounais-Suomessa vuosina 1981-2010

Martikainen

Milla LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Lumen hinta: keinolumi ja sen ympäristövaikutukset hiistokeskuksissa

Laamanen

Leena LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Pohjois-Atlantin oskillaation vaikutus pysyvän jääpeitteen muodostumiseen Turun satamassa vuosina 1980-2010

Rahkonen

Elina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Turun joukkoliikenteen parantaminen runkobussilinjaston avulla-esimerkkinä Varissuon linja

Miettinen

Harri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2012 The influence of reference group on the young, urban consumers` purchase decisions in China

Juvonen

Joni TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2012 HGMS-sovellukset bioteknologiassa

Kokkonen

Tomi TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2012 Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ohjelmistotalojen tulonlähteinä

Pihlava

Antti TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2012 Viritys häivekentän avulla

Urtti

Hanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Amazonian tulvivien metsien siemeniä ja hedelmiä syövät kalat

Myllymäki

Sarita LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2012 Pathways of metals from bedrock and soil into water and berries in the Loviisa area

Lempainen

Anna-Maija TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2012 Kopeptiinin kliininen merkitys ja immunoluminometrinen määritys

Selinheimo

Stella LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Yrityksen yhteiskuntavastuu kehitysmaissa-Stora Enso Latinalaisessa Amerikassa

Kuorikoski

Konsta LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2012 Impaktisyntyiset kivilajit ja mikrorakenteet: esimerkkeinä Lappajärvi Suomessa ja Monturaqui Chilessä

Strandman

Elina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Vesijärven rehevöitymiskehitys vuodesta 1976 vuoteen 2011 (74 s.)

Strandman

Elina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Vesijärven rehevöitymiskehitys vuodesta 1976 vuoteen 2011 (51 s.)

Salakka

Seela LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2012 Kokemäenjoen suiston Raumanjuovan sedimenttien pilaantuneisuustutkimus

Heljakka

Pekka TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2012 Korkean herkkyyden tropiinimääritykset

Lehto

Iida LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2012 Kivikierros Turun keskustassa

Virtanen

Juho LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Biologisia mekanismeja skitsofrenian taustalla

Saha

Julia TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2012 Diagnostisen määritysmenetelmän matka kehityslaboratoriosta markkinoille

Laitala

Juho LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2012 Kultahiippujen käyttö kullanetsinnässä Agnico-Eagle Finlandin turkimusalueella keski-Lapissa

Lehto

Iida LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2012 Kivikierros Turun keskustassa

Haavisto

Anna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biotekniikka 2012 Muovipintojen aktivointi biomolekyylien kiinnittämistä varten

Leminen

Maria LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2012 Radiohiiliajoitusten kalibrointi

Haapaniemi

Juuso LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Lenholmin saaren maankäytön ja maiseman muutokset ajalla 1943-2003

Mikkonen

Antti TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2012 LEDit ja valodiodit fluoresenssin mittaamisessa

Harsu

Valtteri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Sertifiointijärjestelmä poliittisen kuluttamisen välineenä

Virtanen

Juho LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Biologisia mekanismeja skitsofrenian taustalla

Hänninen

Johanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Ympäristöriskit vuoristoalueilla: tapaustutkimuksena Himachal Pradesh, Intia

Jakobsson

Olli LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Aluepolitiikka laajentuneessa Euroopan unionissa: esimerkkinä baltian maiden kehitys

Jeskanen

Henna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Transalpiininen rahtiliikenne Sveitsissä ja Itävallassa

Jyllinkoski

Tiina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Maaseutumaisten kuntien asukashankinnan ja asumisen markkinoinnin keinot Varsinais-Suomessa

Westergård

Kirsi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Matkailusuunnittelu Suomessa eri aluetasoilla: aluetasoina Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Ähtäri

Vallin

Sami LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2012 Hapen ja vedyn isotoopit hydrologisessa kierrossa ja niiden käyttö vedenottamoiden rantaimeytystutkimuksessa

Kaate

Ilkka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Uusiutuva energia Varsinais-Suomessa

Karjalainen

Eero LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Herneenviljely Suomessa

Helkkula

Maria TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2012 Pintaplasmoniresonanssikuvantaminen nukleiinihappodiagnostiikassa

Myllymäki

Sarita LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2012 Pathways of metals from bedrock and soil into water and berries in the Loviisa area

Markkinen

Niko TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2012 Antioksidanteiksi luokiteltavien fytokemikaalien biologiset funktiot

Leminen

Maria LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2012 Radiohiiliajoitusten kalibrointi

Mäki

Mikko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2012 Jurvan lintuharjun ampumaradan kunnostustarpeen turkiminen ja arvioiminen, Kurikka

Jyllinkoski

Tiina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Maaseutumaisten kuntien asukashankinnan ja asumisen markkinoinnin keinot Varsinais-Suomessa

Koskelo

Krista LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Luonnonmaantieteellisten aiheiden liittäminen Suomen kontekstiin lukion Sininen planeetta-oppikirjoissa

Haavisto

Anna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biotekniikka 2012 Muovipintojen aktivointi biomolekyylien kiinnittämistä varten

Rannikko

Janina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2012 Veiksel-jääkauden aikainen kasvillisuuden vaihtelu Suomessa

Hänninen

Jouko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Loispistiäisten käyttö biologisessa torjunnassa

Harsu

Valtteri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Sertifiointijärjestelmä poliittisen kuluttamisen välineenä

Hollmén

Laura LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Kuluttajatuotteiden kemikaaliturvallisuus ja markkinointi: keskeisiä säädöksiä, ohjeistoja ja standardeja

Selinheimo

Stella LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Yrityksen yhteiskuntavastuu kehitysmaissa-Stora Enso Latinalaisessa Amerikassa

Talja

Aino LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Perunan (Solanum tuberosum L) luontaisten ominaisuuksien ja ekologisten vuoravaikutusten manipulointi ja kestävä viljely

Lukka

Vesa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Sikiön kohdunsisäisen sijainnin vaikutukset nisäkäsyksilöiden elinkaareen

Ikkala

Kaisa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Helitron-elementit genomien muokkaajina: rakenteesta transpositioon ja transduplikaatioon

Kaate

Ilkka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Uusiutuva energia Varsinais-Suomessa

Kähärä

Maiju LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Maahanmuutto ja väestöllinen kehitys Japanissa

Kalliola

Laura LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Valkosolujen kulkeutuminen tulehduksessa

Mölsä

Henri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2012 Early supplier involvment implementation in new product development

Keihäs

Milka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Tuulienergian tuotannon aiheuttamat ilmastohaitat ja mahdollisuudet niiden vähentämiseen

Koskela

Anna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Ilmastonmuutoksen uhat Suomen harvinaisille tunturikasveille

Peltonen

Janita LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2012 Kokemäenjoen suiston maaperämuodostumien geokemiasta (2 kpl)

Laamanen

Leena LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Pohjois-Atlantin oskillaation vaikutus pysyvän jääpeitteen muodostumiseen Turun satamassa vuosina 1980-2010

Karjalainen

Eero LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Herneenviljely Suomessa

Laukkanen

Tiina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Laivaväylän ruoppaustoimenpiteiden aiheuttamat ympäristövaikutukset - tapaustutkimuksena Kokkolan laivaväylä

Leppälä

Anton LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Työttömyyden, tulojen ja koulutusasteen alueellinen erilaistuminen Turun pienalueilla

Loivaranta

Tikli LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 kohtauksia lähiötilassa: soveltavan draaman mahdollisuudet vuorovaikutteisen suunnittelun tiedonrakennusprosessissa

Lüthje

Petra LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Joukkoliikenteen palvelutason määritys ja soveltuminen pendeliliikenteeseen yhteysväleittäin Satakunnassa

Heinola

Joona KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2012 Kestävä kehitys osana yrityksien ja kansantalouksien toimintaa. Esimerkkeinä Talvivaaran kaivosyhtiö ja Clean Air Act -ympäristöprojekti

Martikainen

Milla LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Lumen hinta: keinolumi ja sen ympäristövaikutukset hiistokeskuksissa

Notkola

Matti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2012 Uudet kansainvälisen kaupan teoriat

Savinainen

Jukka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2012 Euro optimaalisena valuutta-alueena

Virrankoski

Sari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2012 Öljykriisit ja niiden vaikutukset Suomen talouteen

Kallionen

Karoliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2012 Päästövero versus päästökauppa. Ilmastopolitiikan ohjauskeinojen tehokkuuden vertailu

Kyyhkynen

Maija LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Ympäristömuutos Pomponrahkan alueella ja sen vaikutus sammallajistoon

Kärkkäinen

Tiia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Kasvojen puoleensavetävyyteen vaikuttavat tekijät

Pallaskivi

Ilkka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2012 Rahapolitiikan välitysmekanismit

Järvinen

Juho KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2012 Tuotantokuilun estimointimenetelmien vaikutukset rahapolitiikkaan

Kadak

Joosep KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2012 Makrotekijöiden vaikutus osaketuottoihin arbitraasihinnoittelun avulla

Haimi

Kirsi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2012 Afrikan olematon talouskasvu. Afrika - talouskasvuteorioiden mysteeri

Ollonqvist

Joonas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2012 Vaihdanta ja hyvinvointi yleisen tasapainon teoriassa

Peltonen

Ida KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2012 Metsän optimaalinen kiertoaika ja metsä sijoituskohteena

Cowen

David KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2012 Finanssipolitiikan kerroinvaikutus. Onko elvyttävä finanssipolitiikka tehokasta?

Metsälä

Heidi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 WWF:n verekko-oppimateriaalit ympäristökasvatuksen välineenä alakoulussa

Inkinen

Niko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2012 Kannustinsääntelyn merkitys telekommunikaatioalalla

Laukkanen

Noora LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Telomeerien yhteys ikääntymiseen ja ikään liittyviin sairauksiin

Kaunisto

Pipsa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Saniaisten ekologisen menestyksen tekijät

Louna

Maria LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Mitattavien ominaisuuksien vaihtelu ja käyttö lajinmäärityksessä Danaea-saniaissuvussa

Rannikko

Janina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2012 Veiksel-jääkauden aikainen kasvillisuuden vaihtelu Suomessa

Hollmén

Laura LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Kuluttajatuotteiden kemikaaliturvallisuus ja markkinointi: keskeisiä säädöksiä, ohjeistoja ja standardeja

Muurinen

Maria LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Geenitoiminnan miRNA- ja eeRNA-välitteinen säätely

Hänninen

Jouko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Loispistiäisten käyttö biologisessa torjunnassa

Ikkala

Kaisa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Helitron-elementit genomien muokkaajina: rakenteesta transpositioon ja transduplikaatioon

Loukonen

Juho LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Satamien erikoistuminen Suomessa

Kalliola

Laura LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Valkosolujen kulkeutuminen tulehduksessa

Keihäs

Milka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Tuulienergian tuotannon aiheuttamat ilmastohaitat ja mahdollisuudet niiden vähentämiseen

Koskela

Anna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Ilmastonmuutoksen uhat Suomen harvinaisille tunturikasveille

Mäkelä

Riku LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Suomen vatioalueen metropolisoituminen

Rantala

Sanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Fotosynteesin fotoinhibitio: vaurioitumis- ja korjausmekanismit

Roininen

Marjut LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Apoptoosin mekanismit

Kyyhkynen

Maija LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Ympäristömuutos Pomponrahkan alueella ja sen vaikutus sammallajistoon

Kärkkäinen

Tiia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Kasvojen puoleensavetävyyteen vaikuttavat tekijät

Laitala

Juho LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2012 Kultahiippujen käyttö kullanetsinnässä Agnico-Eagle Finlandin turkimusalueella keski-Lapissa

Ruotsalainen

Elsa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Hormonihäirintä merinisäkkäillä

Strandman

Elina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Vesijärven rehevöitymiskehitys vuodesta 1976 vuoteen 2011 (74 s.)

Laukkanen

Noora LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Telomeerien yhteys ikääntymiseen ja ikään liittyviin sairauksiin

Peltonen

Janita LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2012 Kokemäenjoen suiston maaperämuodostumien geokemiasta (2 kpl)

Mölsä

Henri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2012 Early supplier involvment implementation in new product development

Louna

Maria LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Mitattavien ominaisuuksien vaihtelu ja käyttö lajinmäärityksessä Danaea-saniaissuvussa

Juvonen

Joni TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2012 HGMS-sovellukset bioteknologiassa

Pihlava

Antti TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2012 Viritys häivekentän avulla

Sävilammi

Tiina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Liikkuvat elementit fylogeneettisinä piirteinä

Vallin

Sami LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2012 Hapen ja vedyn isotoopit hydrologisessa kierrossa ja niiden käyttö vedenottamoiden rantaimeytystutkimuksessa

Muurinen

Maria LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Geenitoiminnan miRNA- ja eeRNA-välitteinen säätely

Ojaniemi

Niina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Luonnon sosiaalinen rakentuminen-luontokäsitykset ja matkailun roolin muutos Suomen kansallispuistoissa

Pahkamäki

Niina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Ihmisten liikkuvuuden vuoksi leviävät taudit sekä niihin varautuminen.tarkastelussa Suomi

Mäki

Mikko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2012 Jurvan lintuharjun ampumaradan kunnostustarpeen turkiminen ja arvioiminen, Kurikka

Peltoniemi

Teemu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Kuuban matkailu ja sen erityispiirteet

Mikkonen

Antti TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2012 LEDit ja valodiodit fluoresenssin mittaamisessa

Syrjälä

Minna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Koirarodut geneettisinä tautimalleina osteosarkoomassa, dilatoivassa kardiomyopatiassa ja epilepsiassa

Sulkama

Sini LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Persoonallisuuspiirteiden tutkimus eläimillä

Lempainen

Anna-Maija TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2012 Kopeptiinin kliininen merkitys ja immunoluminometrinen määritys

Jokinen

Sami LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2012 lähi-infrapunaspekroskopian (NIRS) käyttö sedimenttitutkimuksessa

Porvari

Jenni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Lumensyvyyden ja lumen vesiarvon vaikutus kevättulviin Lounais-Suomessa vuosina 1981-2010

Pasivaara

Jukka-Pekka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2012 Geoenergia Suomessa: maalämpö ja kalliolämpö

Rantala

Sanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Fotosynteesin fotoinhibitio: vaurioitumis- ja korjausmekanismit

Roininen

Marjut LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Apoptoosin mekanismit

Ruotsalainen

Elsa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2012 Hormonihäirintä merinisäkkäillä

Koskelo

Krista LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Luonnonmaantieteellisten aiheiden liittäminen Suomen kontekstiin lukion Sininen planeetta-oppikirjoissa

Hänninen

Johanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2012 Ympäristöriskit vuoristoalueilla: tapaustutkimuksena Himachal Pradesh, Intia

Virtanen

Riikka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2013 Harvinaiset maametallit, niiden esiintyminen ja käyttösovellukset

Mäntylä

Anssi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2013 Iniön amatsoniitin petrografiaa ja PIXE-analyysi

Mönkäre

Krista LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2013 Suomen ofioliitit

Hovila

Anna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2013 Ilmasta tehtävä laserkeilaus ja sen käyttömahdollisuudet geologiassa

García

Arturo Villar LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2013 A preliminary evaluation of the bedrock characteristics of the Lillträsket area, southeastern Finland

Suominen

Juuso LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2013 Geokemiallisten aineistojen ja menetelmien hyödyntäminen Suomen arkeologisissa tutkimuksissa / Fosfori

Metsärinne

Vilma LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Tekstiilijätteen kierrätysmahdollisuudet

Heikelä

Hanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Mitä uniparentaaliset DNA-markkerit kertovat Suomen asutushistoriasta

Villberg

Anne LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Ympäristömuutosten tutkimus kaukokartoitusmenetelmin

Rekilä

Janne LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Ilmastonmuutoksen vaikutukset varsinaisen itämeren abioottisiin tekijöihin

Aaltonen

Johanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Kestävyys kaupungeissa ja asumisessa - Keinoja kaupunkien ekologisuuden lisäämiseksi

Lahtinen

Eveliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Nordic banks in Poland and Estonia.

Mäkipaakkanen

Anna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Hiljaiset alueet maankäytön suunnittelussa

Virta

Jenni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 γ-aminovoihappo ja sen vaikutukset kehittyvissä ja aikuistuneissa aivoissa

Lehikoinen

Hillamari LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Ruokahalua säätelevät hormonit

Kallajoki

Iiris LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Vesiapinateoria

Saarinen

Irena LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Eturauhassyövän biologiset merkkiaineet

Armanto

Riikka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Kumppanuuskasvatusta käytännössä - Perunan (Solanum tuberosum) ja härkäpavun (Vicia faba) sekaviljelykoe

Koskinen

Aaro KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Omistajalähtöinen johtaminen : Suoriutumisen mittaus ja palkitsemisjärjestelmät

Viita

Juuso KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Taloushallinnon työvälineiden tuki lean-yrityksessä

Kurkela

Klaus KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Informaatioteknologiainvestointien analysointi : Reaalioptioanalyysin hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet IT-investointien arvioinnissa

Muja

Antigona KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Konsernitilinpäätös ja konsernin keskinäisen osakeomistuksen eliminoimintimenetelmien vaikutus konsernin vapaaseen pääomaan

Lindroos

Jussi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Due diligence osana yrityskaupan arvonmäärittämistä ja verosuunnittelua

Porokka

Maria KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Konkurssin ennustaminen : Case Tiimari

Vilpas

Saara KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Yritysjohdon harkintavalta liikearvon arvonalentumistestauksessa

Leivo

Aleksi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 P/B-tunnuslukuanomalia Suomen osakemarkkinoilla : Empiirinen tutkimus vuosista 2002-2012

Liljenbäck

Lauri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2013 Supply chain security maakuljetuksissa : Tarkastelussa Suomi ja muu EU

Hautala

Petra KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Liiketoimintamallin muodostumisen ja markkinatutukimuksen välinen rooli

Lallukka

Hanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 QR-koodit osana integroitua markkinointiviestintää

Eskola

Juha KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 A critical approach to celebrity endorsement - case luxury watch manufactures

Räsänen

Jukka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Momentum-strategia sijoitustoiminnassa : Pohjoismaiset markkinaindeksit 2003-2013

Vakker

Urmo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Institutional factors affecting international real estate investment decisions in Russia

Taskinen

Juho KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Syndikoituihin luottoihin liittyvät finanssikovenantit ja niiden käytön päämäärät : Haastattelu : Onnistunut finanssikovenanttien käyttö syndikoiduissa luotoissa

Saari

Katri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Yrityskohtaisten uutisten vaikutus osakeoptioista laskettuun implisiittiseen volatiliteettiin : Esimerkkiyrityksenä Nokia Oyj

Renssi

Mark KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 High-frequency trading : Vaikutus rahoitusmarkkinoihin

Seppälä

Marita KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Impulssiostamiseen vaikuttavat tekijät verkkokaupassa

Mononen

Nea KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Palveluympäristön ja kuluttajan ostokäyttäytymisen väliset yhteydet

Ropponen

Jonatan KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Epäselvyyssääntö vakiosopimuksen tulkinnassa

Manner

Miia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Tappiot ja niiden siirtyminen sulautumisen yhteydessä

Assinen

Senja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Aineettoman omaisuuden siirtohinnoittelu

Hurme

Taija KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Vähemmistöosakkeenomistajan asema osakeyhtiössä : Vähemmistöosinko-oikeus ja sen loukkaaminen

Konkola

Jenna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Varojenjaon verouudistukset listaamattomissa yhtiöissä : Osakkeenomistajan näkökulma

Kärnä

Sara KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Yhtiön maksukyky varojenjakotilanteessa : Maksukykyisyystestin tausta ja edellytykset

Ahomäki

Viivi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Eriytetyn tuloverojärjestelmän vaikutus pienyrittäjän verotukseen

Lehtinen

Outi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Osakeyhtiön jakautuminen : Jakautumismenettely ja velkojien asema

Kaivonen

Pauliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Yksityishenkilön velkajärjestelyn edellytykset ja esteet

Heinonen

Janniina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Yritysvastuun normit : Kansalliset ja kansainväliset ohjeistukset yritysvastuun periaatteisiin

Savikko

Samuli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Työpanokseen perustuva osinko

Salonen

Annika KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Anti-kuluttaminen kasvavana ilmiönä : Miten ja miksi kulutusta vastustetaan

Voronkova

Karina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Current state and investment opportunities for finnish companies in Russian special economic zones

Peltonen

Emma KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Activism and career prospects : The role of student activism in later employment

Vollner

Daniela KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 E-commerce as an export strategy foe SMEs : Evaluation of the pros and cons in business-to-consumer markets

Tuominen

Mira KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Differences in organizational culture and communication styles between Finland and China

Sorsa

Jaakko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Developmnet and current investment opportunities in Russian monotowns

Snäll

Sara KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Country brand management : Practical examples to show what kind of methods have countries used for the brand management in recent years

Korhonen

Ida KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Changes in international fashion retail : Exclusive luxury fashion and fast fashion coming together

Vainio

Niklas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Improving group dynamics at the individual level in cross-cultural work teams

Puro

Iida KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Electronically mediated business negotiations : The art of e-negotiation and the challenge of trust building in virtual negotiation context

Koittola

Noora LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2013 Eksfoliaatiorakoilu

Peltomäki

Mikko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Hakukonemarkkinointi ja klikkipetos.

Harjula

Laura LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Perhosentoukkien keväinen esiintymispiikki ja sen vaihtelut koivulla (Betula sp.) Etelä-Suomessa

Yliportimo

Johanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Pohjois-Atlantin turskakantojen (Gadus morhua) romahtaminen: syyt, vaikutusmekanismit ja seuraukset

Lehto

Jemina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Osteoblastit hematopoieettisen kantasolupesän säätelijöinä

Härkönen

Antti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Toimialan keskittyneisyys ja innovaatiot.

Kuukkanen

Tatu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Verkkomarkkinointi pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta.

Hakanpää

Lilli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Monikanavamarkkinointi tuotteen lanseerauksessa.

Immonen, Aleksi

Nils-Erik KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Yhteisöpohjaisen palvelualustan menestystä avustavat rakenteet. Ihmisten tarpeiden näkökulmasta.

Keloharju

Anni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Sosiaalinen media julkishallinnon organisaatioiden viestinnässä. Tarkastelussa sosiaalisen median mahdollistamat hyödyt ja rajoitteet.

Keskitalo

Matilda KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Uudelleenbrändäys.

Koski

Antti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Business-to-business -sisältömarkkinointi.

Ranta

Kirsti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Työsopimuksen irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä. Erityisesti varoituksen antaminen ennen irtisanomista.

Rytkönen

Emilia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Yrityksen sukupolvenvaihdos. Verottaminen ja rahoittaminen.

Laiho

Markus KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Takauksen syntyminen ja luotonantajan tiedonantovelvollisuus yksityistakaajalle.

Nikkilä

Mikko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Feldstein-Horioka-pähkinä, Pääoman liikkumattomuus

Hytönen

Heta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Internationalization of Finnish health care services.

Mattila

Maiju LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Ympäristövastuu muotiteollisuudessa

Salmi

Maaria KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Yrityksen saneeraus. Velallisen vai velkojan oikeutta?

Laiho

Johanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Sidosryhmänäkökulma yliopistojen brändäämiseen.

Kopra

Eila KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla.

Koli

Ronja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Kohtuuttomat sopimusehdot kuluttajasopimuksissa. Esimerkkinä pikalainasopimukset.

Jääsaari

Olli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus.

Tihveräinen

Jaakko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Vuokratyövoiman käyttö. Käyttäjäyrityksen näkökulma.

Sillanpää

Otto KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Väliyhteisölainsäädännön ja Euroopan Unionin perusoikeuksien suhde. Erityistarkastelun kohteena sijoittautumisvapaus ja Suomen väliyhteisölaki.

Salomaa

Juhani KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Vähemmistöosakkeen lunastaminen ja keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Erityisesti omaisuudensuojan näkökulmasta.

Viitanen

Olli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Kilpailuoikeus ja Suomen lääkekorvausjärjestelmä.

Piipponen

Iiro KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Asuntosijoittaminen. REIT-malli Suomessa.

Riehakainen

Kristian KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Venäjän WTO-jäsenyyden vaikutus suomalaisiin investointeihin

Rantanen

Henrik KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2013 Effektuaatio pienyrityksen strategisena päätöksentekokeinona.

Takala

Emmi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2013 Valta esteettisessä vuorovaikutuksesa. Yksilöiden vaikutus toisiinsa kehollisten aistihavaintojen kautta.

Horstio

Anne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2013 Oman mielen johtaminen työelämän stressitilanteissa.

Ahonen

Roni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Sisäinen markkinointi: käsitteen, toteutuksen ja tavoitteiden keskeisten elementtien tarkastelu

Singh

Kristiina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2013 Ympäristövastuullinen johtaminen yrityksissä. Pienyritysten näkökulma ympäristöjohtamiseen.

Ylönen

Juha KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2013 Luovuuden kehittäminen tuotekehitysorganisaatiossa.

Yli-Kovero

Harri-Pekka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Puolustushankinnat organisaation ostoprosessina.

Kotka

Kristian KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 ERP system inplementation in international companies. Cultural issues and differences.

Salanterä

Santeri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2013 Improving patient flow in a hospital setting using lean methodology : Literature review

Talvitie

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Finnish SMEs entering Japan. Case Puuha Group.

Nessling

Ilkka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Vähittäiskaupan sähköistyminen. Lisäarvoa monikanavaisuudesta.

Tuokko

Jenniina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Somistus ja esillepanot. Vaateliikkeiden somistukset kuluttajan kokemana ärsykkeenä.

Piepponen

Hanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Asiakassuhde online-ympäristössä: tavoitteena electronic word-of-mouth (eWOM)

Salenius

Tommi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2013 Hakukoneoptimointi : Käytännön malli hakukonetulosten parantamiseen

Sulin

Otto KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2013 Business Intelligence ratkaisut Balanced Scorecardin tukena : Balanced Scorecardia tukevan Business Intelligence -ratkaisun toteuttaminen

Blyakha

Nataliya KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Entry mode choice for emerging market entry

Taskula

Tomi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Musiikkialan arvoketjun ja ansaintalogiikan muutos.

Ojala

Susanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Kestävä kehitys markkinoinnin kilpailukeinona.

Ojala

Maisa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Taiteilija & brändi. Brändin rakentaminen kuvataidealalla.

Teivainen

Ilona KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Tunteiden merkitys vahvan brändilojaliteetin aikaansaamisessa ja vahvistamisessa.

Ruohisto

Jaakko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Vihertymisestä vihreään markkinointiin.

Toivo

Sulevi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Asiakkaan kokema arvo päivittäistavarakaupassa.

Roitto

Katariina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Sosiaalinen media ja sen hyödyntäminen B2B-asiantuntijaorganisaation myyntityössä.

Punkkinen

Antti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Hinnan ja alennusten vaikutus kuluttajan ostokäyttäytymiseen päivittäistavarakaupassa.

Peltomäki

Tuuli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Vuorovaikutuksen merkitys elämysten tuottamisessa ja kokemisessa live-konsertissa.

Mäkelä

Juha KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Kaupunkikeskuksen brändi-imagoon vaikuttavat tekijät.

Lindén

Esa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Call centerien palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys.

Junnila

Heidi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Sisäinen markkinointi pankkialan yrityksessä.

Hietarinta

Jaakko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Brändivalmistajien kilpailukeinot Private Labeleita vastaan. Tarkastelun keskiössä päivittäistavarat.

Hermunen

Satu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Verkkomainonnan mittaaminen.

Nurminen

Ossi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Korkojen ja tuotannon välinen riippuvuus: onko korkojen tuottoero luotettava talouden ennustaja?

Asikainen

Sami KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Asunnon myyjän tappiokammo ja sen vaikutukset asuntomarkkinoihin

Vuori

Lauri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Tilakoon vaikutus maataloustuottajien ammattimaisuuteen ja riskiaversioon

Rantanen

Jussi-Pekka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Transaktiokustannukset yrityksen kehittämisavustuksessa

Myllymäki

Nikolai KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Luovutusvaikutuksen teoreettinen tausta sekä vaikutukset markkinoilla

Berg

Jonas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Etsintäteoreettinen tasapainomalli ja optimaalinen työttömyysturva. Search and matching model and optimal unemployment insurance

Antikainen

Jarkko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Sähköisen palvelun merkitys verkkokaupoille. Näkökulmana tuotteita myyvät kuluttajaverkkokaupat.

Kesti-Helia

Mari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Digitaalisten lisäarvopalvelujen strategia. Erillisen yksikön strateginen suunnittelu ja toteutus osana yrityksen liiketoimintastrategiaa.

Lehesjoki

Johanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Trendit ja kilpailukyky. Ravitsemustrendit ja Suomen elintarvikeala.

Rosman

Ronja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Maintaining origin-related brand benefits.

Aalto

Pauliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Kuluttajien motivaatiot osallistua crowdsourcingiin.

Miettinen

Jenni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Trade barriers of intra-EU trade from a European SME perspective.

Hurskainen

Maisa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Global talent management in multinational corporations. Answering the demographic challence.

Niinimaa

Martti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Culture and customer service quality. Measuring service quality in an international context.

Poukkula

Tuomas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 The fundamental factors that affect the buying behavior of Chinese high-end consumers. Cultural values driving towards luxury.

Purovesi

Riikka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Free trade and purchasing power parity. The Andean Community of Nations.

Pyyny

Sallamaari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Diplomacy of investment. Chinese foreign direct investment in Latin America.

Rautiainen

Essi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Decision making processes in a global virtual team.

Warro

Roope KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Business opportunities through business model innovation.

Zenkovitch

Irina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Global sourcing strategies in fast fashion retail.

Toivanen

Olli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Valta, vapaus ja valinta. Psykologinen taloustiede ja pehmeä paternalismi.

Paso

Arttu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Transaktioveron vaikutukset osakemarkkinoihin. Tapauksina Ruotsin osakekauppavero ja Britannian arvopaperikaupan leimavero.

Poso

Kalle KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Islannin talouskriisin syyt.

Rajala

Eveliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Korkoriskin vaikutus pankkien toimintaan. Mittaamisen mallit ja suojautumiskeinot.

Vähänen

Miikka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Austerity-politiikka ja eurokriisi.

Toivanen

Joonas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Suomen asuntomarkkinat vuosina 1987-2010 ja niiden analysointi.

Springare

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Aidon kehityksen indeksi (GPI). Soveltuvuus hyvinvoinnin mitttariksi Genuine Progress Indicator (GPI) - Measure of Welfare.

Peltonen

Jere KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Kiinteistösijoituksen tuotto ja siihen vaikuttavat alueelliset tekijät.

Turto

Aleksi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Mistä tuottavuus syntyy ja kuinka siihen voidaan vaikuttaa.

Kankare

Timo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Rahastosijottajan anomalioiden tunnistaminen riskiprofiloinnisssa.

Kariniemi

Jussi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Energiastrategisten tavoitteiden taloudelliset vaikutukset. PANTA RHEI-malli Suomessa.

Virtanen

Timo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Suomen innovaatiopolitiikka. Valtio innovatiivisen kasvuyrittäjyyden edistäjänä.

Seppä

Jaakko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Systeemiriski & too-big-to-fail. Mikrotason shokkien leviäminen rahoitusjärjestelmässä ja too-big-to-fail -politiikan ongelmallisuus.

Keppola

Erno KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Viitekorkojen manipulointi. Case Euribor & Libor.

Telén

Daniel KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Suomen kiinteistöveron ongelmat ja mahdollisuudet.

Sadeharju

Sofia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Päästöveron vaikutukset kansantalouteen ja soveltaminen maailmankauppaan.

Kortelainen

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Luottokanavanäkemys ja luottolama.

Flinck

Janne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Studying market action through technical analysis.

Varrela

Timo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Systemic risk and the credit default SWAP market: centralized clearing for credit derivatives.

Tervonen

Erkka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Verotuksen vaikutus kotitalouden asumisvalintaan Suomessa ja ehdotuksia verokohtelun tasavertaistamiseksi.

Michelsson

Anette KTK Kauppatieteiden kandidaatti Talousmaantiede 2013 BSCI-järjestelmä vaatealan yritysvastuun toteuttamisen välineenä.

Piha

Samuel KTK Kauppatieteiden kandidaatti Talousmaantiede 2013 Autokaupan sijoittuminen -keskustapakoisuus ja klusteroituminen Turun alueella.

Tepponen

Terhi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Talousmaantiede 2013 Innovaation ja moninaisuuden yhteys. Tarkastelun kohteena väestö ja kaupunki.

Borenius

Stina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2013 Efficient Consumer Response - perusteet, käyttöönotto ja vaikutukset.

Liimatta

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 International sports event management. Case: Levi Wold Cup.

Weber

Konsta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Kuntayhtiöiden kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet.

Collin

Niklas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2013 Verkostoituminen ja yksityisyyden haasteet sosiaalisessa mediassa.

Sokka

Antti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Social software in intra-firm knowledge transfer.

Lindgren

Teemu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Toimintopohjainen kustannuslaskenta palveluyrityksessä.

Virtanen

Elina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Positiivinen luottorekisteri: uhka vai mahdollisuus? Tarkastelussa pikalainayhtiöt.

Jaakkola

Timo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Toimintolaskennan ja tuloskortin yhdistäminen ja yhteisvaikutus organisaatioon.

Nyman

Nico KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin kriittinen tarkastelu noise trader-riskin näkökulmasta.

Mänttäri

Riku KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Luottoriskijohdannaiset riekiensuojauksessa. Tarkastelussa luottoriskinvaihtosopimus (CDS) ja vakuudellinen velkasitoumus (CDO).

Hämäläinen

Hanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Aineettoman pääoman riskit asiantuntijaorganisaatiossa.

Olkinuora

Sara KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Yritysvastuunäkökulma monikansallisen yrityksen verosuunnitteluhaasteena. Case Strabucks.

Laine

Johanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Aineettomien oikeuksien rooli verosuunnittelussa ja verokilpailussa. Aineettomien oikeuksien keskittäminen kansainvälisessä konsernissa.

Palmuaro

Timo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Sarbanes-Oxley-lain vaikutukset yritystoimintaan.

Häkkinen

Joonas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Review of Monte Carlo methods in quantitative finance. Practical comparison of Monte Carlo and quasi-Monte-Carlo simulations in option valuation.

Haavisto

Olli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 XBRL-kielen käyttöönoton vaikutukset pk-yritysten tilinpäätösraportointiin Suomessa.

Anttonen

Vilma KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Likviditeettiriski ja sen hallinta pankkitoiminnassa.

Pouttu

Paavali KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Shrinkage estimation of Covariance Matrix. Achieving better efficiency in portfolio optimization.

Rantasaari

Janne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Disposioefekti osakemarkkinoilla.

Kaleva

Lotta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Taloushallinnon sidosryhmien rooli pienyritysten tilinpäätös- ja verosuunnittelussa.

Huusko

Janne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Tilintarksatusevidenssistä tehtäviin päätelmiin vaikuttavia tekijöitä tilintarkastuksessa.

Peltonen

Valtteri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Implied volatility & its forecasting ability. Practical review of using implied volatility to predict future asset price variability.

Tuohimaa

Tuukka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Automatisoitu kaupankäynti. Vaikutukset rahoitusmarkkinoiden laatuun.

Sandelin

Jelena KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Johdon laskentatoimi innovaatioiden tukemisessa. Taloushallinnon työkalut tuotekehityksessä.

Immonen

Iiro KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Sähköyhtiöiden riskienhallinta. Johdannaisinstrumentit sähkösalkun hallinnassa.

Elo

Tuomas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Basel III:n vaikutukset pankkien likviditeettiriskinhallintaan.

Arko

Emilia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Organisaatioiden välinen kustannushallinta. Avointen kirjojen -menetelmän hyödyntämisen haasteet ja ongelmat yritysverkostoissa.

Aaltonen

Anna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Saneerattavan yrityksen tilintarkastus ja tilintarkastajan vastuut yrityssaneerauksessa.

Vollbehr

Liisa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Lokaalista globaaliin laskentamalliin siirtyminen ja sen tuomat haasteet. Laskentajärjestelmän muutosprojekti suomalaisessa esimerkkiyrityksessä.

Vahtera

Kaisa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Lukion kolmannen vuoden opiskelijoiden lajintuntemus

Mäkynen

Aurelia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Jyrsijöiden aiheuttamat, mustikoihin (Vaccinium myrtillus) kohdistuneet tuhot arktisella tundralla

Rantanen

Lauri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Polygynia ja koloniarakenne Suomen Formica muurahaisilla

Rahikainen

Moona LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Reaktiiviset happilajit kasvin immuunipuolustuksessa

Laakso

Linda LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Siipitäplän koon vaikutus immenkorentokoiraiden lämmönsäätelyyn

Hirvonen

Noora LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Horrostukseen liittyvät fysiologiset sopeumat

Yli-Rosti

Juho LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Liejutaskuravun (Rhithropanopeus harrisii) ja tokkojen kohtaaminen Suomessa

Mönkäre

Saana LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Toisen sukupolven sekvenssointitekniikat ja niiden sovellukset diagnostisesssa geenitutkimuksessa

Grönfors

Laura LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 X-kromosominen kehitysvammaisuus

Karjalainen

Ella LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Ilmastonmuutos ja lämmönsietokyvyn rajat vuorovesialueen eurytermeillä

Odé

Elina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Hakkuutähteiden keruun vaikutus latvapurojen ekosysteemitoimintoihin

Koskinen

Salla LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Varroa destructor-loispunkin vaikutukset kesymehiläisen (Apis mellifera) käyttäytymiseen ja mehiläisyhdyskunnan selviytymiseen

Sundell

Tommi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Naakan (Corvus monedula) pesäkoristelun yhteys poikastuotantoon ja pesävierailuaktiivisuuteen

Nakari

Henna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Suomen rannikon fouling-ongelmia aiheuttavat vieraslajit ja niiden torjuntamenetelmät

Pätsi

Sanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Kasvillisuuden kehitys Suomessa viime jääkauden jälkeen

Kuismin

Jenni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Asutuksen ja teiden vaikutus susien reviirien rajautumiseen Suomessa

Ylén

Janni-Emilia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Koralliriutat ja niitä uhkaavat tekijät

Järvinen

Johanan LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Paljassiemeniset ennen ja nyt

Kuusela

Marianna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Kartografia ja paikkatieto lukion oppikirjoissa ja nuorille suunnatun lukion opetussuunnitelman perusteissa

Holmroos

Hanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Meriveden kerroksellisuus ja suolapulssit sekä valunnan muutos ja sen vaikutukset Itämerellä

Kulha

Niko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Ilmastonmuutoksen vaikutus Saaristo- ja Selkämerellä. Indikaattorilajina silakka (Clupea harengus membras L.)

Paakkonen

Elisa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys - tarkastelussa kolme tuulivoimapuistohanketta Varsinais-Suomen alueella

Ahonen

Inka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Alueellinen näkökulma yritysten yhteiskuntavastuuseen : tarkastelussa Euroopan komission yritysten yhteiskuntavastuustrategia vuosille 2011-2014

Sironen

Tommi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Kartografia ja paikkatieto peruskoulun oppikirjoissa ja opetussuunnitelmassa

Törhönen

Anni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Kulttuuripalvelut Turun kansallisessa kaupunkipuistossa

Kinnunen

Jussi-Pekka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2013 Maalaserkeilaus ja sen tulosten geologiset käyttömahdollisuudet

Ylöstalo

Reetta LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2013 Inarin vesipitoiset ultramafiitit : moreenin geokemiallisen anomalian syyn synnystä

Tuisku

Sofia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Paikallisuuden rakentuminen Turun sanomien pääkirjoituksissa

Forsell

Arttu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Neoliberalistinen argumentointi Turun toriparkki-kiistassa

Mäntymaa

Eeva LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Lasten arjen elämää ja selviytymistä kaduilla : esimerkkialueena Pelotas, Brasilia

Nikander

Emma LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Brasilialaisten katulapsien kokemuksia eri avustusjärjestöistä

Koivisto

Ville LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Viron geopoliittisen aseman kehitys suhteessa energiatuotantoon

Santala

Ville LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Salon ja Seinäjoen kaupunki-imagojen rakentaminen kaupunkimarkkinoinnin näkökulmasta

Kyttälä

Lauri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Luovaa työtä materiaalisessa ympäristössä

Niemi

Heidi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Jäätikköjokitulvat Islannin alueella ja niiden aiheuttamat geomorfologiset muutokset

Mankinen

Ulpu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Kaukokartoituksen käyttö luontotyyppien arvioinnissa

Metsäniemi

Tuomas LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Jokivesien lämpötilavaihtelu Suomessa ja sen vaikutus taimenen (salmo trutta) ja lohen (Salmo salar) mädinkehitykseen

Nuotio

Jaakko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 How are Russian oligarchs perceived in academic literature

Helle

Niko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Internationalization of Russian companies. Russian investment patterns in Finland.

Meriläinen

Daniel KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2013 Pienen ja keskisuuren ohjelmistoyrityksen varhaisesta kansainvälistymisestä.

Meurman

Maria KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 China´s government censorship and its effects on businesses operating in China. A perspective through knowledge transfer and absorptive capacity.

Vuorinen

Mika KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2013 Julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurisuosituksen JHS179 keskeinen sisältö - jalkautumisen tila ja tulevaisuudennäkymät.

Kanerva

Arja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2013 IT-ulkoistamisprojektit ja toimittajavalinnat.

Schaumann

Markus KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Succesful entry to colombian and peruvian markets

Lama

Sunny KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Internationalization speed of SMEs: A reading in terms of international entrepreneurship and resources

Kurki

Annukka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Sudesta koiraksi - koiran (canis lupus familiaris) domestikaatio

Kehusmaa

Karoliina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2013 Kokemäenjoen suiston pääuoman ja Karvianjuovan sedimenttien pilaantuneisuustutkimus

Aula

Matti TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2013 Integroidut CCD- ja CMOS-kuvasensorit

Vetoniemi

Aleksi TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2013 CIEDE-2000 toleranssin evaluointi tietoteknisesti valvotussa painotuotteiden laadunvalvonnassa

Korkalainen

Timo TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2013 Yleisimpien Web-sisällönhallintajärjestelmien käytettävyys

Larmo

Liisa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Agenttiteoria ja hidden action -ongelma.

Larmo

Liisa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Agenttiteoria ja hidden action -ongelma.

Härkönen

Antti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Toimialan keskittyneisyys ja innovaatiot.

Kuukkanen

Tatu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Verkkomarkkinointi pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta.

Hakanpää

Lilli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Monikanavamarkkinointi tuotteen lanseerauksessa.

Immonen, Aleksi

Nils-Erik KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Yhteisöpohjaisen palvelualustan menestystä avustavat rakenteet. Ihmisten tarpeiden näkökulmasta.

Antikainen

Jarkko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Sähköisen palvelun merkitys verkkokaupoille. Näkökulmana tuotteita myyvät kuluttajaverkkokaupat.

Keloharju

Anni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Sosiaalinen media julkishallinnon organisaatioiden viestinnässä. Tarkastelussa sosiaalisen median mahdollistamat hyödyt ja rajoitteet.

Keskitalo

Matilda KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Uudelleenbrändäys.

Koski

Antti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Business-to-business -sisältömarkkinointi.

Ranta

Kirsti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Työsopimuksen irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä. Erityisesti varoituksen antaminen ennen irtisanomista.

Rytkönen

Emilia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Yrityksen sukupolvenvaihdos. Verottaminen ja rahoittaminen.

Laiho

Markus KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Takauksen syntyminen ja luotonantajan tiedonantovelvollisuus yksityistakaajalle.

Nikkilä

Mikko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Feldstein-Horioka-pähkinä, Pääoman liikkumattomuus

Hytönen

Heta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Internationalization of Finnish health care services.

Lahtinen

Eveliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Nordic banks in Poland and Estonia.

Salmi

Maaria KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Yrityksen saneeraus. Velallisen vai velkojan oikeutta?

Laiho

Johanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Sidosryhmänäkökulma yliopistojen brändäämiseen.

Kopra

Eila KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla.

Koli

Ronja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Kohtuuttomat sopimusehdot kuluttajasopimuksissa. Esimerkkinä pikalainasopimukset.

Jääsaari

Olli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus.

Tihveräinen

Jaakko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Vuokratyövoiman käyttö. Käyttäjäyrityksen näkökulma.

Sillanpää

Otto KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Väliyhteisölainsäädännön ja Euroopan Unionin perusoikeuksien suhde. Erityistarkastelun kohteena sijoittautumisvapaus ja Suomen väliyhteisölaki.

Salomaa

Juhani KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Vähemmistöosakkeen lunastaminen ja keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Erityisesti omaisuudensuojan näkökulmasta.

Viitanen

Olli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2013 Kilpailuoikeus ja Suomen lääkekorvausjärjestelmä.

Piipponen

Iiro KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Asuntosijoittaminen. REIT-malli Suomessa.

Rantanen

Henrik KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2013 Effektuaatio pienyrityksen strategisena päätöksentekokeinona.

Takala

Emmi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2013 Valta esteettisessä vuorovaikutuksesa. Yksilöiden vaikutus toisiinsa kehollisten aistihavaintojen kautta.

Horstio

Anne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2013 Oman mielen johtaminen työelämän stressitilanteissa.

Singh

Kristiina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2013 Ympäristövastuullinen johtaminen yrityksissä. Pienyritysten näkökulma ympäristöjohtamiseen.

Ylönen

Juha KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2013 Luovuuden kehittäminen tuotekehitysorganisaatiossa.

Yli-Kovero

Harri-Pekka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Puolustushankinnat organisaation ostoprosessina.

Kotka

Kristian KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 ERP system inplementation in international companies. Cultural issues and differences.

Talvitie

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Finnish SMEs entering Japan. Case Puuha Group.

Nessling

Ilkka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Vähittäiskaupan sähköistyminen. Lisäarvoa monikanavaisuudesta.

Peltomäki

Mikko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Hakukonemarkkinointi ja klikkipetos.

Tuokko

Jenniina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Somistus ja esillepanot. Vaateliikkeiden somistukset kuluttajan kokemana ärsykkeenä.

Piepponen

Hanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Asiakassuhde online-ympäristössä: tavoitteena electronic word-of-mouth (eWOM)

Taskula

Tomi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Musiikkialan arvoketjun ja ansaintalogiikan muutos.

Ojala

Susanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Kestävä kehitys markkinoinnin kilpailukeinona.

Ojala

Maisa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Taiteilija & brändi. Brändin rakentaminen kuvataidealalla.

Teivainen

Ilona KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Tunteiden merkitys vahvan brändilojaliteetin aikaansaamisessa ja vahvistamisessa.

Ruohisto

Jaakko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Vihertymisestä vihreään markkinointiin.

Toivo

Sulevi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Asiakkaan kokema arvo päivittäistavarakaupassa.

Roitto

Katariina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Sosiaalinen media ja sen hyödyntäminen B2B-asiantuntijaorganisaation myyntityössä.

Punkkinen

Antti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Hinnan ja alennusten vaikutus kuluttajan ostokäyttäytymiseen päivittäistavarakaupassa.

Peltomäki

Tuuli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Vuorovaikutuksen merkitys elämysten tuottamisessa ja kokemisessa live-konsertissa.

Mäkelä

Juha KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Kaupunkikeskuksen brändi-imagoon vaikuttavat tekijät.

Lindén

Esa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Call centerien palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys.

Junnila

Heidi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Sisäinen markkinointi pankkialan yrityksessä.

Hietarinta

Jaakko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Brändivalmistajien kilpailukeinot Private Labeleita vastaan. Tarkastelun keskiössä päivittäistavarat.

Hermunen

Satu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Verkkomainonnan mittaaminen.

Kesti-Helia

Mari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Digitaalisten lisäarvopalvelujen strategia. Erillisen yksikön strateginen suunnittelu ja toteutus osana yrityksen liiketoimintastrategiaa.

Lehesjoki

Johanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Trendit ja kilpailukyky. Ravitsemustrendit ja Suomen elintarvikeala.

Rosman

Ronja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Maintaining origin-related brand benefits.

Aalto

Pauliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Kuluttajien motivaatiot osallistua crowdsourcingiin.

Miettinen

Jenni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Trade barriers of intra-EU trade from a European SME perspective.

Hurskainen

Maisa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Global talent management in multinational corporations. Answering the demographic challence.

Niinimaa

Martti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Culture and customer service quality. Measuring service quality in an international context.

Poukkula

Tuomas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 The fundamental factors that affect the buying behavior of Chinese high-end consumers. Cultural values driving towards luxury.

Purovesi

Riikka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Free trade and purchasing power parity. The Andean Community of Nations.

Pyyny

Sallamaari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Diplomacy of investment. Chinese foreign direct investment in Latin America.

Rautiainen

Essi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Decision making processes in a global virtual team.

Warro

Roope KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Business opportunities through business model innovation.

Zenkovitch

Irina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Global sourcing strategies in fast fashion retail.

Toivanen

Olli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Valta, vapaus ja valinta. Psykologinen taloustiede ja pehmeä paternalismi.

Paso

Arttu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Transaktioveron vaikutukset osakemarkkinoihin. Tapauksina Ruotsin osakekauppavero ja Britannian arvopaperikaupan leimavero.

Poso

Kalle KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Islannin talouskriisin syyt.

Rajala

Eveliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Korkoriskin vaikutus pankkien toimintaan. Mittaamisen mallit ja suojautumiskeinot.

Vähänen

Miikka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Austerity-politiikka ja eurokriisi.

Toivanen

Joonas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Suomen asuntomarkkinat vuosina 1987-2010 ja niiden analysointi.

Springare

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Aidon kehityksen indeksi (GPI). Soveltuvuus hyvinvoinnin mitttariksi Genuine Progress Indicator (GPI) - Measure of Welfare.

Peltonen

Jere KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Kiinteistösijoituksen tuotto ja siihen vaikuttavat alueelliset tekijät.

Turto

Aleksi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Mistä tuottavuus syntyy ja kuinka siihen voidaan vaikuttaa.

Kankare

Timo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Rahastosijottajan anomalioiden tunnistaminen riskiprofiloinnisssa.

Kariniemi

Jussi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Energiastrategisten tavoitteiden taloudelliset vaikutukset. PANTA RHEI-malli Suomessa.

Virtanen

Timo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Suomen innovaatiopolitiikka. Valtio innovatiivisen kasvuyrittäjyyden edistäjänä.

Seppä

Jaakko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Systeemiriski & too-big-to-fail. Mikrotason shokkien leviäminen rahoitusjärjestelmässä ja too-big-to-fail -politiikan ongelmallisuus.

Keppola

Erno KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Viitekorkojen manipulointi. Case Euribor & Libor.

Telén

Daniel KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Suomen kiinteistöveron ongelmat ja mahdollisuudet.

Sadeharju

Sofia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Päästöveron vaikutukset kansantalouteen ja soveltaminen maailmankauppaan.

Kortelainen

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Luottokanavanäkemys ja luottolama.

Flinck

Janne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Studying market action through technical analysis.

Varrela

Timo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Systemic risk and the credit default SWAP market: centralized clearing for credit derivatives.

Tervonen

Erkka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2013 Verotuksen vaikutus kotitalouden asumisvalintaan Suomessa ja ehdotuksia verokohtelun tasavertaistamiseksi.

Michelsson

Anette KTK Kauppatieteiden kandidaatti Talousmaantiede 2013 BSCI-järjestelmä vaatealan yritysvastuun toteuttamisen välineenä.

Piha

Samuel KTK Kauppatieteiden kandidaatti Talousmaantiede 2013 Autokaupan sijoittuminen -keskustapakoisuus ja klusteroituminen Turun alueella.

Tepponen

Terhi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Talousmaantiede 2013 Innovaation ja moninaisuuden yhteys. Tarkastelun kohteena väestö ja kaupunki.

Borenius

Stina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2013 Efficient Consumer Response - perusteet, käyttöönotto ja vaikutukset.

Liimatta

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 International sports event management. Case: Levi Wold Cup.

Weber

Konsta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Kuntayhtiöiden kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet.

Collin

Niklas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2013 Verkostoituminen ja yksityisyyden haasteet sosiaalisessa mediassa.

Sokka

Antti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Social software in intra-firm knowledge transfer.

Lindgren

Teemu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Toimintopohjainen kustannuslaskenta palveluyrityksessä.

Virtanen

Elina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Positiivinen luottorekisteri: uhka vai mahdollisuus? Tarkastelussa pikalainayhtiöt.

Jaakkola

Timo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Toimintolaskennan ja tuloskortin yhdistäminen ja yhteisvaikutus organisaatioon.

Nyman

Nico KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin kriittinen tarkastelu noise trader-riskin näkökulmasta.

Mänttäri

Riku KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Luottoriskijohdannaiset riekiensuojauksessa. Tarkastelussa luottoriskinvaihtosopimus (CDS) ja vakuudellinen velkasitoumus (CDO).

Hämäläinen

Hanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Aineettoman pääoman riskit asiantuntijaorganisaatiossa.

Olkinuora

Sara KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Yritysvastuunäkökulma monikansallisen yrityksen verosuunnitteluhaasteena. Case Strabucks.

Laine

Johanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Aineettomien oikeuksien rooli verosuunnittelussa ja verokilpailussa. Aineettomien oikeuksien keskittäminen kansainvälisessä konsernissa.

Palmuaro

Timo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Sarbanes-Oxley-lain vaikutukset yritystoimintaan.

Häkkinen

Joonas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Review of Monte Carlo methods in quantitative finance. Practical comparison of Monte Carlo and quasi-Monte-Carlo simulations in option valuation.

Haavisto

Olli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 XBRL-kielen käyttöönoton vaikutukset pk-yritysten tilinpäätösraportointiin Suomessa.

Anttonen

Vilma KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Likviditeettiriski ja sen hallinta pankkitoiminnassa.

Pouttu

Paavali KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Shrinkage estimation of Covariance Matrix. Achieving better efficiency in portfolio optimization.

Rantasaari

Janne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Disposioefekti osakemarkkinoilla.

Kaleva

Lotta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Taloushallinnon sidosryhmien rooli pienyritysten tilinpäätös- ja verosuunnittelussa.

Huusko

Janne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Tilintarksatusevidenssistä tehtäviin päätelmiin vaikuttavia tekijöitä tilintarkastuksessa.

Peltonen

Valtteri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Implied volatility & its forecasting ability. Practical review of using implied volatility to predict future asset price variability.

Tuohimaa

Tuukka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Automatisoitu kaupankäynti. Vaikutukset rahoitusmarkkinoiden laatuun.

Sandelin

Jelena KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Johdon laskentatoimi innovaatioiden tukemisessa. Taloushallinnon työkalut tuotekehityksessä.

Immonen

Iiro KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Sähköyhtiöiden riskienhallinta. Johdannaisinstrumentit sähkösalkun hallinnassa.

Elo

Tuomas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Basel III:n vaikutukset pankkien likviditeettiriskinhallintaan.

Arko

Emilia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Organisaatioiden välinen kustannushallinta. Avointen kirjojen -menetelmän hyödyntämisen haasteet ja ongelmat yritysverkostoissa.

Aaltonen

Anna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Saneerattavan yrityksen tilintarkastus ja tilintarkastajan vastuut yrityssaneerauksessa.

Vollbehr

Liisa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Lokaalista globaaliin laskentamalliin siirtyminen ja sen tuomat haasteet. Laskentajärjestelmän muutosprojekti suomalaisessa esimerkkiyrityksessä.

Vahtera

Kaisa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Lukion kolmannen vuoden opiskelijoiden lajintuntemus

Mäkynen

Aurelia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Jyrsijöiden aiheuttamat, mustikoihin (Vaccinium myrtillus) kohdistuneet tuhot arktisella tundralla

Rantanen

Lauri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Polygynia ja koloniarakenne Suomen Formica muurahaisilla

Rahikainen

Moona LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Reaktiiviset happilajit kasvin immuunipuolustuksessa

Laakso

Linda LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Siipitäplän koon vaikutus immenkorentokoiraiden lämmönsäätelyyn

Hirvonen

Noora LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Horrostukseen liittyvät fysiologiset sopeumat

Yli-Rosti

Juho LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Liejutaskuravun (Rhithropanopeus harrisii) ja tokkojen kohtaaminen Suomessa

Mönkäre

Saana LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Toisen sukupolven sekvenssointitekniikat ja niiden sovellukset diagnostisesssa geenitutkimuksessa

Grönfors

Laura LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 X-kromosominen kehitysvammaisuus

Karjalainen

Ella LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Ilmastonmuutos ja lämmönsietokyvyn rajat vuorovesialueen eurytermeillä

Odé

Elina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Hakkuutähteiden keruun vaikutus latvapurojen ekosysteemitoimintoihin

Koskinen

Salla LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Varroa destructor-loispunkin vaikutukset kesymehiläisen (Apis mellifera) käyttäytymiseen ja mehiläisyhdyskunnan selviytymiseen

Sundell

Tommi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Naakan (Corvus monedula) pesäkoristelun yhteys poikastuotantoon ja pesävierailuaktiivisuuteen

Nakari

Henna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Suomen rannikon fouling-ongelmia aiheuttavat vieraslajit ja niiden torjuntamenetelmät

Pätsi

Sanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Kasvillisuuden kehitys Suomessa viime jääkauden jälkeen

Kuismin

Jenni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Asutuksen ja teiden vaikutus susien reviirien rajautumiseen Suomessa

Ylén

Janni-Emilia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Koralliriutat ja niitä uhkaavat tekijät

Järvinen

Johanan LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2013 Paljassiemeniset ennen ja nyt

Kuusela

Marianna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Kartografia ja paikkatieto lukion oppikirjoissa ja nuorille suunnatun lukion opetussuunnitelman perusteissa

Holmroos

Hanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Meriveden kerroksellisuus ja suolapulssit sekä valunnan muutos ja sen vaikutukset Itämerellä

Kulha

Niko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Ilmastonmuutoksen vaikutus Saaristo- ja Selkämerellä. Indikaattorilajina silakka (Clupea harengus membras L.)

Paakkonen

Elisa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys - tarkastelussa kolme tuulivoimapuistohanketta Varsinais-Suomen alueella

Ahonen

Inka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Alueellinen näkökulma yritysten yhteiskuntavastuuseen : tarkastelussa Euroopan komission yritysten yhteiskuntavastuustrategia vuosille 2011-2014

Sironen

Tommi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Kartografia ja paikkatieto peruskoulun oppikirjoissa ja opetussuunnitelmassa

Törhönen

Anni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Kulttuuripalvelut Turun kansallisessa kaupunkipuistossa

Kinnunen

Jussi-Pekka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2013 Maalaserkeilaus ja sen tulosten geologiset käyttömahdollisuudet

Ylöstalo

Reetta LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2013 Inarin vesipitoiset ultramafiitit : moreenin geokemiallisen anomalian syyn synnystä

Tuisku

Sofia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Paikallisuuden rakentuminen Turun sanomien pääkirjoituksissa

Forsell

Arttu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Neoliberalistinen argumentointi Turun toriparkki-kiistassa

Mäntymaa

Eeva LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Lasten arjen elämää ja selviytymistä kaduilla : esimerkkialueena Pelotas, Brasilia

Nikander

Emma LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Brasilialaisten katulapsien kokemuksia eri avustusjärjestöistä

Koivisto

Ville LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Viron geopoliittisen aseman kehitys suhteessa energiatuotantoon

Santala

Ville LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Salon ja Seinäjoen kaupunki-imagojen rakentaminen kaupunkimarkkinoinnin näkökulmasta

Kyttälä

Lauri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Luovaa työtä materiaalisessa ympäristössä

Niemi

Heidi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Jäätikköjokitulvat Islannin alueella ja niiden aiheuttamat geomorfologiset muutokset

Mankinen

Ulpu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Kaukokartoituksen käyttö luontotyyppien arvioinnissa

Metsäniemi

Tuomas LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2013 Jokivesien lämpötilavaihtelu Suomessa ja sen vaikutus taimenen (salmo trutta) ja lohen (Salmo salar) mädinkehitykseen

Nuotio

Jaakko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 How are Russian oligarchs perceived in academic literature

Helle

Niko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Internationalization of Russian companies. Russian investment patterns in Finland.

Meriläinen

Daniel KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2013 Pienen ja keskisuuren ohjelmistoyrityksen varhaisesta kansainvälistymisestä.

Meurman

Maria KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 China´s government censorship and its effects on businesses operating in China. A perspective through knowledge transfer and absorptive capacity.

Vuorinen

Mika KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2013 Julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurisuosituksen JHS179 keskeinen sisältö - jalkautumisen tila ja tulevaisuudennäkymät.

Kanerva

Arja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2013 IT-ulkoistamisprojektit ja toimittajavalinnat.

Schaumann

Markus KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Succesful entry to colombian and peruvian markets

Lama

Sunny KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2013 Internationalization speed of SMEs: A reading in terms of international entrepreneurship and resources

Pesonen

Pekka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Yhteiskehittäminen : Yrityksen ja kuluttajan välinen yhteistyö uuden tuotteen kehittämisessä

Karhu

Antero KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2013 Kriisit ja niiden hallinta projekteissa

Virtanen

Katariina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2013 Moninaisuuden suhde johtoryhmän toimintaan : Moninaisuuden muodot ja ilmeneminen johtoryhmän työskentelyssä

Nikula

Toni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2013 Henkilöstön sitouttamisen johtaminen vuorovaikutuksen näkökulmasta

Visuri

Eetu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2013 Elintapavalintojen vaikutus inhimilliseen pääomaan

Teuri

Samuli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Luovutusvaikutus osakemarkkinoilla

Vilkkumaa

Anna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2013 Johtajuuden erot päätöksentekotilanteessa : Vertailussa autokraattinen ja osallistava johtajuus

Salo

Marko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2013 Osallistava johtaminen työhyvinvointiin vaikuttavana tekijänä : Osallistavan johtamisen merkitys työyhteisön hyvinvoinnissa työssä pysymisen näkökulmasta

Koivisto

Elina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2013 Osaamisen kehittäminen - kannattava investointi? : Avainhenkilöstön osaamisen kehittämisestä saadut hyödyt pk-yritykselle tuloksellisuuden näkökulmasta

Kalliola

Elisa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2013 Sosiaalinen media rekrytoinnin työkaluna : Sosiaalisen median mahdollisuudet ja haasteet rekrytoinnissa työnantajan näkökulmasta

Pätsi

Johanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2013 Kansainvälisyys henkilökohtaisessa urakehityksessä : Yksilön vastuu rajattoman uran luomisessa

Syrjälä

Kalle KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2013 Kehollisuus johtamisessa : Johtamisviestinnän näkökulmia

Saloheimo

Hanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Sijoittajaviestinnän vaikutus yrityksen maineeseen: Luottamuksen kautta maineeseen

Sahlberg

Veera KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Urheilutapahtuman sponsorointi ja väijytysmarkkinoilta suojautuminen

Järvi

Sara KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Big data in a marketing context : A paradigm shift in the making?

Kurkisuo

Essi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Henkilöbrändin rakentuminen verkkoympäristössä

Korpinen

Heidi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Yritysbrändin ja työnantajakuvan integrointi : Kohti houkuttelevampaa kokonaisbrändiä vaatetusalalla

Konu

Emma KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Brändimielikuvan muuttaminen

Engren

Veera KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Digitaalisen markkinoinnin tehokkuuden mittaaminen

Sevón

Santtu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Brändäys koulutusviennin työkaluna

Salmimäki

Jenny KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Yliopiston brändäys : Tausta, käytännöt ja keskeiset komponentit

Sahla

Johanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Jakelukanavan rakentaminen ja hallinnan perusperiaatteet b-to-b-markkinoilla

Paulamäki

Ida KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Myyjän rooli kuluttajan ostopäätöksessä : Naiskuluttajat vaatekaupassa

Parkkinen

Ona KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Henkilöbrandauksen keskeiset elementit

Mononen

Nea KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Palveluympäristön ja kuluttajan ostokäyttäytymisen väliset yhteydet

Lunkka

Henna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Tuotteen ekologisuus osana kuluttajan ostopäätöksentekoa

Lehtonen

Teemu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Asiakastyytyväisyys verkkokaupassa

Haavisto

Marianna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Kuluttajan markkinointiviestintään kohdistamat asenteet : Elaboration likelihood model (ELM)

Touru

Inka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Referenssimarkkinoinnin vaikutus yrityksen luotettavuuteen online-ympäristössä

Tapola

Riikka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2013 Henkilöstön pukeutuminen osana palvelun laatua : Miten henkilöstön pukeutuminen vaikuttaa asiakkaiden käsityksiin palvelun laadusta

Palo

Juha KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Indeksiä seuraavat rahastot sijoitusvaihtoehtona aktiivisesti hallinnoiduille rahastoille

Niemelä

Janne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Yrityskaupan maksutapaan vaikuttavat tekijät

Kinnunen

Miika KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Yritysten voitonjakopolitiikan vaikutus institutionaaliseen sijoittajan sijoituspäätökseen

Yli-Mikola

Jonna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Managerial viases and investing : How managers can mitigate biases in investment decisions

Suomikallio

Santeri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Tuloksenohjauksen motiivit pääomamarkkinoilla

Reunanen

Hannele KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Responsible supply chain reporting and management

Puranen

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Reaalioptiot nettonykyarvomenetelmän tukena investoinnin kannattavuuden arvioinnissa

Mäenpää

Samuli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Factoring - rahoittajan näkökulma : Case Pappila Penkkala Group

Koivusalo

Valtteri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Controllerin roolit ja tehtävät : Vuokracontroller verrattuna vakituiseen controlleriin

Kilpeläinen

Henri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Arvoperusteinen hinnoittelu asiantuntijaorganisaatiossa : Case : Markkinointitoimisto WDS Oy

Kankaanranta

Olli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Yritysten sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Kalske

Henrik KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Valmistusasteen mukainen tuloutus ja perustajaurakointi rakennusalan yrityksessä : Case Hartela

Jortama

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Laadun merkitys ja huomioiminen toimittajavalinnassa

Aunio

Erika KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Pankin luottoriskien hallinta : Basel III säännöstön vakavaraisuusvaatimusten tuomat muutokset

Jääskeläinen

Juha KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Asuntosijoittamisen kannattavuus yksityishenkilön näkökulmasta

Tuliniemi

Henri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Perhetaustaisen yrityksen corporate governance : Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosessit sekä käytännöt

Tuononen

Ida KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Osittaisjakautumisen tavoitteet ja sen vaikutukset yrityksen arvoon : Esimerkkiyrityksinä YIT ja Caverion Oyj

Jouttenus

Akseli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 IFRS-standardien vaikutus taloudelliseen raportointiin Venäjällä

Dahl

Anne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Yhteiskuntavastuuraportin varmentamisen merkitys

Ilmarinen

Pyry KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Verojalanjälki osana läpinäkyvämpää yritystoimintaa

Tiivola

Heidi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Taloushallinnon ulkoistamisen riskit ja riskienhallinta

Paljakka

Kristina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2013 Yrityksen henkinen pääoma ja sen mittaaminen

Stark

Marjo LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2013 Sedimenttiin kohdistuvat järvien kunnostusmenetelmät

Isotalo

Tiia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2013 Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusmenetelmät

Korhonen

Miro KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Budjetointikäytännöt ja -prosessit seurakunnissa

Paunu

Kreetta LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Spinocerebellaariset ataksia -sairaudet ja niiden esiintyvyys Suomessa

Heimo

Teppo LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biotekniikka 2014 Sydänlihaksen herpaantuminen

Koskinen

Evastiina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2014 Ruokavalion maantiede - keskivertosuomalaisen piilosoijan kulutuksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset

Toivonen

Eija LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2014 Terveydenhuollon ohjelmistojen CE-merkintä: Mitä se tarkoittaa ja muuttuuko mikään?

Laine

Antti LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2014 Funktionaalisen ohjelmoinnin hyödyt - esimerkkinä Scala

Salmia

Juho LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2014 Matkailun vetovoimatekijät: Phuketin saari, Thaimaa

Tainio

Sami LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2014 Taulukkolaskentaohjelmointi: laskentamallien uudelleenjäsentely

Alin

Petteri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2014 IPv6:n tietoturva kotiverkoissa

Anttila

Pauliina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2014 Linkkien käyttö näkyvyyden parantamiseksi hakukoneissa

Ala-Jaakkola

Mikko TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2014 Big data -analytiikka - Keskeisiä teknologioita ja sovelluskohteita

Kari

Anssi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2014 Luonnonsuojelu järjestön silmin: Suomen luonnonsuojeluliitto

Ahonen

Kirsi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2014 Kestävyys alueellisessa matkailun edistämisessä - tapauksena Lappi

Lähteenmäki

Laura LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2014 Kaupunki-maaseutu-luokitus maakuntakaavoituksessa - esimerkkeinä Varsinais-Suomi ja Satakunta

Ihanamäki

Saara LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2014 Paikallisen tiedon käyttö tulvien ennakoimiseksi ja tulvien aikana selviytymiseen Pohjois-Namibiassa

Salmela

Jouni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2014 Maanpinnan heijastuskyvyn muutos suomuutoksen ja metsäojituksen seurauksena Suomessa vuosina 1951-1994

Luukkonen

Merja LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2014 Rajaliikenteen kehitys Sallan rajanylityspaikalla ja sen alueelliset vaikutukset

Manner

Krista LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2014 Rakennettu ympäristö ja toiminnalliset tilat Jätkäsaaren aluesuunnittelussa

Hevonoja

Heli LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2014 Lempolan alueen litologian ja hauraiden rakenteiden 3D-mallinnus GOCAD-ohjelmiston avulla

Båtsman

Janne TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2014 Aurinkoenergia langattomien sensorien itsenäisessä energiantuotannossa

Seppänen

Juha LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2014 Havaintoja Scrumin käytöstä kahdessa Nokian tuotekehitysyksikössä vuosina 2008-2012

Ståhl

Henri TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2014 SOLID-suunnitteluperiaatteet ja Haskell

Rintakoski

Miika LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2014 Refaktorointien kartoitus oliometriikoin

Arki

Vesa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2014 Sansibarin kaupungin maankäytön muutos

Hämäläinen

Iina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2014 Biopolitiikka ja thanatopolitiikka poikkeustilassa: Palestiinalaisiin kohdistuva vallankäyttö

Jousilahti

Jukka-Pekka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2014 Korkea rakentaminen Helsingissä ja keskustelu Jätkäsaaren tornihotellista

Linna

Mari LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2014 Nigerian delta-alueen öljyntuotannon vaikutukset alueen ihmisiin

Kaukinen

Mikaela LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2014 Safariturismin vaikutukset Keniassa

Laitinen

Anni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2014 Seksuaalivähemmistöt Etelä-Afrikassa - homoseksuaalitila, ihmisoikeudet ja kehitys

Vanhatalo

Maaria LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2014 Turun matkailullinen imago - valokuvien kaupungista välittämät mielikuvat

Hölttä

Jenny LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2014 Viheralueiden säilyminen Helsingin tiivistyvässä kaupunkirakenteessa

Saunamäki

Matias LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2014 Sadannan vaikutukset ravinteiden kulkeutumiseen Itämereen

Seppälä

Helmi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2014 Kokan viljelyn vaikutukset metsäkatoon Perussa

Virkkunen

Salla KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Taiteilija, brändi ja kaupallisuus

Sillanpää

Sauli LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2014 Rapakivigraniittien globaali esiintyminen, syntyteoriat ja taloudellinen merkitys

Äärelä

Carita LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2014 Oceanic core complex-muodostumat

Orasniemi

Satu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Telomeerit sairauksien mahdollisena taustamekanismina

Puutio

Katja LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Oppilaiden asuinpaikan vaikutus lintulajien tunnistustaitoon

Manninen

Iita LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Liejutaskuravun (Rhithropanopeus harrisii) vaikutus rakkoleväeliöyhteisöön Saaristomerellä

Hämäläinen

Suvi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Siili (Erinaceus Europaeus) kaupunkiympäristössä

Takanen

Essi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Uhanalaisen erakkokuoriaispopulaation uhkatekijät Turun Ruissalossa

Yrjölä

Emma LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Ympäristörikostapausten eteneminen poliisilta syyttäjälle Suomessa vuonna 2005-2011

Hussi

Eveliina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Itämeren olot vieraslajien leviämiselle, esimerkkinä nilviäiset

Naakka

Erika LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Ravintokuitujen terveysvaikutukset

Hertell

Sirpa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Ilmastonmuutoksen vaikutukset yhteiskunnassa sukupuolten näkökulmasta arvioituna

Lassila

Roosa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Tieliikenteen aiheuttaman häiriön vaikutus pihlajanmarjoja syövien lintujen ruokailuun

Karvonen

Jarmo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2014 Osakeyhtiön käyttöomaisuusosakkeiden verovapaa luovutus : Soveltamisedellytykset lain ja oikeuskäytännön mukaisesti

Paalanen

Harri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2014 Julkisoikeudellisten saatavien perintä ammattimaisen perintätoimen harjoittajan näkökulmasta

Almqvist

Matias KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2014 Osakeyhtiön toiminnan tarkoitus : OYL.n voitontuottamistarkoitus yhtiön sidosryhmien kannalta

Lammervo

Jaakko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yrittäjyys 2014 Kauppalain mukaiset välilliset esinevahingot

Ojala

Elina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Reverse logistics as part of corporate strategy in emerging markets

Seppälä

Iiris KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 The key effects of international compensation model change from balance sheet approach to local - plus approach

Polo

Annabella KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Entry barriers of luxury fashion brands in China

Rytkölä

Mia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Organisaatiokulttuurin merkitys CRM strategian onnistumisessa

Ghimire

Kunjan KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Consumer´s motivation factors for fashion clothing counterfeits

Pihkala

Eero KTK Kauppatieteiden kandidaatti Talousmaantiede 2014 Kuluttajan ostoreitin seuraaminen päivittäistavarakaupassa

Arteva

Janne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2014 VMI:n implementoimisen haasteet ja mahdollisuudet : Toimialakohtainen analyysi

Salminen

Hannu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Opening of the northern sea route : Opportunities for finnish arctic knowhow

Laine

Linnea KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Tuotteiden tarkoituksellisen vanhentamisen varjopuoli : Ympäristöeettinen näkökulma suunniteltuun vanhenemiseen

Heikkilä

Sofia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Tunteiden hyödyntäminen brändin rakentamisessa

Lempinen

Tiina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Sisältömarkkinointi : Käsitteen teoreeettinen tarkastus ja sen merkitys markkinointiviestinnässä

Prusila

Eero KTK Kauppatieteiden kandidaatti Oikeustiede 2014 Kuluttajayhteisöjen erityispiirteet markkinoinnissa

Ketola

Matias KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Markkinointiviestintä Suomen asuntomarkkinoilla : Rakennusyhtiön näkökulma

Laine

Jarna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Kuluttajaan vaikuttaminen kokemuksellisen markkinoinnin keinoin

Lahelma

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Asiakkaan sitouttaminen kanta-asiakasohjelman avulla vähittäiskaupassa

Ignatov

Sille KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Värien käyttö myymälässä : Kaupan värisuunnittelun vaikutus ostamiseen

Pahalahti

Taneli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Ammattilaisille suunnattujen messujen markkinointiviestintä

Rantala

Miki KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Private label -elintarvikkeiden valintaperusteet kuluttajan näkökulmasta

Perkkola

Anna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 FDI location choice factors : What makes Finland the target of interest for FDI´s?

Rinnevaara

Anna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 The critical success factors of the penetration of high-end brand into new market regions

Parkkinen

Ville-Pekka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Internet-based tools in sport sponsorship activation

Hakala

Miikka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Transatlantic trade and investment partnership from EU´s export perspective

Nokelainen

Elina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 The use of language policies in multinational organisations within the context of internal communication

Aalto

Hannele KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Sosiaalisen median hyödyntäminen hyväntekeväisyysorganisaatioiden varainhankinnassa

Heino

Annika KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Big datan hyödyntäminen asiakassuhteiden syventämisessä

Havaste

Antonia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Yhteisöt, kommunikointi ja markkinointi muotiblogeissa

Ruohomaa

Timo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Elämystalouden hyödyntäminen joukkoliikenteessä

Huttunen

Aleksi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Paikan brändäys ja imagon parantaminen suurten urheilutapahtumien avulla : Sotshin 2014 talviolympialaiset keinona parantaa Venäjän kansainvälistä imagoa

Hyötylä

Saida KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Marketing challenges at the bottom of the pyramid

Suilamo

Essi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Talousmaantiede 2014 Koillisväylä Euroopan ja Aasian välisenä kuljetusreittinä

Tuominen

Crisse KTK Kauppatieteiden kandidaatti Talousmaantiede 2014 Vapaaehtoismatkailu kehitysmaiden näkökulmasta

Lastujoki

Minttu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Luksustuotteen brändipääoman välittyminen verkkokaupassa

Anttila

Noora KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Driving factors for effective cause-related marketing (CRM) : Focusing on positive consumer responses

Valovirta

Ilona KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Fyysisen palveluympäristön merkitys henkilöstön työtyytyväisyyden edistämisessä

Lattu

Annina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Kestävä kehitys vaatealan yrityksen markkinointiviestinnässä

Sarkki

Susanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Factors that influence the choice of entry mode for a finnish SME investing into the chinese market

Poutanen

Olli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Luottoluokitusten muutosten vaikutus velkakirjojen hintoihin

Häyrinen

Juhani KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Market efficiency: how small and large traders react to earnings announcements

Rautiainen

Petri KK Kasvatustieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Analyytikon sijainnin vaikutus ennustetarkkuuteen : Suomalaisia pörssiyrityksiä seuraava analyytikkokenttä teoriassa ja käytännössä

Raikunen

Niko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Kuunvaihdeilmiön esiintyminen Suomen osakemarkkinoilla vuosina 2003-2013 : Behavioristinen rahoitusteoria tehottomuuden selittäjänä

Durim

Sadiku KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2014 Vähemmistöosakkeenomistajan oikeus osinkoon osakeyhtiössä

Kuorikoski

Panu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Overconfidence in the stock market : Effects of overconfidence on the trading activity of an investor and the

Anttila

Matias KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Tammikuuilmiö - esiintyminen ja syyt : Empiirinen tutkimus Helsingin pörssissä 1999-2013

Kantonen

Lasse KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Signalointi osakkeiden takaisinostossa

Inovaara

Jussi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Talouskasvun ja osakemarkkinoiden yhteys

Lindbom

Alex KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Osakkeiden tuottojakaumien epäsymmetrisyys : Empiirinen tutkimus Helsingin pörssissä 2004-2013

Soras

Henrik KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Testing the three-factor model with domestic and foreign factors : Explaining variations in stock returns with value and size risk premiums

Skogberg

Atte KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Investointipäätöksenteon työkalut yrityksissä

Tommila

Joel KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Henkilöstön ohjaus kasvuyrityksessä : Erityistarkastelussa suoritusmittaus

Salo

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Johdon palkitsemisjärjestelmät agenttiteorian näkökulmasta

Viljaranta

Outi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Sidosryhmien huomioiminen pankinjohtajien palkitsemisessa

Palomäki

Heidi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2014 Osakeyhtiön rakennemuutostilanteet arvonlisäverotuksessa

Anttila

Noora KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Driving factors for effective cause-related marketing (CRM) : Focusing on positive consumer responses

Siniagina

Mariia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Creativity and risk intelligence in knowledge-intensive business services

Pinoargote

Juan KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Exploring open innovation paradigm : Review of concept, evolution, and future research

Galvis

Isabel KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 The mission of a social enterprise in the effectual venture creation

Ikonen

Onni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Characteristics of innovation adopter categories

Ruohonen

Suvi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu ja sen rajoittamisen menetelmät

Paavilainen

Essi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Yrityksen rahoitusrakenteeseen vaikuttavat tekijät Venäjällä

Hakala

Niina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Yritysvastuun vaikutus yrityksen taloudelliseen menestykseen : Kirjallisuuskatsaus

Lapinleimu

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Yritysvastuuraportointiin vaikuttavat ja kannustavat tekijät

Tainio

Noora KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2014 Rakenteellinen inertia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksessa

Hyytiäinen

Henriikka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2014 Palaute esimiehen kehittämisen välineenä : 360-asteen menetelmä

Halla

Hilkka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2014 Tiedon käyttö pienen perheyrityksen strategisessa päätöksentekoprosessissa

Nyman

Mikko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2014 The role of organizational climate on affective commitment : Implications of organizational climate on employee retention through affective commitment

Hiltunen

Suvi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2014 Naisten sitoutuminen määräaikaisissa työsuhteissa

Collan

Saila KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2014 Itseorganisoituvat kartat strategisessa markkina-analyysissä

Aspelin

Emilia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2014 Tietohallinnon ulkoistaminen ulkomaille : Haasteet ja menestystekijät

Hartola

Veli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2014 Sourcing, ulkoistamisen eri muodot mukaan lukien pilvipalvelut

Hellemaa

Kaisa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2014 Tuotearvioiden vaikutus ostopäätöksiin verkkokaupassa : Miten verkkokaupat voivat hyödyntää tuotearvioita?

Rogers

Carlo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2014 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvipalveluna : Edut ja haitat

Koskenkorva

Sanni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2014 Big data yritysjohdon tukena : Mahdollisuudet, haasteet ja uudenlainen asiantuntijuus

Liljeroos

Mikko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2014 Prosessien mallintaminen : Haasteet ja hyödyt

Tuovinen

Niko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2014 Tiedon johtaminen ja asiakastiedon hyödyntäminen organisaatiossa

Lemmetty

Sonja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2014 Big datan työkalujen ja ohjelmistokehyksien tietoturvariskit

Lähteenmäki

Matti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2014 Pilvipalvelut ja asiakkaan sähköinen tunnistaminen - mahdollisuudet mikroyrityksen näkökulmasta

Lonka

Emmi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yrittäjyys 2014 Yrittäjyyskoulutuksen haasteet akateemisessa ympäristössä

Mitikka

Lotta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2014 Onnistunut organisaatiomuutos: Muutoksen vakiinnuttaminen osana muutosprosessia

Muukkonen

Katri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2014 Öisin töissä : Yötyön johtamisen erityispiirteet sairaanhoitoalalla

Kerppo

Karoliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2014 Johtajuus aistien varassa : Esteettisen johtajuuden merkitys arkipäiväisissä johtamistilanteissa

Martimo

Petri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2014 Virtuaalitiimin johtaminen globaalissa toimintaympäristössä : Vaiheajattelu virtuaalitiimin johtamisen tukena

Koskinen

Emmi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2014 Oikeudenmukainen tulospalkkaus työntekijän näkökulmasta

Heinonen

Hanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2014 Johtamisviestinnän erityispiirteet etätyössä

Nurmi

Tuomas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2014 Henkilöstöstrategian muodostaminen strategisen johtamisen näkökulmasta : Lähestymistapana Design school -tutkimussuuntaus

Niemi

Viivi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2014 Sisäinen brändi osana yrityksen brändijohtamista

Ylikorpi

Matti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Finanssitransaktioveron vaikutus osakemarkkinoiden näkökulmasta

Raikunen

Ossi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Suomalaisten venture capital -sijoittajien strategiat investointiprosessissa

Nikola

Nina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Hyödykejohdannaiset osana yrityksen riskinhallintaa. Case-yritys kaapelitoimialalta

Niemi

Elina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Firmarotaatio ja tilintarkastajan riippumattomuus. Pakollisen tilintarkastusyhteisön vaihtamisen vaikutus käsityksiin tilintarkastajan riippumattomuudesta

Lehtinen

Pilvi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Uuden tuotelanseerauksen hinnoittelupäätöksenteko b2b-yrityksessä. Case: Meriteollisuusalan yritys

Laine

Mikael KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 ERP-järjestelmien implementoinnin syyt, haasteet ja hyödyt

Arolainen

Eveliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Viikonpäiväilmiö osakemarkkinoilla. Empiirinen tutkimus Helsingin pörssissä 2003-2013

Kerttula

Robert KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Aktiivisesti hoidetut osakerahastot. Rahastojen tunnusluvut osana sijoittajan päätöksentekoa

Jokinen

Jere KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Yliluottamuksen vaikutukset osakesijoittajan portfolion kiertonopeuteen ja nettotuottoihin

Honkanen

Anssi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Luottoluokitusilmoituksen informaatioarvo pääomamarkkinoilla

Kolu

Johanne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Siirtomaavaltojen vaikutukset Saharan eteläpuoleisen Afrikan talouskehitykseen

Kannisto

Otto KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Korruption ja lahjusten yhteys yrityksen perustamiseen

Räsänen

Johannes KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Keskuspankin läpinäkyvyyden ja itsenäisyyden vaikutukset rahapolitiikkaan

Huhtinen

Petteri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Velkakirjaostot epätavanomaisen rahapolitiikan muotona. Tarkastelussa Federal Reserven osto-ohjelmien vaikutukset velkakirjojen tuottovaatimuksiin

Korte

Santeri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Työttömyyden ja inflaation välinen vaihtokauppa

Kouri

Milla KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Taylorin sääntö. Soveltuuko Taylorin sääntö kuvaamaan keskuspankkien rahapolitiikkaa?

Lahdenne

Topias KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Bitcoin. Onko bitcoin rahaa?

Hulkko

Taneli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Elintapojen ohjaaminen julkisen vallan toimin

Naumanen

Hanna-Lotta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Suorat investoinnit Suomesta Brasiliaan. Suhteellisen edun näkökulma

Lagerspetz

Leevi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Joukkorahoitus osana joukkoistamista

Hautala

Perttu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Kilpailu Euroopan sähkömarkkinoilla. Miksi sähköverkkoihin ei investoida?

Suuronen

Joonas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Matalapalkkaisen työn kannustimien parantaminen

Hörkkö

Antti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Moottoribensiinin verotus Suomessa optimaalisen verotuksen näkökulmasta

Kosunen

Maria KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Epäsymmetrisen informaation ongelmat vakuutusmarkkinoilla

Alasaari

Sonja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Täydellisen informaation pelit

Välilä

Aleksi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Alkoholimonopoli Suomessa

Virtanen

Severi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Vertical relations. Decision making of retail companies

Laihinen

Pasi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Alennettujen arvonlisäverokantojen vaikutukset Suomessa

Järvinen

Linda KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Työmarkkinalainsäädännön vaikutus tuloeroihin

Pasanen

Samuli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Viinin hinnoittelu. Hedoninen katsaus viinimarkkinoille.

Lamppu

Essi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Suomen makeisvero. Taustat, tavoitteet ja nähtävissä olevat vaikutukset.

Löyttyniemi

Aleksi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Työhyvinvoinnin vaikutukset työn tuottavuuteen

Jaatinen

Elisa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Katsaus julkisen sektorin kasvuun ja kasvun syihin

Nivala

Annika KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 The causal relationship between financial development and economic growth

Kaunisto

Jarkko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Taylorin sääntö. EKP:n rahapolitiikan tarkastelu Taylorin sääntöjen avulla

Tammisto

Lassi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Finanssikriisin vaikutus asuntomarkkinoihin. Esimerkkeinä Yhdysvaltojen, Espanjan ja Irlannin markkinat

Salonen

Janne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Dispositioefekti osakemarkkinoilla

Airu

Miika KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Pankkisääntely ja sen vaikutukset. Basel III -säännöstön vaikutukset euroalueella

Karjanlahti

Mikko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Aikuiskasvatustiede 2014 The effect of financial intermediaries on economic growth. Case: Next-11

Keskinen

Aleksi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Repeat sales -metodi asuntohintaindeksin muodostuksessa ja sovellettavuus Suomen markkinoilla

Matomäki

Kirsi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Velkaelvytyksen soveltuvuus Suomen kansantalouden nykytilanteeseen

Mäkynen

Eero KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Varallisuusjakauman vaikutus talouteen

Paavola

Sami KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Työeläkejärjestelmän haasteet

Saarinen

Noora KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Urakehityksen vaikutus työpanokseen

Sainio

Tanja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Harmaa talous Suomessa ja yhteisöveron vaikutus siihen

Tarvonen

Ville-Matti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 The Dutch disease symptoms. An empirical analysis of the real exchange rate hypothesis

Vuorio

Johanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Vahinkovakuutusten hinnoittelu lineaarisella mallilla. Case: Suomalainen vahinkovakuutusyhtiö

Lyytikäinen

Joonas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Yhteisen arvon luominen sponsorointiyhteistyössä. Urheiluseurojen näkökulma

Koivula

Paiju KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Design management. Arvonluonnin ja brändirakennuksen työkaluna.

Saari

Jessica KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2014 Short-sea shipping in the Baltic sea region. Creating sustainable future with improved energy-efficiency

Laakio

Salli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Marketing of international new ventures. Literature review

Ovaska

Miro KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Factors behind the internationalization and the entry mode choice of the hotel industry. Literature review

Anttonen

Milla KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 The model and outcomes of cultural intelligence. Literature review

Koppanen

Vilma-Riina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Ideasta innovaatioksi. Uuden tuotteen lanseeraus ja siihen liittyvät haasteet

Kouki

Sagal KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Kriisiviestintä yrityksen maineenhallinnan keinona

Kovala

Timo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Asiakaspoistuma ja sen ehkäiseminen kuluttajaliiketoiminnassa

Nurmi

Antti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2014 Päätöksentekojärjestelmät intermodaalikuljetuksissa Länsi-Euroopassa. Potentiaalisia uusia järjestelmiä intermodaalikuljetusten suosion kasvattamiseen

Ryökäs

Kalle KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2014 Möröt laiturissa. Miltä ISPS-säännöstö turvaa satamiamme ja miten?

Orpana

Mikael KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 The transition of earnings logic in the MMO video game industry

Honkanen

Anna-Maija KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Sissimarkkinointi markkinointiviestinnän keinona. Mahdollisuudet erityisesti startup-yrityksille

Virtanen

Leena KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2014 Reshoring. Kotimaisen tuotannon paluumuuttoa edistävät ja hidastavat tekijät

Iisalo

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Building a high-quality brand with audio-visual content

Matinpalo

Oona KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Transparency decreases corruption. Electronic invoicing and the Russian market

Jalonen

Emma KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Global talent mangement of expatriates. Future views for international assignments

Saukkomaa

Selim KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Nondifferoidun tuotteen markkinointi. Nondifferentiaation aiheuttamat ongelmat tuotteen markkinoinnille ja keinoja niiden ratkaisua varten

Dietrich

Maarit KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Kylkiäinen b2c-markkinoinnissa. Etu vai turhake?

Yletyinen

Milka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Kuluttajablogit yritysten markkinoinnin kanavana

Niemelä

Essi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Pelillistäminen asiakasuskollisuuden lujittajana

Pajala

Johanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Sisältömarkkinointi osana digitaalista markkinointiviestintää

Pallasvuo

Julia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Yritysten maineenhallinta sosiaalisessa mediassa

Pellonperä

Marjo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Matkailumarkkinointi murroksessa

Kukkonen

Joonas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2014 Raakaöljyn hinnan vaihteluiden vaikutukset kuljetuskustannuksiin

Talvia

Saara KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2014 How to measure and mange purchasing performance. Characteristics of a purchasing performance measurement system (PPMS)

Paara

Kari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2014 Strategisten komponenttien toimituksen varmistaminen katastrofin yhteydessä

Merta

Esko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2014 Kuivasataman implementointiin vaikuttavat tekijät

Karttunen

Roosa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Muotibloggaajan vaikutus kuluttajan ostopäätkseen, Bloggaaja mielipidejohtajana

Saarinen

Miikka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2014 Informaation jakamisen merkitys toimitusketjulle

Äijänaho

Miko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Ostokäyttäytyminen ja auton valintaan vaikuttavat tekijät

Saavedra

Tenho KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Spanish companies investing in Latin America

Silvast

Joona KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Sponsorointi markkinointiviestinnän keinona ja sen mittaaminen

Sahi

Mattti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Asiakaslähtöinen brändipääoma urheiluseuran näkökulmasta

Poikkeus

Arttu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2014 Intermodaalikuljetukset Länsi-Euroopassa. Kehitykseen liittyvät mahdollisuudet ja haasteet

Rankamo

Oskari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2014 Vahvan toimittajasuhteen rakentaminen ja kehittäminen. Vaikutukset toimitusketjun suorituskyvyn ja autoalan yritysesimerkit

Yli-Pietilä

Eemil KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Cultural an communicational challenges in cross-border mergers and acquisitions

Anttila

Oona KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Naisten voimaannuttaminen BOP-alueella sosiaalisella yrittäjyydellä

Müller

Heikki KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2014 Ympäristölähtöisten toimitusketjujen ajurit, esteet, edellytykset ja vaikutukset yritykseen

Tehikari

Olli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 The clustering of Finnish cleantech SMEs. The effects of clustering for SME internationalization

Torkkola

Tiina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Order management in make-to-order industry

Savonlahti

Anssi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Matching-mallit. Vakaa allokaatio

Kaukonen

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Venäjän pankkisektorin kehitys vuodesta 1985 nykypäivään

Wallenius

Mikko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Verojalanjälki osana yritysvastuuta. OMX Helsinki 25 -yhtiöiden raportointi jalanjäljestä

Paajanen

Aki KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 IAS 17: leasingsopimukset. Standardin muutos ja sen vaikutus tilinpäätösinformaatioon

Lehtiluoto

Henri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Sisäisen lainan markkinaehtoisuuden määrittämisen ongelmia

Puska

Markku KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Tilintarkastuksen laadunvalvonta Suomessa

Ruohola

Aki KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Osakkaan verosuunnittelu osakeyhtiössä. Case X Oy

Tuononen

Otto KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Sääntelyn vaikutukset tilintarkastuksen läpinäkyvyyteen

Penttilä

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus

Yli-Pohja

Jaakko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Yrityksen motiivit leasingrahoituksen käyttöön

Hirvonen

Jaakko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Kulta osana yksityissijoittajan sijoitussalkkua

Järvelä

Markus KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 The venture capital valuation method. Defining strategy and present value factor

Jääskeläinen

Antti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Foreign exchange risk management. Relation between operational and financial hedging

Laine

Santeri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Aineettoman pääoman vaiktus listautumishintaan ict-alalla.

Holmström

Jan KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 High frequency trading. Impact on market liquidity

Leppäniemi

Lauri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Osakkeen arvonmääritys taloudellisen lisäarvon avulla

Saarimäki

Juha KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Momemtum investing in the Finnish stock market. Empirical evidence during and after the financial crisis

Rissanen

Sami KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Suojauslaskennan tehokkuusvaatimukset. Tarkastelussa IFRS 9 -standardin tuomat muutokset tehokkuusvaatimuksiin

Kiili

Hanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Avointen kirjojen menetelmä toimittajan ja alihankkijan näkökulmasta. Hyödyt ja haitat

Silver

Antti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Budjetointi ja strateginen suunnittelu epävarmassa toimintaympäristössä. Vaihtoehtona rullaava budjetointi

Aaltonen

Henni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Beyond budgeting. Ratkaisu perinteisen budjetoinnin ongelmiin?

Hanski

Katri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Taloushallinnon prosessien tehostaminen. Ulkoistaminen tehostamiskeinona

Salerma

Sanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Irtisanomisilmoituksen vaikutus pörssikurssiin

Takatalo

Henriikka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Tarjouspäätökseen vaikuttavat tekijät projektiyrityksessä

Kauti

Tuomas LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2014 Pirkanmaan lineaatiot ja lineaatiokartta

Peltonen

Pekka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Asiakaskannattavuus asiantuntijayrityksessä. Miten mitata asiakaskannattavuutta?

Pelto-Piri

Silja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2014 Lääkäriyhtiöiden verosuunnittelu

Pönkä

Leila KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2014 Tarjouspyyntö ja tarjous julkissa hankinoissa. Erityisesti tarjouksen valinnasta

Kolkka

Emma KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2014 Työsopimus vai ei? Työsopimuksen tunnusmerkit

Chandi

Sunny KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2014 Joukkorahoitus vaihtoehtoisena rahoitusmallina aloittavalle yrityksellr

Iivanainen

Ella KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2014 Mobiilimaksaminen ja sen haasteet

Karinen

Niko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yrittäjyys 2014 Kasvu franchising-liiketoiminnassa

Antila

Roosa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Asiakkaiden osallistaminen sitouttamisen keinona digitaalisessa ympäristössä

Jehkonen

Maarit KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Mielipidevaikuttajien hyödyntäminen brändiviestinnässä

Juvonen

Riku KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Verkkokaupan markkinointitoimenpiteet asiakaspysyvyyden parantamiseksi

Jehkonen

Maarit KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Mielipidevaikuttajien hyödyntäminen brändiviestinnässä

Mäkinen

Joel KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Neuromarkkinointi keinona ymmärtää kuluttajan päätöksentekoa

Vahe

Ristomatti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Työnantajabrändäys. Hyvän työnantajamielikuvan rakentamisen ominaispiirteet

Sallanko

Mira KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Youtuben hyödyntäminen yrityksen markkinointiviestinnässä

Färm

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Yksityisbloggaajan luoma sisältö yrityksen mainonnan kanavana

Vanhanen

Oona KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Big data ja segmentointi. Big data avaimena mikrosegmentointiin

Vanhanen

Oona KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Big data ja segmentointi. Big data avaimena mikrosegmentointiin

Nisula

Reetta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Verkkomainonnan mittaaminen. Siirtyminen välittömistä käyttäytymismittareista monipuolisempaan vaikuttavuuden mittaamiseen ja optimointiin

Naakka

Sara-Selia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Trendien merkitys kuluttajien ostokäyttäytymisessä terveystuotemarkkinoilla. Kuluttajatrendinä Superfood

Sasu

Olli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Employing discrete emotions in fashion e-commerce marketing. Applying the framework of consumer decision process

Leimo

Ann-Sofie KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Sharing ecomony and collaborative consumption

Mäkynen

Roope KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Factoringrahoitus vientiyrityksessä

Taussi

Anna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Cleantech in China. Literature review

Peltonen

Teemu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Uuden verolainsäädännön vaikutukset varojen jakamiseen SVOP-rahastosta

Virta

Tomi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 REIT kiinteistöjen arvopaperistamisen välineenä

Areva

Riku KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Omien osakkeiden takaisinosto vaihtoehtona osingonjaolle

Jääskeläinen

Juho KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 A study of the correlation between stock market volatility and corruption in Africa

Sihvonen

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Liiketoiminnan uudellenjärjestelyt siirtohinnoittelun näkökulmasta

Sentiakov

Sergei KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Pk-yritysten rahoitus ja pääomarakenne

Lepistö

Matti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Markkinaneutraalit hedge-rahastot markkinoiden romahtaessa

Heiskanen

Emma KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Budjetointi ohjauksen välineenä luovuuden ja innovaatioiden tukemisessa

Välkkynen

Liisa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Liikearvon arvonalentuminen IFRS-standardien ja suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaan

Kolari

Antti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Sijoituskiinteistöjen arvostaminen KPL:n ja IFRS:n mukaan

Nguyen

Maiko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Keskijohdon budjettipalkitsemisen vaikutukset budjettiharhan syntymiseen

Manneri

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Laajempi näkökulma laskentainnovaation käyttöönottoon. Laskentainnovaation diffuusio käyttöönottoprosessiin vaikuttavana tekijänä

Mäkelä

Teemu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Henkilöstön suorituskyvyn mittaaminen. Tarkastelussa suoritusmittauksen käyttäytymisvaikutukset tietointensiivisissä organisaatioissa

Helenius

Mikko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 ICT-investoinnit - vaikutukset, arviointi ja mittaus

Lahtinen

Tuomas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Yrityksen verostrategiat agenttiteorian näkökulmasta

Holopainen

Hannes KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Rakenteellisen organisaatiopääoman merkitys yrityksen tietopääomaan

Uotinen

Valtteri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Rullaava ennustaminen ja budjetointi osana yrityksen talousohjausta

Laine

Karri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Suomalaisen ja venäläisen kirjanpitokäytäntöjen eroavaisuudet. Venäläisen tilinpäätöksen konsolidointi IFRS-standardien mukaiseen erillistilinpäätökseen

Ruskomäki

Kristian KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 IFRS:n mukaisen tilikauden tuloksen käytön esteitä elinkeinoverotuksessa

Saura

Ilkka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Tilintarkastajan riippumattomuutta koskevan sääntelyn muutokset EU-alueella

Eltonen

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Kiinteistösijoittaminen ja kiinteistörahastot osana sijoitussalkkua

Taimisto

Saana KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Investointi Suomesta Venäjälle. Investoitaessa huomioon otettavat tekijät.

Harja

Olli-Pekka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2014 Ammattieettinen sääntely tilintarkastajille

Taskinen

Teresa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2014 Taloushallinnon tietojärjestelmät ja niiden kehitys. Pilvipalveluiden ja Big Datan mahdollisuuksia ja haasteita

Ollonqvist

Niina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Yleisen tasapainon mallien kyvykkyys selittää suhdannevaihteluita

Aalto

Atte KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2014 Japanin keskuspankin määrällisen keventämisen rahapolitiikka vuosina 2001-2006

Louhelainen

Jarkko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2014 Luovan työn johtaminen. Näkökulmana viihde- ja kulttuuriteollisuus

Lehtonen

Ville LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Pokkijuovaisen lihassolun mitokondrioiden adaptaatiot kestävyysharjoittelun tuloksena

Suominen

Fanny LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Lupiinin (Lupinus polyphyllus) siementen elinkyvyn vaihtelu populaatioittain

Hughes

Maria LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Vesipunkkien (Arrenurus spp.) esiintyminen sirotytönkorennolla (Coenagrion pulchellum)

Häkkilä

Tuija LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Mittauspisteen korkeuden ja sijainnin vaikutus ilmasta mitattuihin heinän siitepölypitoisuuksiin

Antinluoma

Mikko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Reaktiiviset happilajit ja niiden merkitys kasvien metabolian signaloinnissa

Soikkeli

Anni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Clostridium difficile- bakteerin genetiikka ja patogeneesi: esimerkkinä hypervirulentti 027-kanta

Vaurola

Ville LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Vedenkiertoon ja -laatuun vaikuttavat tekijät ekstensiivisillä viherkatoilla

Mikkola

Salla LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Minkin (Neovison vison) vaikutus Saaristomeren kyytiheyksiin (Vibera berus)

Aaltonen

Jani LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Neurodegeneratiiviset trinukleotiditoistojaksoekspansioista johtuvat sairaudet

Puskala

Katja LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Ruokahaluun vaikuttavat suolistohormonit

Ronkainen

Juuli LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Ilmastonmuutoksen vaikutukset merieläinten kehitykseen ja toimintaan

Sormunen

Jani LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Berlesen kuivasuppilomenetelmä puutiaismäärien arvioinnissa karike- ja maaperänäytteistä

Lindström

Anna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Geeniterapian haasteet

Elfving

Kira LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Aivolohkojen tehtävät

Virtanen

Laura LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Liikunnan ja hormonaalisen toiminnan merkitys syömisen säätelyssä: sukupuolien väliset erot

Tuominen

Kimmo LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Pienet öljyvahingot ja niiden ekologiset vaikutukset

Tirri

Ina-Sabrina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Sinitiaisen (Parus caeruleus) siivenpituuden muutos iän suhteen

Kayaanan

Faith LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Cognettia sphagnetorum -änkyrimadon esiintyminen kokeellisen puulajikoostumustutkimuksen havaintoruuduissa

Elfving

Mikael LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Silakan (Clupea harengus membras) gonadien rakennepoikkeamat ja niiden esiintyminen vuosina 1987-2013 Saaristomeren-Selkämeren silakkapopulaatioissa

Aromaa

Suvi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Lajien väliset risteymät ja niiden tunnistaminen - esimerkkilajeina kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) ja sepelsieppo (F. albicollis)

Kutvonen

Emma LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Solusyklin sisäiset säätelytekijät tarkistuspisteissä ja niiden merkitys onkogeneesissä

Nurmi

Maria LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Kyyn melanistisen värimuodon yleisyys Saaristomeren ulkosaaristossa

Mikkonen

Elisa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Proteiinien hajotus ubikitiini-proteasomijärjestelmässä

Ahola

Milla LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Vieraslaji minkin (Neovison vison) vaikutus rantakäärmeisiin (Natrix natrix) Saaristomeren ulkosaaristossa

Piltti

Tiina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Katajan (Juniperus communis) ja puolukan (Vaccinium vitisidaea) eri-ikäisten lehtien endofyyttisienten kasvumuotoihin perustuva ryhmittely

Korhonen

Pilvi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2014 Selvitys Jämsän Patalahden vedenlaadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä

Tapiola

Ida LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2014 Turvetutkimuksen nykytila Suomessa

Kyllästinen

Mira LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2014 Muurlan gabron ja graniitin zirkonien separointi, LA-MC-ICP-MS-ikämääritykset ja geokemialliset koostumukset

Nieminen

Ville LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2014 Kinemaattiset indikaattorit hiertovyöhykkeissä: Esimerkkeinä Himalajan ja Kaledonidien orogeniat

Vehviläinen

Annika LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2014 Rakennuskiviesiintymästä louhimoksi, rakennuskiviesiintymän tutkimusmenetelmät: tapaustutkimus Tohmajärven stauroliittikiilleliuske-esiintymältä

Ratsula

Aleksi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2014 Laserkeilaus ja sen käyttömahdollisuudet geologisessa tutkimuksessa

Virtanen

Ville-Veikko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2014 Hienojakoisen kullan esiintyminen Amazonian Madre de Dios jokilaakson kvartäärikauden jokisedimenteissä

Anttila

Annika LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2014 Pohjavesialueiden suojelu Suomessa

Palmulaakso

Titta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Talousmaantiede 2014 Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen : Alue- ja yhdyskuntasuunnittelun vaikutus liikepaikkasuunnitteluun

Kyytsönen

Tuomas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2014 Logistiikkakeskusten muodostuminen - taustatekijät ja suunnitteluongelmat : tarkastelussa intermodaaliterminaalit ja rahtiliikennekylät

Jylhä

Miio KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2014 E-supply chain from transport perspective : collaboration and e-logistics

Väänänen

Elina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2014 Kriittiset menestystekijät humanitaarisissa toimitusketjuissai

Lahti

Jukka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Business value of business intelligence : utilizing business intelligence in insurance companies

Timonen-Nissi

Inari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Foreign direct investment in central Asia

Miettinen

Jaana KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Pure-play online retailers : a virtual merchant view to the newest form of retailing

Tuomi

Aliisa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Consumer power over social media : the effects on companies and ways of managing them

Sainio

Sonja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 The role of trust in mitigating consumer concerns in e-commerce

Laiho

Sofi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 The present state of the Chinese wine market : Literature review

Hartikainen

Maija KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2014 Brändiuskollisuuden johtaminen : brändin persoonallisuuden ja brändikokemusten vaikutus asiakkaan uskollisuuteen

Kekki

Meri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Corporate social responsibility in foreign direct investment : the engagement of Chinese multinational enterprises in Sub-Saharan Africa

Elia

Juhani KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2014 Kiinteistösijoittaminen ja kiinteistörahastot : erityisesti kommandiittiyhtiömuotoisten kiinteistörahastojen näkökulmasta

Haarala

Kari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Managerial outlook of cultural-values identifying methods : individual cross-cultural competence

Suominen

Paula KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Reducing corruption in public procurement : the role of international organizations and e-procurement

Stenström

Tomi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Aikuiskasvatustiede 2014 Epäsuoran hankinnan ongelmat ja sen kehittäminen organisaatiossa

Sadiku

Durim KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2014 Vähemmistöosakkeenomistajan oikeus osinkoon osakeyhtiössä

Osola

Teppo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2014 Logistiikan ulkoistamiseen liittyvät uhkatekijät

Merta

Jenni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 The critical success factors of innovation and R & D in the German mittelstand economy

Keskipoikela

Veli-Matti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2014 Exploring clean tech opportunities : how can governmental actions support clean tech and what are the motives for it

Hämäläinen

Joonas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2014 Negotiation strategies in purchasing

Routila

Henri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2014 The advantages of e-procurement in indirect procurement

Helenius

Susanne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2014 Kysynnän ennustaminen toimitusketjujen johtamisessa

Paassilta

Elina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2014 Uhanalaisuus - elinynpäristönä Suomen metsät

Penttinen

Ida LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Saastuneisuuden vaikutus vaihtelevan asymmetrian määrään kekomuurahaisilla (Formica rufa -ryhmä) ja männyllä (Pinus sylvestris)

Karvinen

Jessika LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Vähälumisen talven vaikutus saimaannorpan (Pusa hispida saimensis) pesintään

Tuominen

Mimosa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Yhteiskuntavastuun vaikutus yrityksen brändiin

Jaakkola

Siiri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Mikroroskaa Itämeressä: alueellinen esiintyminen Saaristomerellä ja mikromuovien vaikutus merieliöstöön

Valkama

Anni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Poron (Rangifer tarandus) laidunnuspaineen vaikutus Pohjois-Fennoskandialla

Nurmi

Minttu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Peruskoulun 9. luokkalaisten asenteet ja suhtautuminen susiin (Canis lupus)

Pyykönen

Anni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Tunturisopulin (Lemmus lemmus) vaikutus jäkäläyhteisöön arktisella tundralla

Asanti

Juha KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2015 Tietojärjestelmien integrointi

Jaatinen

Tiina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2015 Kiinteä toimipaikka verotuksessa. Sääntelyn tavoitteet ja tulevaisuus muuttuvassa toimintaympäristössä.

Aine

Anna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 E-asiakasuskollisuus. Vaikuttavat tekijät ja mittaaminen

Aaltonen

Maija KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Negatiivinen elektroninen WOM. Taustatekijät, vaikutus yritykseen ja hallinta

Honkanen

Johanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Peruskoulun 9.-luokkalaisten lajintuntemustaidot

Pauna

Anna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Eläinten liikkuminen - Miksi sulavasti liikkuvan robotin tekeminen on vaikeaa?

Huhtamaa

Lauri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Elämyspsykologia. Kaupallisten elämysten tarkastelu flow-tilan avulla

Kantola

Suvi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Interstitiaalinen kystiitti ja sen patofysiologia

Palomo

Aini KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2015 Esimiehen tunneälyn merkitys irtisanomistilanteissa. Irtisanojan, irtisanottavan ja muun työyhteisön näkökulmat

Suhonen

Merja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2015 Organisaatioiden ydintieto

Savunen

Johanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2015 Saha-alueiden maaperää pilaavat aineet - Esimerkkinä vanha Kouran saha

Sievänen

Simo LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Ilmaisten 3D-mallinnusohjelmien ominaisuusvertailu

Junell

Tim LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Pelikenttien ohjelmallinen tuotanto

Mero

Joonatan TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Pilvipohjaisten palveluiden hyödyntäminen modernissa liiketoiminnassa

Koivu

Aki LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Langattomien verkkojen autentikointi

Keinänen

Jenni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Eco-labels as tools of stakeholder dialogue : a wine industry perspective

Kangas

Santeri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 The effects which innovation causes to exporting

Mörsky

Samu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Mobiilipelien testiautomaatio ja työkalut

Sinisalo

Konsta TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Modernit koheesiometriikat käytännössä

Jaakola

Mikko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Mobiiliteknologian vaikutukset Intian yhteiskuntaan

Mannevaara

Olli TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Ketterän pelinkehityksen käytännöt, hyödyt ja haasteet

Oja

Aleksi TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 JavaScript-sovelluskehyksen käyttö robotiikkasovelluksessa

Jalava

Pauliina TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 JavaScriptin yhteensopimattomuusongelmat moderneissa verkkoselaimissa

Lindqvist

Kim LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Päätöspuut tiedonlouhinnassa

Yuanqiao

Li TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Parallelization of Sorting Algorithms with GPU

Närhinen

Niklas TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Web-ohjelmointi käyttäen Clojurea

Ylioja

Suvi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Bysanttilaiset vikasietoisuusprotokollat hajautetuissa tiedostojärjestelmissä

Syysvirta

Joonas LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Web-ohjelmointimenetelmien ja -sovellusten kehitys ja nykysuuntaukset

Moilanen

Noora LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2015 Epäviralliset ja viralliset verkostot ja instituutiot - vaikutus Pohjois-Namibian tulva-alueen resilienssiin

Hillner

Arla LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2015 Asiakaspalautteet osallistavan suunnittelun välineinä

Jaakkola

Lari LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2015 Paikan merkitykset joutomaan vaihtoehtoisen käytön aikana- Tapaustutkimuksena rullalautailupaikka Urheilujuomapuisto

Jantunen

Riikka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2015 Korkea rakentaminen Suomessa

Kovalainen

Anniina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2015 Kissat Suomen kaupungeissa

Mäenpää

Mira LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2015 Maahanmuuttovastaisuus Dresdenissä

Yli-Jama

Iiris LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2015 Suomen ja Yhdysvaltojen kulttuurien vertailua presidentinvaalien videomainonnan pohjalta

Syrjälä

Joonas LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2015 Laivaliikenteen vaikutus Suomenlahden vedenalaisiin meluarvoihin

Utriainen

Tiia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2015 Elintarvikkeiden virtuaalivesi ja sen kauppa Saudi-Arabiassa ja Suomessa

Airaksinen

Essi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2015 Terrorismin uhka Suomessa sanomalehtikirjoitusten perusteella

Pyykkönen

Siiri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2015 Afrikkalaisten tyttökatulasten oikeudet katutilassa

Dahlström

Sara LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2015 Energiainvestointipäätösten perusteet kuntatasolla - Tapaustutkimuksina Vantaa ja Mynämäki

Isomäki

Mari LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2015 Ei mitään tekemistä. Katsaus tesomalaisten nuorten arkeen.

Keiramo

Taru TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Rajapintajärjestelmä keskenään erilaisten tietokantajärjestelmien integroimiseksi

Latvala

Jussi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Automaattisten suunnittelijoiden rooli pelillisessä ympäristössä tapahtuvassa monen agentin toiminnassa - Suunnittelijan käyttöön pohjautuvien pelitekoälyn päätöksentekomallien kartoitusta ja vertailua

Liukas

Pyry LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Verkkosivujen automaattinen nopeusoptimointi Google PageSpeed -työkaluilla

Vilkki

Siri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Digitaalisen liiketoiminnan kansainvälisen tuloverotuksen haasteet

Malén

Elina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Teknologiazombie - Sosiaalinen media arjessa

Koskela

Mari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Vastuullisuus osana brändiä muotiteollisuudessa

Ranta

Pekka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Aallokkeet kuvantiivistyksessä

Seppä-Lassila

Tatu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 BYOD-malli tietohallinnon näkökulmasta

Mäkilä

Ville TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Massive Open Online Course - MOOC:n järjestämisen perusteet ja edut opiskelijalle ja järjestäjälle

Markkanen

Otso LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2015 Komatiittien malminmuodostus

Rahkola

Kalle LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2015 Ilmeniitti teollisuusmineraalina

Lindholm

Pia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2015 Vesipitoisuus, hehkutushäviö ja kokonaisfosfori. Kooste Turun yliopiston geologian osastolla tehtyjen järvisedimenttitutkimuksien tuloksista.

Heinonen

Jarkko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2015 Kivalon ja Paakkolan ryhmien muodostumien litostratigrafia ja kerrostumisolosuhteet Peräpohjan vyöhykkeellä, Lounais-Lapissa

Koivunen

Lauri TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Matojen leviämisen ja niiltä suojautumisen kehitys

Haapalehto

Jussi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Toiminnan jatkuvuuden arviointi ja sen vaikutukset tilintarkastuksessa

Kantoluoto

Joonas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Viraalimarkkinointi sosiaalisessa mediassa

Thurén

Otto KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Regulations and procedures of starting a company in Finland and in United Kingdom

Salo

Teemu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Talousmaantiede 2015 Luova matkailu. Matkailualan kehittyminen ja tulevaisuus.

Antere

Tuulikki KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2015 Managerialistisen johtamisen dominanssi kolmannen maailman nonprofit-organisaatioissa. Postkolonialistinen näkökulma.

Lahti

Linda KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2015 Työntekijöiden epämuodollisten valta-asemien muodostuminen. Työntekijän ominaisuudet ja keinot vallan lähteinä

Hillman

Karoliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2015 Keho osana johtajuutta. Fyysisesti hyvinvoivan kehon merkitys johtamistyössä

Sankila

Lauri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yrittäjyys 2015 Liiketoimintamahdollisuudet yhteiskunnallisessa yrittäjyydessä. Markkinahäiriöt liiketoiminnan mahdollistajina

Kausola

Severi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2015 Esimiehen tunneäly osana vuorovaikutuksessa tapahtuvaa johtamista. Konfliktien johtaminen, ryhmän johtaminen ja muutoksen johtaminen

Laura

Niemelä KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2015 Minäkö johdan? Autenttisuus johtamisen kontekstissa

Torsti

Leo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2015 Gamification: an overview

Hendolin

Noora KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Knowledge sharing in repatriation

Panina

Ekaterina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Kuluttajan monikanavainen ostokäyttätyminen : verkkokaupasta myymälään - palveluprosessin kehitys

Stenholm

Emilia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Customer service as a strategy - a multichannel perspective

Salmi

Miina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Terveys ja hyvinvointi elintarvikkeiden aikakauslehtimainonnassa

Saarinen

Petteri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Negatiivisten tunteiden hyödyntäminen mainonnassa

Mäki

Olli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Teknologisten innovaatioiden diffuusio : tarkastelussa lähimaksaminen

Hyvönen

Heidi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Vihreä mainosskeptisyys : Ympäristötietoisten kuluttajien asenteet vihreää mainontaa kohtaan

Heikonen

Maija KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Vastuullinen sijoittaminen yksityishenkilön näkökulmasta

Roine

Aleksi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Asiantuntijapalvelujen markkinointiviestintä sosiaalisessa mediassa

Pesonen

Tiina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Kuluttajan kokemat riskit verkkokaupassa

Lundén

Anna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Mindful consumption : Asiakaslähtöinen vastuullisuus, vastuullinen markkinointi ja kulutus, ja vastuullisten kuluttajien segmentointi

Kuisma

Anna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Kaupan omat merkit osana vähittäiskaupan imagoa

Hämmäinen

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Joikkoistaminen osana yrityksen strategiaa : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Heinonen

Lotte KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Myymälän suunnittelu : Osatekijät, elementit ja vaikutukset kuluttajaan

Rajaniemi

Jaakko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Deception and culture in cross-cultural business negotiations in Japan

Aho

Aino KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Enablers of born global growth

Vähäsaari

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Vakuutusyhtiöiden digitaalisten markkinointiratkaisujen kehittyminen : Case POP vakuutus

Bergström

Miia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Lääkäreille suunnatun lääkemarkkinoinnin eetisyys

Walden

Mikko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Henkilömarkkinointi työnhaussa

Koivula

Juha KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Valtasuhteet markkinointikanavassa

Rajala

Otso LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Koneellinen syväoppiminen: metodit ja arkkitehtuurit

Heinonen

Mikko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Ruby on Rails -ohjelmistokehys dynaamisten tietokantapohjaisten verkkosovellusten kehittämistyökaluna

Malmi

Lari TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Tekoälyn tunnetilojen vaikutus reitinvalintaan tietokonepeleissä

Gustafsson

Toni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Yrityssovellusten sukupolvenvaihdos ohjelmistokehittäjän näkökulmasta

Lehtinen

Heidi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Vihreän IT:n menetelmiä ja niiden vaikutukset ympäristölle ja yrityksille

Helenius

Henri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Kolme näkökulmaa tietojärjestelmäprojektien kokonaisvaltaiselle onnistumiselle

Sundström

Jesse KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Impacts of foreign direct investment on the development of the Chinese automotive industry

Sahramaa

Salla KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 To formulate an effective disability management strategy

Lindberg

Markus TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Multikerrosperceptron ja sen sovellusalueet

Puro

Kyösti TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Virtuaalitodellisuuden aiheuttama fyysinen pahoinvointi ja sen minimointi

Salonen

Jaakko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Verkkosivujen grafiikkatyökalut

Lakanen

Antti LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Syvyysvaikutelman luonti kolmiulotteisen kappaleen pintaan

Aaltonen

Maija KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Negatiivinen elektroninen wom : taustatekijät, vaikutus yritykseen ja hallinta

Aine

Anna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 E-asiakasuskollisuus : vaikuttavat tekijät ja mittaaminen

Berdysheva

Ekaterina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Factors of innovation creation in functionally heterogeneous project teams

Väisänen

Maija LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Älykäs ja Ketterä palveluyritys

Helle

Noora KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Building networks for SME internationalisation

Huhtamaa

Lauri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Elämyspsykologia : kaupallisten elämysten tarkastelu flow-tilan avulla

Visti

Aleksi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Pilvipalvelut - PaaS-palvelumalli Microsoft Azuressa

Smirnova

Anastasiia TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Vaadinin ja GWT:n heikkoudet ja vahvuudet sovelluskehityksessä

Rauvola

Rita KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Outbound open innovation - how can it be managed?

Hellgren

Niko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Kuvien pakkaaminen painotettujen äärellisten automaattien avulla

Tuuppa

Arttu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Inbound-markkinointi B2B-myynnin tukena

Wikberg

Edi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Finanssipolitiikan mahdollisuudet ja rajoitteet

Ylenius

Erika KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Avoin lähdekoodi ja osallistumisen kannustimet

Vihervaara

Sari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Taloussosiologia 2015 Työn arvo tekijälleen muuttuvassa yhteiskunnassa

Tulppala

Venla KTK Kauppatieteiden kandidaatti Luokanopettaja 2015 Digitaaliset bränditarinat yrityksen strategisena työkaluna

Tamminiemi

Hetti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Kristinuskon markkinointiviestintä

Rämö

Joni TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Dialogiagenttien toiminta ja suomenkielinen toteutus

Ahde

Heini TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Biometrisen passin pääsynvalvontamekanismit. Vertaileva tutkimus BAC:n ja EAC:n keskeisimmistä eroavaisuuksista.

Somersalo

Varpu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Kiinalainen kuluttaja : kulttuurin vaikutus asiakkaan arvoihin ja asenteisiin

Sivonen

Risto KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2015 Improving financial flows in supply chains

Seulu

Pauliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Asiakkaan sitouttaminen pelillistämisen avulla

Savolahti

Anniina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Vastuullisuuden merkitys kulutuspäätöksissä

Nousiainen

Ilkka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Deinococcus-Thermus pääjakson bakteerien keinot sietää ääriolosuhteita

Rantanen

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Use of electronic word of mouth in online purchases of cosmetics

Peltonen

Jaakko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Brändipersoonallisuuden rakentaminen arkkityypeillä

Pursiainen

Jukka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2015 Toimittajan suorituskyvyn tarkastelu osana toimitusketjun toimintaa

Sulku

Janne Juhani LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Luonnonvalinta ja sen tutkiminen genomitasolla

Naski

Vilma KTK Kauppatieteiden kandidaatti Taloussosiologia 2015 Disneysaation tunnuspiirteiden tarkastelua yhteiskunnassa

Ikäheimonen

Olli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Sponsorointi markkinointiviestinnän keinona. Yritysten asettamat tavoitteet ja sponsoroinnin vaikuttavuus

Kuittila

Katariina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Monitoring corporate social responsibility in international supply chains

Mourujärvi

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Vastuullisten sijoitusrahastojen suoriutuminen pörssiromahduksissa. Tarkastelussa Yhdysvaltojen osakemarkkinat 2000-luvulla

Teinilä

Tina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Talousmaantiede 2015 Kohti jaettua arvoa. Yritysvastuuta raportoinnin avulla

Mourujärvi

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Vastuullisten sijoitusrahastojen suoriutuminen pörssiromahduksissa. Tarkastelussa Yhdysvaltojen osakemarkkinat 2000-luvulla

Sievä

Meri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2015 Perintöoikeuden ja perintöverotuksen keskeisimmät säännökset Suomessa : vertailukohteena Pohjoismaat

Virta

Arja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Henkilötietojen käyttö yrityksessä ja yksityisyyden suoja

Nygren

Morris KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2015 Saatavien arvopaperistaminen suomalaista erillisyhtiötä käyttämällä

Viitanen

Henri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2015 Turvaamistoimen määräämisen edellytykset patenttioikeudessa

Puustinen

Salla KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2015 Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö : Hinnoittelu- ja alennuskysymykset

Raunio

Jyri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2015 Rahapelitoiminnan sääntely Suomessa

Ääri

Pauliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Taloust. kvantatiiv. menetelmät 2015 Luottoriskin vaihtosopimuksen hinnoittelu affiinia hyppydiffuusiomallia käyttäen

Palmroth

Markus KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2015 Asuntokaupan RS-järjestelmä : Tarkastelu ostajansuojasäännösten asettamien vaatimusten näkökulmasta

Nurmi

Seija KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2015 Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus yksityisellä sektorilla

Kallio

Anni-Maaria KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Pienyrityksen tilintarkastus : hyödyt ja haitat

Sällylä

Iiro KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Hybridihinnoittelumallit asuntomarkkinoilla : hybridihinnoittelumallien soveltuvuus Suomen asuntomarkkinoille

Kauppila

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Luottojohdannaiset ja luottoriski

Toppinen

Eero KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Kiinteistömarkkinoiden kannustimet peliteorian näkökulmasta

Larkela

Anni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Kuluttajan valinnan ohjaaminen

Maunula

Joonas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Eläkesäästäminen ja säästämispäätökseen vaikuttavat tekijät

Leppänen

Juhana KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Euroopan keskuspankki ja sen reaktiot finanssikriisiin

Hokkanen

Ilkka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Riskienhallintaheuristiikkoja fraktaalisesti satunnaisille osakemarkkinoille

Talvitie

Pyry KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Economics imperialism : case : the economics of human potential

Raina

Joonas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2015 Yrityksen tietoturvapolitiikan kehittäminen ja käyttöönotto

Nauholz

Niko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2015 Mobiilimaksaminen kehittyvissä valtioissa

Hassel

Jani KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2015 Verkon personointi yrityksen näkökulmasta

Sundström

Sissel KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2015 Heuristics and cognitive biases in strategic decision-making

Lamberg

Anna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2015 Vapaaehtoistyöntekijöiden sitouttaminen organisaatioon henkilöstöjohtamisen keinoin. Näkökulmana henkilöstön pysyvyyden turvaaminen

Kettunen

Fida KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2015 Sitoutuminen ja sosiaalinen läsnäolo virtuaalitiimeissä

Heikkilä

Emma KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2015 Psykologisen pääoman hyödyntäminen yrityksessä

Jokinen

Nelli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2015 Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen tietotyössä

Rantahakala

Matias KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2015 Organisaatiokulttuurin suhde innovatiivisuuteen. Innovatiivisuutta edistävät arvot

Saloranta

Henri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2015 Mutulla vai mittareilla? Intuition merkitys rekrytoinnin päätöksenteossa

Kannela

Anne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2015 Fuusiot ja yrityshankinnat muutosprosessina. Organisaatiokulttuurin muutos

Hemmilä

Jouni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2015 Työkyvyn ylläpitäminen ja työhyvinvointi. Fyysistä suorituskykyä vaativissa työtehtävissä

Rapila

Venla KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2015 Iän merkitys rekrytoinneissa. Nuorten rekrytoinnin erityispiirteet

Killström

Heidi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2015 Transformationaalisen johtajuuden käsitteen muutos ajassa

Soini

Anniina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2015 Kehityskeskusteluiden asema nykyisessa työelämässä. Voidaanko kehityskeskusteluja kehittää vai tulisiko niistä luopua?

Mänty

Tiina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Osaamisen kehittäminen investointiviitekehyksessä

Mannola

Lauri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2015 Syrjintä rekrytoinnissa

Levo

Antti TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2015 Offline-tila web-sovelluksissa

Kekki

Lotta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Corporate governancen vaikutus toimitusjohtajan palkitsemiseen. Empiirinen tutkimus Helsingin pörssiyhtiöistä

Juonela

Lauri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Tuoteryhmän tuotevalikoiman optimointi. Substituuttihyödykkeen vaikutus tuoteryhmän kannattavuuteen

Antti

Mia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Taloushallinnon ulkoistaminen julkisella sektorilla - Motiivit, hyödyt, riskit ja riskienhallinta. Case: Eurajoen kunta

Hautala

Aleksi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Controller-toiminnon vaikutus liiketoiminnan kannattavuuteen

Kela

Essi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Budjetoinnin hyödyt ja ongelmat. Case: rakennusteollisuuden yritys

Aho

Jari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Tutkimuksen ja käytännön väliset kuilut johdon laskentatoimessa. Kohti käytännönläheisempää tutkimusta

Kemppainen

Joonas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 ERP-järjestelmien tuki sisäiselle laskennalle. Budjetointi, kustannuslaskenta ja raportointi case-yrityksessä

Siimes

Samir KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Taloushallinnon rooli yrityksen strategian toteutuksessa

Broder

Waltteri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Tulospalkkauksen vaikutus myynnin tuottavuuteen ja yritystason hyötyyn

Halme

Eliisa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Enkelirahoitus startup-yrityksen rahoituslähteenä

Lindstedt-Lempa

Minna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Musta listan vaikutus tilintarkastajan riippumattomuuteen ja tilintarkastuksen laatuun

Laukkarinen

Jesse KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Palkitsemisjärjestelmät. Suurten ja pienten pörssiyritysten vertailu

Strandén

Janne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Uuden regulaatiomallin vaikutukset sähköverkkoyhtiön liiketoimintaan

Saarinen

Santeri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Foreign exchange derivates use and hedging premium

Lindvall

Joel KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Sähköisen taloushallinnon vaikutukset tilitoimistoihin

Suojanen

Aliisa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Tilintarkastajan rooli yrityssaneerauksen aloittamisprosessissa

Koskinen

Riku KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Kustannusestimoinnin haasteet ja menetelmät projektiliiketoiminnassa. Tarkastelussa suuri kansainvälinen teollisuusalan yritys

Auvinen

Katri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 XBRL-raportoinnin hyödyt ja haasteet yrityksille

Huovinen

Jesse KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Kilpailun vapauttamisen vaikutukset linja-autoliikenteen markkinoihin. Erityistarkastelussa Helsingin ja Turun välinen liikenne

Toivonen

Olli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Explaining variations in EMU sovereign bnd risk factors. Risk variations before and after the financial crisis

Koponen

Noora KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Hedge-rahaston sijoitusstrategian tiskit ja riskienhallinta. Tarkastelussa long/short equity -strategia

Ikonen

Reea KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Optimaalisen pääomarakenteen määrittäminen. Tarkastelussa suomalaiset teollisuusalan yritykset

Kujala

Anna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Korkotason vaikutus velkarahan käytön kannattavuuteen asuntosijoittamisessa

Liimatainen

Tommi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Investointiprosessi suomalaisessa pk-yrityksessä. Case Leipomo Rosten Oy

Litmanen

Saara-Noora KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 The value and momentum effects, and the performance of a combination strategy. Empirical evidence from the Finnish stock market during 2009-2013

Aho

Eveliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Tammikuuilmiö ja sen mahdollinen siirtyminen. Tutkimus Pohjoismaisilla osakemarkkinoilla vuosina 2006-2015

Kari

Jaakko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Negatiivisten tulosvaroitusten vaikutukset osakkeiden tuottoihin lyhyellä aikavälillä. Empiirinen tutkimus Suomen osakemarkkinoista vuosilta 2010-2014

Smolander

Mikko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Internet of Things:n hyödyntäminen teollisessa liiketoiminnassa

Juhola

Timo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Momentum- ja kokoanomalia osakemarkkinoilla sekä niiden yhteisvaikutus

Manninen

Sakari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Case-tutkimus joukkorahoituksen toimivuudesta jalkapalloseuran rahoitusvälineenä

Monnonen

Olli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Moderni portfolioteoria ja parviäly. Hiukkasparvioptimoinnin soveltaminen tehokkaan portfolion etsimisessä

Saloviita

Oskari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Hyödykejohdannaisilla suojautumisen motiivit ja vaikutus yrityksen arvoon

Kaukonen

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Suomen päivittäistavarakaupan kehitys ja keskittyminen

Kerttula

Veera KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Rullaava budjetointi ja Beyond Budgeting -malli perinteisen budjetoinnin vaihtoehtona

Pirilä

Tuomas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Taloudellinen due diligence -tarkastus. Vaikutukset arvonmääritykseen

Rautanen

Tiia VTK Valtiotieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Epäsymmetrinen informaatio pankkisektorin ulkopuolisessa yritysrahoituksessa

Kirjonen

Aleksi VTK Valtiotieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Optimaalinen sairausajan palkkajärjestelmä

Kraama

Samuli VTK Valtiotieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Kulta osana sijoitussalkkua. Modernin portfolioteorian näkökulma

Sääskilahti

Elina VTK Valtiotieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Julkinen tarjonta ja yksityistämisen mahdollisuudet Suomessa

Rauhala

Elina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Terrorismi ja talouskasvu

Laaksonen

Johanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Arvomyynti yritysten välisessä kaupankäynnissä - strategiaa vai tekniikkaa?

Melkko

Adele KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Knowledge management in eastern Europe

Kokkila

Kalle KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Asiakassuhde verkko- ja mobiilipankkiympäristössä. Asiakassuhteen ulottuvuudet ja niihin vaikuttavat tekijät

Selin

Hanni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Talousmaantiede 2015 Suomen markkinoilla tarjottavien leikkoruusujen ympäristövaikutukset

Silvennoinen

Teresa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Kansainvälistyvät pk-yritykset ja verkkoliiketoiminta

Sevelius

Linda KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 How to optimize startup process. How is the lean startup method positioned in academic literature?

Virtanen

Eveliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Instagram as a platform for visual marketing & customer participation

Toivio

Julia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Sosiaalinen media kuluttajien ostopäätösprosessin eri vaiheissa

Wallasvaara

Martti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Disincentives and catalysts in adopting autonomously usable digital marketing tools. Signposts for an empirical framework

Muntila

Markus KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Digitaalisen markkinoinnin mittarit ostoprosessin eri vaiheissa. Mittareilla lisää asiakasymmärrystä

Rantoniemi

Henrik KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Urheiluorganisaation suhteiden ja sitoutumisen rakentaminen kannattajiin digitaalisessa ympäristössä

Helle

Maria KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Supply chain risk management in the manufacturing industry. Literature review

Ekdahl

Eemil KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 The role of cultural factors in determining foreign direst investments in China

Ala-Kantti

Eerika KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Fast fashion: where is it made? Evolution of sourcing in the fast fashion industry

Weckström

Emmi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Success factors in entering emerging markets - a case study of Iran

Kaura-aho

Sofia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Asiakasuskollisuus digitaalisessa ympäristössä

Daifi

Tiina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Building competitive advantage through dynamic capabilities and value co-creation

Kähkönen

Aku-Mathias KTK Kauppatieteiden kandidaatti Talousmaantiede 2015 Yrityksen yhteiskuntavastuu. Yrityksen ja yhteiskunnan näkökulma

Kettunen

Henrik KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Passiivisten ETF-rahastojen suhteellinen suoriutuminen. Tapaus Helsingin pörssi

Krigsholm

Päivikki KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2015 Hankinta vähittäiskaupan luksusmuodissa

Luukkainen

Tea Annamari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Branding in the business-to-business field. A study of the impacts of branding on competitive advantage

Villikari

Teemu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Brändiluottamus verkkoliiketoiminnassa

Auvinen

Netta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Brändi-asiakassuhde ja sen ulottuvuudet. Ulottuvuudet kosmetiikkabrändi-asiakassuhteessa

Rikkilä

Antti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Microfranchising: a new tool to alleviate poverty. An overview of the benefits and challenges of microfranchising

Silvanto

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Gamification. Motivating employees with competition

Aarnio

Henrietta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Macroeconomic changes in China and their effects on Chinese consumption of foreign luxury brands

Vuorenmaa

Emma KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Creating value through engaging customers in social media

Eloranta

Mia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Alternatives for traditional ex-patriation

Jokiharju

Linda KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Corporate social responsibility as window-dressing in multinational corporations

Viitasalo

Julia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Cultural intelligence as an enabler in expatriate adjustment

Häsänen

Ilona KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Cultural differences in multicultural team management

Rantanen

Karoliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Zero-budget marketing strategies. How zero budget marketing provides an access for SMEs to reach international markets?

Pöllänen

Taru KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Islamic finance - a viable alternative to conventional finance? Evidnece from the 2008 financial crisis

Häkli

Markus KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Global brands and market entry decisions with the cage framework

Rajala

Karoliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Crisis management in the case of war-based consumer animosity

Päivölä

Viivi-Anna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Preparing for cross-cultural sales negotiations. Comparing multi-active, linear-active and reactive cultures

Komonen

Hanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Stakeholder value creation through integrated reporting

Loaiza Estrada

Jonathan Josué KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Acquisition failure. Cultural difficulties for Emerging Market Firms entering another Emerging Market

Lietzén

Jannina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Tulosbudjetointi ja suoriteperusteinen budjetointi valtioiden budjetointikäytäntönä

Korhonen

Anna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Internetin vaikutus yritysten ostokäyttäytymiseen ja B2B-palveluiden markkinointiin

Ansio

Valter KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Markkinoinnin optimointi pelien sisällä ja mainospeleissä

Kaitala

Kalle KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 B2B-yritysten siirtymä ratkaisumyyntiin

Herronen

Alina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2015 Pikamuodin toimitusketjun johtaminen

Ollila

Outi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Markkinointiviestintä blogeissa

Rekki

Timo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Koron- ja valuutanvaihtosopimus

Ahtola

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2015 Humanitaarisen toimitusketjun erityispiirteitä

Pulli

Romeo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2015 Lean-menetelmät terveydenhuollossa

Koppanen

Jyri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Competition analysis of Chinese high-technology companies

Molin

Ilona KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Asiakkaan ostohalukkuuden lisääminen mobiiliteknologian avulla kivijalkaliikkeen sisällä

Huunonen

Kia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Localizing advertising and ethical advertising in masculine culture

Varrela

Lauri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 Factors affecting the performance of mergers and acquisitions in the automotive industry

Alinen

Pyry KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Epäsymmetrisen informaation ongelma yritystuen jakamisen perusteena

Räsänen

Eveliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Blogimarkkinointi yrityksen brändin rakentamisen välineenä

Mörönen

Pauli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Prospektiteoria ja nousevan hinnan huutokauppa

Fagerlund

Vesa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Rajoittunut rationalisuus ja käyttäytymisharhat suomalaisten kuluttajien älypuhelimien ostoprosessissa

Sundström

Julia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2015 Vertaileva mainonta : Sallittavuuden edellytysten tulkinta

Marjomaa

Jenni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2015 Kuluttajaoikeudelliset muutokset pikaluottojen sääntelyssä

Merta

Juuso KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2015 The energy transition : Germany´s transition into the first completely renewable energy based economy

Widerholm

Jenni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Analytical measuring of social media effectiveness : From ROI to insight

Ruutti

Elias KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Liikenneturvallisuuden taloustieteellisiä sovelluksia

Nummelin

Kristian KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Byrokraatti maksimoi budjettiaan. Niskasen malli

Lipsanen

Sonja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2015 Information sharing within the supply chain. Challenges concerning information sharing

Korpela

Eino KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2015 Siviili- ja sotilaslogistiikan historialliset kehityskaaret, vuorovaikutus ja vertailu

Järvi

Ismo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Valmisteverotus kulutuskäyttäytymisen ohjaajana

Kettunen

Henrik KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Passiivisten ETF-rahastojen suhteellinen suoriutuminen. Tapaus Helsingin pörssi

Blomberg

Anna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Muuttavien ja paikallisten lepakkolajien morfologiset, fysiologiset ja ekologiset erot

Yli-Karjanmaa

Minna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Reaktiivisten happilajien aiheuttama oksidatiivinen stressi ja sen säätely elimistössä

Tuulipuro

Kirsti LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Puhdistamon ympäristövaikutukset: esimerkkinä itäsuomalaisen teollisuuslaitoksen puhdistamo

Myllys

Maiju LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Ylirasitusoireyhtymän vaikutus luustolihasmassaan

Toikka

Lea M. LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Liikkuvien elementtien elinkierto ja vaikutukset isäntägenomiin

Hyvärinen

Sirpa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Telomeerien yhteys ikääntymiseen solu- ja yksilötasolla

Vuorinen

Katariina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Arktisen kasvillisuuden ja ilmaston välinen dynamiikka: muutamia vuorovaikutussuhteita pohjoiselta metsärajalta

Heikkilä

Taina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Hox-geenit ja niiden evoluutio

Vanhakylä

Suvi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Kasvien ja eläinten tunnistaminen DNA-viivakoodimenetelmän avulla

Vahtera

Laura Marika LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Aminohappojen ja pienten peptidien kuljetus ohutsuolen epiteelin läpi

Muraja

Hilla LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Suoliston mikrobiotan ja immuunijärjestelmän vuorovaikutukset

Alakoski

Riikka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Saimaannorpan (Pusa hispida saimensis) uhanalaisuuden syyt

Tuominen

Sanni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Perinnöllisen rintasyövän alttiusgeenit

Tiilikainen

Joni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 LncRNA

Pajunen

Anniina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Auksiinin reseptorien rakenne ja toiminta

Lukka

Vesa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Sikiön kohdunsisäisen sijainnin vaikutukset nisäkäsyksilöiden elinkaareen

Talja

Aino LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Perunan (Solanum tuberosum L) luontaisten ominaisuuksien ja ekologisten vuorovaikutusten manipulointi ja kestävä viljely

Sahlström

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Yritysten verovelan rakenne ja perinnän haasteet

Törmä

Lauri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Epigenettinen periytyminen ja sen mahdollinen rooli evoluutiossa

Lahtela

Tiina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 ADAM12-proteiinin toiminta ja proteiinin merkitys rintasyövän diagnostiikassa ja hoidossa

Teräs

Julia KK Kasvatustieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Kuluttajan tiedonhankinta ja päätöksenteko asuntomarkkinoilla

Laihonen

Miika LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Endofyyttisen sienin (Epichole coenophiala) vaikutus ruokonadan (Schedonorus phoenix) kasvullisen biomassan allokointiin

Pajunen

Piia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Tiemelun vaikutus heinätöpökatin (Metrioptera roeselii) painoon ja morfologiaan

Kunze

Ida KK Kasvatustieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Ammatillinen järjestäytyminen ja sen laskun syyt Suomessa

Juvonen

Reeta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen ja veroteoria

Toivonen

Henna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2015 Terveystietojen yksityisyydensuoja

Laiho

Antti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2015 High-frequency trading-järjestelmien vaikutukset arvopaperimarkkinoilla

Jauhiainen

Juuso KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2015 Datan laadunhallinta ja sen vaikutukset yrityksen tuloksentekokykyyn

Ristimäki

Emmi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2015 Laadukkaampia päätöksiä master datan hallinnan avulla : MDM business intelligencen tukena

Mäkinen

Mari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2015 Ethical hacking - why universities should teach white hat hacking

Konkola

Tiina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2015 Software-as-a-service-malliin siirtyminen palveluntarjoajan näkökulmasta : Hyödyt, haasteet ja vaikutukset liiketoimintamalliin

Kinnunen

Jani LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2015 Viherkattojen ekologinen kestävyys ja hyödynnettävyys Suomessa

Sohlman

Samuel LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2015 Rannikkotulviin varautuminen Suomessa

Tuunainen

Aleksi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2015 Ikiroudan vaikutukset valuntaan muuttuvassa periglasiaalisessa ympäristössä

Uusitalo

Hanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2015 Käytettävissä olevien maa-ainesten määrät Virtaankankaan pohjavesialueella

Nylund

Maiju LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2015 Liuskekaasu tulevaisuuden energianlähteenä

Aho

Riku Viljami KK Kasvatustieteiden kandidaatti Geologia 2015 Magnetotaktiset bakteerit ja niiden hyödyntäminen palemagneettisissa tutkimuksissa

Nora

Juulia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Pääomasijoittaminen ja patenttien vaikutus kasvuyrityksille myönnettyyn rahoitukseen

Aaltonen

Olli-Pekka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Yrityksen julkinen listautuminen ja alihinnoitteluilmiö

Koskimäki

Kalle KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Lahjontaan vaikuttavat tekijät peliteoreettisessa ja kokeellisessa tutkimuksessa

Koistinen

Juho VTK Valtiotieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Päästöjen taloudellinen sääntely. Teoreettiset tulokset ja käytännön suunnittelu

Holopainen

Miro KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Are merger waves efficient? Comparing the behavioral and neoclassical theories of mergers

Hurmeranta

Risto KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Pk-yrityksen keinot luotonsäännöstelyn ehkäisemiseen

Parhiala

Tiina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Sijoittajan epärationaalisuus portfolion muodostuksessa

Keränen

Joonas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Beta-kertoimien estimointi Helsingin pörssin vuoden 2008 osakeaineistolla

Engblom

Jonni VTK Valtiotieteiden kandidaatti Valtio-oppi 2015 Investoimalla kasvuun. Kiinan talouskasvumallin kestävyys

Tamminen

Nikke VTK Valtiotieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Huutokauppamekanismit. Avainsanamainonnan myynti verkossa

Kekkonen

Katariina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Katsaus Euroopan unionin sisällä tapahtuneisiin pankkifuusioihin. Sääntelyn vaikutukset fuusioihin

Ulmanen

Anette VTK Valtiotieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Oligopolien hinnoittelu ja yhteistyöongelmat peliteorian näkökulmasta. Suomen päivittäistavarakauppamarkkinoiden keskittyneisyys

Sorsa

Olli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Kehitysapu ja mikrorahoitus. Köyhyyden vähentämisen teoriaa ja tuloksia

Helin

Esa-Pekka VTK Valtiotieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Mikrorahoitus Bangladeshissa. Instituutioiden vaikutukset ja ryhmälainojen merkitys takaisinmaksuasteeseen

Lähteenmäki

Lotta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Alv-kannan alennus parturi- ja kampaamoalalla. Hintavaikutuksen estimointi

Oranen

Tuomas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Pääoma- ja rahoitustaseen vapauttaminen kehittyvissä maissa. Vapauttamisen vaikutukset talouskasvuun

Mattila

Aino KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Suomalaisen yrityksen luottoriskien hallinta Venäjän-kaupassa. Esimerkkiyrityksenä Valio Oy

Lietzén

Jannina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Tulosbudjetointi ja suoriteperusteinen budjetointi valtioiden budjetointikäytäntönä

Laukkanen

Eero KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Kansainvälisille markkinoille siirtyminen Process Mining -ohjelmiston kanssa. Case suomalainen ohjelmistoyritys QPR Software

Ojala

Joonas-Samuli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Qualitative factors in investment appraisal

Hosiaisluoma

Janina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Laskentatoimen käytäntöjen sovittaminen Lean-toimintamalliin. Suorituskyvyn mittaaminen ja sen visuaalinen raportointi

Hartonen

Tiina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Suorituskyvyn mittaus terveydenhuollossa. Tapaustutkimus: Turun kaupungin hyvinvointitoimialan suorituskyvyn mittauksen hyödyt ja haasteet

Saarinen

Sini KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Tulospalkkaus johdon ohjauksen välineenä. Tulospalkkauksen kannustinvaikutus lyhyen aikavälin tuloksen tavoitteluun

Karumaa

Pauliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Kansainvälinen siirtohinnoittelu suomalaisessa veroympäristössä

Peltola

Sari-Anne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Laumakäyttäytymisen esiintyminen ja sen vaikutukset osakemarkkinoilla. Tapaustutkimus NASDAQ OMX Helsinki

Kallio

Emmiina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Verotus yrityksen sijaintipäätöksen perustana ja sen vaikutukset yrityksen kasvuun. Case: Suomalaiset yritykset Virossa

Mäntylä

Markus KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi ja tehokkuuteen vaikuttavat tekijät

Saarimäki

Milla KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2015 Kanta-asiakasjärjestelmien hyödyt yrityksille

Kaunisto

Aleksi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Fundamenttipohjainen arvonmääritys DCF-mallin avulla. Arvonmääritysmallin esittely

Partanen

Ere KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Startup-yritysten arvonmääritys. Venture capital -yhtiöiden päätöksentekoprosessi

Kharroubi

Jasmin KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Sijoitustoiminta julkisoikeudellisissa yliopistoissa. Case: Turun yliopisto

Pättiniemi

Markus KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Markkinoiden tehokkuus ja kalenterianomaliat. Toukokuuilmiö suurennuslasin alla

Gromov

Katja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Pankkien riskit ja riskienhallinta. Tarkastelussa luottoriski ja likviditeettiriski

Kaarttinen

Mikko VTK Valtiotieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Diabeteksen kustannukset Yhdysvalloissa ja Suomessa. Cost of illness -menetelmä

Määttä

Oskari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Finanssipolitiikan vaikutus työttömyyteen Euroopassa ja Yhdysvalloissa

Skogström

Henrik KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yrittäjyys 2015 International entrepreneurship through effectual logic

Ruusumo

Heidi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2015 Tunteesta ja järjestä - niistä on hyvät päätökset tehty. Tunneälyn merkitys esimiehen päätöksenteossa

Ekhom

Henrika KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2015 Työaikajoustojen mahdollisuudet ja haasteet organisaation näkökulmasta

Heinilä

Eveliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2015 Työn merkityksellisyyden yhteys työssä tylsistymiseen

Junttila

Juha KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2015 Yrittäjähenkinen tiimi ja sen johtaminen startup-yrityksissä

Hairisto

Arto KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2015 Kyvykkyyksien strateginen johtaminen pk-yrityksissä

Rantatupa

Mira KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2015 Kieli organisaation valtasuhteiden rakentajana

Berg

Anna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2015 Korkorajoitussäännös elinkeinoverolaissa

Paakkola

Pietari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2015 Veron kiertämisen rajat VML 28 §:ää tarkastellen. Erityistarkastelussa sarjatoimet

Linja-aho

Oskari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2015 Eri tulonlähteet ja verolakien soveltamisalojen rajat

Hannonen

Jesse KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2015 Sisäpiirintieto arvopaperimarkkinoilla. Teoreettisia ja käytännöllisiä näkökulmia

Hartikainen

Pauliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2015 Big datan tietosuojahaasteet tietosuojalainsäädännön näkökulmasta

Solin

Helena KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2015 Sopimuksen valmisteluun liittyvä korvausvastuu. Neuvotteluvapaus ja culpa in contrahendo -oppi

Junes

Riikka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2015 Eri sijoitusmuodot ja niiden verokohtelu

Kauppinen

Emilia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2015 Alkoholimarkkinoinnin sääntely Suomessa. Yritystoiminnan näkökulmasta

Lehtinen

Mira KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2015 Vakiosopimukset. Sopimusoikeudellisten periaatteiden soveltaminen vakiosopimuksiin ja vakioehtojen sitovuus

Peltonen

Jenni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2015 Hyvä perintätapa kuluttajasaatavien perinnässä. Vaikutus erityisesti ammattimaiseen perintätoimen harjoittajaan.

Hellsten

Sanna-Maria KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2015 Siirtohinnoittelu ja konsernin sisäinen rahoitus

Hartikainen

Henna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2015 Työsopimuksen lainvastainen päättäminen työntekijään kohdistuvilla perusteilla

Salo

Esko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2015 Yritysvarallisuuden arvostaminen avioero-osituksen yhteydessä

Kujansuu

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2015 Viennin muutokset suhdannevaihteluiden aiheuttajana Suomessa

Väätäinen

Antti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Veroparatiisien käyttö monikansallisten yritysten verosuunnittelussa. Holdingyhtiöt ja rojaltit käyttökeinoina

Jokinen

Oskari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Pk-yritysten arvonmäärityksen ominaispiirteet. Tarkastelussa arvonmääritysprosessin päävaiheet ja käytetyimmät arvonmääritysmenetelmät

Takala

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Verojalanjälki osana yrityksen raportointia. Läpinäkyvyydellä kohti avoimempaa yritystoimintaa

Lintuala

Elina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Islamilaiset joukkovelkakirjalainat. Rahoitusinstrumentin esittely

Nylund

Sofia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Rahanpesu ja sen estäminen. Finanssitoimijan näkökulma

Rusi

Maija KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Tulevaisuusinformaatio taloudellisessa raportoinnissa. NASDAQ OMX Helsingin kulutuspalvelut-alan yritysten toimintakertomuksissa vuosina 2011-2013

Syrjänen

Joel KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Budjetointi kansainvälisessä myyntiorganisaatiossa. Case: Terveydenhoitoalan B2B-yritys

Suojanen

Petra KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Johdon palkitsemisjärjestelmät. Taloudelliset palkkiot johdon kannustamisessa

Siegfried

Henri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Due diligence osana yritysostoprsessia ja arvonmääritystä

Salo

Juhani KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Markkinatehokkuus ja anomaliat. Halloween-ilmiö Helsingin pörssissä vuosina 2002-2014

Pöntinen

Samuli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Tulospalkkiojärjestelmä. Vaikutus korvausosaston henkilöstön motivaatioon ja suoritukseen

Heinonen

Lotte KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Myymälän suunnittelu. Osatekijät, elementit ja vaikutukset kuluttajaan

Pitkänen

Mikko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Fama-French viiden faktorin malli yhdysvaltalaisilla pörssiyhtiöillä

Pihlajamaa

Joakim KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Staattiset ja dynaamiset menetelmät aineettoman pääoman arvonmäärityksessä

Munkki

Karoliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Monikansallisen yrityksen verosuunnittelun haasteet osana yhteiskuntavastuuta. Siirtohinnoittelu osana yrityksen verosuunnittelua

Kauppinen

Emmi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Informatiivinen ja opportunistinen tulosjohtaminen

Arvonen

Henrik KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Uusien tuotteiden hinnoittelu yrityksessä

Auramo

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 The transition towards the servitization of manufacturers. Insights into value-based pricing

Kauhanen

Onni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Jalkapalloseurojen osakkeiden käyttäytyminen

Rissanen

Olli-Pekka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Markkinaneutraalit hedge-rahastostrategiat. Ylituottojen esiintyminen Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinoilla vuosina 2000-2014

Kiviniemi

Arttu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 pital asset pricing -malli osaketuottojen selittäjänä. Empiirinen tutkimus Helsingin pörssissä vuosina 1993-2014

Rauhala

Jarkko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Suomalaisen konserniavustusjärjestelmän ongelmat ja uudistamistarpeet

Peltola

Sari-Anne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Laumakäyttäytymisen esiintyminen ja sen vaikutukset osakemarkkinoilla. Tapaustutkimus NASDAQ OMX Helsinki

Hokkanen

Niko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 The Black-Litterman model. The performance of portfolios wth momentum-based investor views

Hämäläinen

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2015 Joukkoistaminen osana yrityksen strategiaa. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Virtanen

Mia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Verosuunnittelua vai veron kiertämistä yritysjärjestelyissä. 2015erosuunnittelun ja veron kiertämisen raja sulautumisissa ja jakautumisissa

Häkkinen

Tuomas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2015 Volatiliteetti-anomalia. Mahdolliset syyt markkinoilla esiintymiseen

Riipinen

Katariina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Jättiputkien esiintyminen ja torjunta Lohjalla

Rintasaari

Mikko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2015 Joentörmän etelä-pohjoissuuntauksen vaikutus ampiaisen pesäpaikan valinnassa

Grönroos

Essi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Verkkoyhteisöpalveluiden ansaintamallit

Ernola

Mona KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Markkinaorientaatio viennin yhteydessä

Ibrahimi

Arton KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Jalkapalloseurojen brändäys

Lehtinen

Ninni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2016 Traceability in food supply chains

Friman

Eeli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2016 Supply chain of organ transplants

Lund

Kia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 Facilitating corporate entrepreneurial behavior

Nordberg- Davies

Sini KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 A service perspective to digital innovation

Kohonen

Tuomas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Sijoittajien ja pienyritysten väliset suhteet

Saifuddin

Tarun KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 From value creation to co-creation

Garvey

Bernard KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 U.S. government support of business internationalization in Finland. Case: U.S. embassy in Helsinki

Siltanen

Suvituuli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2016 Toimittajavalinnan metodit

Suomi

Juho KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Translaatioriskiltä suojautuminen. Yritysten aliarvostama valuuttariskin muoto

Fris

Aleksei KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Venäläisen kirjanpidollisen ajattelun kehitys

Ståhle

Mathias KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Star-analysts - are they worth their star?

Tenho

Janne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen yhteistyön hyödyt yrityksissä

Heikkilä

Antti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Joukkorahoitus voittoa tavoittelevan yrityksen rahoituskeinona

Tahila

Heini KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Yhtiöstä nostettavan osingon ja palkan verotus Suomessa ja Virossa. Case Yritys Oy

Jalonen

Henri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Osuuskuntatoiminnan piirteet ja omistajuus. Omistajuuden hyödyt osuuskauppojen asiakasomistajille

Päivärinta

Topias KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Yrityskaupan vaikutus omistajien varallisuuteen lyhyellä aikavälillä. Case: CGI Group Inc.-Logica Plc.

Viitanen

Lasse KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Asiakkaan strategian ja liiketoimintaympäristön huomioiminen tilintarkastuksessa

Helén

Marianne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Tilintarkastuskertomuksen uudistaminen

Nieminen

Jussi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 Chinese foreign direct investments in sub-Saharan Africa

Raitosola

Tiina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 The impact of social media in international mass event marketing

Kim

Maria KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 Ekspatriaatio ja repatriaatio. Ekspatriaattien kulttuurisopeutuminen

Somero

Elina VTK Valtiotieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Yrityksen pääomarakenne- ja investointipäätökset. Yritysjohdon yliluottamus- ja optimismiharhan vaikutukset yrityksen arvoon

Sallmén

Milja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Mundell-Fleming-malli. Esimerkkitalouksina Tanska ja Ruotsi 1994-2015

Wikholm

Christer KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Epäsymmetrisen informaation haasteet ja niiden hallinta pääomasijoittamisessa

Manninen

Teemu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2016 Urheilijoiden ja taiteilijoiden verotus kansainvälisissä tilanteissa. Rajoitetusti verovelvollisten urheilijoiden ja taiteilijoiden verotuksen erityiskohtelu

Eklund

Markus KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2016 Siirtohinnoittelun muuttuvat dokumentointivaatimukset Suomessa. Tarkastelussa OECD:n BEPS-hankkeen vaikutukset

Kaukinen

Miska KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Tulosmittaus ja tulosraportti päivittäistavarakaupassa. Case: Turun Osuuskauppa

Ottela

Jussi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Rullaavan ennustamisen hyödyntäminen talousohjauksessa

Retulainen

Eero KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Kotimaisen metsäteollisuuden merkityksen muutos taloudellisessa kasvussa 1990-2010

Saari

Merja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2016 Digitaalisten kanavien ja sisältöjen merkitys B2B-yrityksen markkinointiautomaatiossa

Paimander

Aleksi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2016 Lentorahdin käyttö kuljetusmuotona. Kustannusten ja toimitusajan vaikutus kuljetusmuodon valintaan

Altug

Muhammed KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Liidien tuottaminen ja hallinta digimarkkinoinnin keinoja käyttäen B2B-markkinoilla

Armila

Joel KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Lisäkauppahinta osana yrityskauppaa

Rovamaa

Henri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Talousohjauksen rooli strategiamuutoksessa

Kontra

Eetu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Elinkaarilaskennan hyödyntäminen infrastruktuurihankkeissa

Saarinen

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Startup-yrityksen rahoitusratkaisut : case Fenniarail Oy

Monthan

Jaakko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Sijoittajien sentimentin vaikutus osakemarkkinoihin ja taloudellisiin toimijoihin

Huhtimo

Janne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Henkisen pääoman ja sen rasitteen huomioiminen strategiassa

Valjanen

Santeri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Taloudelliset suoritusmittarit ja palkitseminen organisaation ohjauksessa

Laurila

Janne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 ERP-järjestelmän implementoinnin haasteet : ERP-järjestelmän implementointi huoltoliiketoiminnassa

Halonen

Tuomas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2016 Tuotteiden uudelleenvalmistus : Näkökulmana alkuperäisvalmistajan ja uudelleenvalmistajan välinen kilpailu

Fredman

Janika KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Muotialan vähittäisliikkeiden kilpailukeinot nyt ja lähitulevaisuudessa

Lehtonen

Lauri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Levy-yhtiöiden liiketoimintamallien muutos internet-aikana

Miettinen

Aleksi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Digitaalisuus pankkipalveluissa

Perkiö

Pauliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Markkinointi sosiaalisessa mediassa : Markkinointitoimenpiteiden tehokkuuden kokonaisvaltainen mittaaminen markkinointistrategian optimoinnin tukena

Mört

Eero KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2016 Lähituotteiden tilaus-toimitus-prosessi

Lamppu

Sami KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2016 Tietojärjestelmät osana toimitusketjun johtamista ja vaikutukset toimitusketjun suorituskykyyn

Elonen

Atte KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2016 Paluulogistiikka yritykselle arvoa tuottavana toimintana : Tuotepalautuksen tehokas hallinta toimitusketjussa

Räsänen

Mira KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Beyond budgeting-malli ja siinä sovellettavat työvälineet

Wahlsten

Eeva-Tuuli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Veronkiertosäännökset ja niiden soveltaminen yritysjärjestelyissä

Isolauri

Oskari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Osakemarkkinoiden anomaliat : Tarkastelussa tammikuuilmiö ja momentum-efekti

Jokinen

Joona KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Maahanmuuton työmarkkinavaikutukset Suomessa

Salminen

Petra KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Öljymarkkinat ja raakaöljyn hinnan muodostuminen

Kananen

Matti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Kirjallisuuskatsaus rahoitusleasingiin

Meriläinen

Mikko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Työnteon kannustimet maailmalla ja Suomessa

Liespuu

Mikael KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Kauppamäärät asuntohintakehitystä ennakoivana muuttujana

Salonen

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Ankkuroinnin heuristiikan esiintyminen osakemarkkinoilla

Ruohonen

Emilia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Blogit yrityksen markkinointiviestinnän keinona

Raulas

Liisa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Palvelumuotoilu asiakaskokemuksen luojana vähittäiskaupassa

Pakarinen

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Käyttäjäkokemuksen rooli ostopäätöksessä mobiilikaupankäynnissä

Valaja

Tuulia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Sukupuolistereotypiat lelujen mainonnassa

Salokanto

Sanni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2016 Päivittäistavaroiden verkkokauppatilausten toimittaminen kuluttajille

´Roine

Aku KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2016 Tutantostrategian rooli toimitusketjuhäiriöissä

Hyvätti

Emilia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 Evolution of organizational culture in mergers and acquisitions

Tihaja

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 Koillisväylä - uusi mahdollinen merireitti. Katsaus reitin hyötyihin ja haasteisiin

Leppänen

Mikael KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2016 OECD:n BEPS-hanke ja sen vaikutus siirtohinnoittelun sääntelyyn

Ojala

Ilona KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2016 Digitaalisen markkinoinnin oikeudelliset puutteet

Ojala

Erika KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2016 Yrityssalaisuuden sääntely. Erityistarkastelussa yrityksen entiset työntekijät

Järvi

Jussi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Yhdysvaltojen ohjauskoron analysointi Taylorin säännöillä

Aho

Roosa VTK Valtiotieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Alkoholiveron asettaminen ja sen vaikutus alkoholihaittoihin

Happonen

Heikki VTK Valtiotieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Talletuspako ja talletussuojajärjestelmä

Hörkkö

Sami VTK Valtiotieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Kirjallisuuskatsaus stressitestaamiseen vuosien 2007-2009 kriisin jälkeisenä aikana

Salmivirta

Mikael KK Kasvatustieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Kiinteistösijoitukset tehokkaassa portfoliossa

Leimala

Antti VTK Valtiotieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Palkka poliitikkojen houkuttimena. Palkan yhteys ehdokkaiden tasoon ja poliitikkojen ponnisteluihin

Mäkelä

Iida VTK Valtiotieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Lentoliikenteen päästökauppa Euroopan unionissa. Vaikutukset ja tehokkuus

Ylönen

Samu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Voittajan kirouksen välttäminen listautumisannissa

Pynnönen

Tommi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2016 Internet of things -liiketoimintamallit. Tärkeimmät osa-alueet

Parsonen

Vladi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2016 Liiketoiminta-analytiikka: toimintaperiaatteet ja tulevaisuuden trendit

Mäkijärvi

Okko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2016 The structure and concept of Big Data

Jälkö

Suvi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2016 Psykologisen sopimuksen sisällön erot eri sukupolvien välillä. Tarkastelussa suuret ikäluokat, X- ja Y-sukupolvi

Karhu

Susanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2016 Strategian keskellä. Tarkastelussa keskijohdon strategiset roolit

Kraama

Larissa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2016 Työn ja muun elämän yhteensovittamisen ongelmat. Tarkastelussa akateemisesti koulutetut nuoret aikuiset

Varumo

Juho Vihtori KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Vaalirahoituksen vaikutus vaalimenestykseen eduskuntavaaleissa

Illiev

Veera KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 Luovuus innovaatioiden mahdollistajana organisaatioissa

Kallio

Sonja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Golfkenttien palveluista viestiminen eri kohderyhmille

Kallio

Toni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 Managing Finnish-Russian business relationships and networks during conflicts

Karjalainen

Maria KTK Kauppatieteiden kandidaatti Talousmaantiede 2016 Sustainable diet as a lifestyle. Health and environmental benefits of the Mediterranean cultural heritage and beyond

Haapoja

Juho KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2016 Järjestäytynyttä rikollisuutta vai rikollisjärjestöjä? Aasian huumekaupan ja laittomien siirtolaisvirtojen rakenne

Suotunen

Roope KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2016 Teollinen internet osana logistiikkaa. Internet of Things yritysnäkökulmasta

Merta

Vilhelmiina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2016 Työntekijöiden kilpailukieltosopimukset

Raitis

Saara KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2016 Eri sijoitusmuotojen verokohtelu ja verotuksen neutraliteetti

Hölttä

Elina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2016 Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu työsuhteen eri vaiheissa

Puisto

Iina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2016 Kahdenkertainen ja kaksinkertainen verotus

Mäkäläinen

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Pääomasijoittamiseen vaikuttavat tekijät Suomessa

Nikarmaa

Suvi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto ja sen vaikutus palkkahallinnossa. Tapaustutkimus OpusCapita Group OY:ssä

Nikarmaa

Suvi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto ja sen vaikutus palkkahallinnossa. Tapaustutkimus OpusCapita Group OY:ssä

Danesi

Alessandra KK Kasvatustieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Digitaalisen markkinoinnin tuottavuus ja sen mittaaminen

Hagström

Markus KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Tammikuuilmiö. Tutkimus ilmiön esiintymisestä Helsingin pörssissä vuosina 2000-2015

Rintala

Simon KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Listautumisantien alihinnoittelun syyt. Tutkimus Yhdysvaltain osakemarkkinoilla 2000-2015

Hartikainen

Tuomas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Portfolion hajautusmahdollisuudet ETF-rahastoilla. Tuloksia finanssikriisin jälkeiseltä ajalta 2008-2016

Peltola

Mikko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Fama-French kolmen faktorin malli Helsingin pörssin osaketuottojen vaihtelun selittäjänä

Mäkinen

Mira KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 ETF-rahastot erilaisissa sijoitusstrategioissa

Mykkänen

Juuso KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Toimintolaskennan implementointi

Lassooy

Daniel KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Riski ja epävarmuus investointilaskennassa. Case Kauniaisten Urheilupuisto Oy

Vierikko

Roope KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Avointen kirjojen menetelmä. Käytännöt eri tilanteissa

Jokinen

Joona KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Maahanmuuton työmarkkinavaikutukset Suomessa

Mononen

Jenna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Brändilähettiläiden hyödyntäminen ewomin välittäjinä

Pitkänen

Perttu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Käyttöpääoman hallinta ja sen yhteys yrityksen kannattavuuteen

Kurikko

Katariina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Aineettoman pääoman tunnistaminen ja johtaminen urheiluorganisaatiossa : Case Jäkis Oy

Mohamed

Moustafa Mahmoud KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 Attractiviness of solar power : Country profile of Egypt

Sorsa

Henni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Social commercen käyttöönottomahdollisuudet verkkokaupassa

Rantanen

Anette KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Työntekijälähettilyys yritysbrändin rakentamisessa sosiaalisessa mediassa

Koivisto

Tuomas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Brändi uudistaminen esimerkkiyrityksen kautta

Kantola

Viola KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Kuluttajakäyttäytymisen tutkiminen myymälässä ja tiedon hyödyntäminen myymäläsuunnittelussa

Huvila

Jarna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Identiteettiä etsimässä : Pienten lasten vanhempien sijaiskuluttaminen

Helin

Panu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Brändättyjen mobiilisovellusten tuoma lisäarvo kuluttajalle

Altti

Tanja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Rekrytointiviestintä työnantajabrändin rakentamisessa

Haapamäki

Elina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Pelillistäminen työnantajabrändin työkaluna

Gerritsen

Niina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 Connecting emotions to value creation in pediatric health care

Pusa

Lasse KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 International casino industry clusters

Sihto

Juha LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2016 Pohjaveden laatu ja siihen vaikuttavat geologiset tekijät Suomessa

Sihto

Juha LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2016 Pohjaveden laatu ja siihen vaikuttavat geologiset tekijät Suomessa

Metsänkylä

Toni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2016 Vaihtoehtoiset liukkaudentorjunta-aineet ja niiden pohjavesivaikutukset

Sippola

Ella LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 Miesten kasvojen puoleensavetävyyden vaikutus elinikään sekä jälkeläisten lukumäärään

Tuominen

Esa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2016 Kimberliittien etsintä geokemiallisin menetelmin ja esimerkki Inarin Vironiemeltä

Huilla

Sami TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Tietosuoja ja tietoturva terveydenhuollon tietojärjestelmissä

Preede

Antti TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Haittaohjelmien tunnistus Android-pohjaisissa mobiililaitteissa koneoppimenetelmin

Linden

Oskari TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Peleissä käytettävät koukuttamismenetelmät

Maanpää

Pekka TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Luolastojen proseduraalinen generointi evoluutioalgoritmeilla

Panula

Tuukka TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Auton mikroprosessoripohjainen moottorinohjaus

Junnila

Asser TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Vihreät tukiasematekniikat Suomessa

Johansson

Axel TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Itseohjautuvien ajoneuvojen reitintunnistus- ja ohjausjärjestelmien implementointi

Suolahti

Veera TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Ketterien menetelmien käyttöönoton hidasteet

Isotalo

Miska LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Samaistumisen toteutuminen interaktiivisessa tarinankerronnassa

Willman

Markus LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Sovellusrajapintojen suunnittelu järjestelmätasolla

Länsi-Seppänen

Miika LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Oppimisjärjestelmien käyttö opetuksen tukena

Vättö

Teppo TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Projektinhallinta ketterässä ohjelmistokehityksessä

Eränummi

Tarja LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 RS-485-väylän käyttö kontrolleripohjaisessa DC-moottoriohjauksessa

Huhtala

Teppo TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Ihmiskehon liikkeenkaappaus

Heroum

Jemna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 Apoptoosin mekanismit

Lokkila

Marko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 MVC-arkkitehtuurimalli ja sen toteutuksia PHP-sovelluskehyksissä

Raiko

Kalle TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 HTML5-merkintäkielen rakenteelliset uudistukset

Kuntu

Daniel LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Musiikintunnistus hahmontunnistusmenetelmin

Keiramo

Petri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Kriittisen sulautetun järjestelmän rakentamisesta

Varho

Jan LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Symmetrisen kryptografian toteutusten tehokkuus

Lehtonen

Roope LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Haittaohjelmat Android-laitteissa

Nieminen

Sami TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Tiedon tallennusmenetelmien vertailu ja optimointi Android-käyttöjärjestelmissä

Nyholm

Elina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Ympäristötiede 2016 Valitusoikeudesta ympäristönsuojelulain mukaan

Latva-Nevala

Mikko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 Nuorten kotipihlajien (Sorbus aucuparia) hirvituhojen sietokyky

Niskanen

Suvi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 Kaupunkirakenteen eheyttäminen Turussa

Ingves

Jonas LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2016 Till geochemistry in Garpgård and Tjusterby, Itä-Uusimaa, SE Finland

Hynninen

Anu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2016 Basics of microbe-mineral interactions using basalt as an example

Vainikka

Petteri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2016 Magman ja hiilidioksidin vuorovaikutusten tutkiminen molekyylidynamiikan simulaatioiden avulla

Heirala

Maaret LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Verkko-oppimisen hyödyntäminen henkilöstön osaamisen kehittämisessä

Leppälahti

Tom LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Massiiviset monen pelaajan verkkoroolipelit - genren kehitys ja pelaamisen syyt

Skovbjerg

Santeri TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Digitaalisen puhesignaalin siirtäminen matkapuhelinjärjestelmässä

Paloposki

Anna TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Mobiilisovellusten keskeisimmät ansaintamallit

Pajunpää

Pyry TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Big data NoSQL-järjestelmissä

Finnilä

Juha-Pekka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Sähköiset koejärjestelmät

Pihl

Sauli TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Matematiikan oppimispelit eri-ikäisille oppijoille

Linden

Iiro TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Tietokone-go

Truong Nguyen

Phuoc LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 Virusten ICTV-luokittelu ja syntyhypoteesit

Collanus

Eva LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Moninpelit matematiikan opetuspeleissä

Roinila

Joni TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 802.11-standardiperhe

Välimäki

Tommi TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Esineiden internetin verkkostandardit älykodissa

Mäkinen

Aleksi TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Sähköiset koejärjestelmät ja kokeet

Ylitöyrä

Tanja LuK Luonnontieteiden kandidaatti Ympäristötiede 2016 Liito-oravan (Pteromys volans) suojelu ja suojelun vaikuttavuus Suomessa

Lehmuskoski

Niklas LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 Maankäyttökarttojen systemaattinen arviointi ja vertailu - tapaustutkimuksena Tansania

Wallenius

Maria LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 miRNA:n vaikutukset syövässä

Inkinen

Jasmin LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 Vähähappisuus vesiympäristössä: esiintyminen ja kalojen selviytymismekanismit

Sjöroos

Joakim LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 Liejutaskuravun (Rhithropanopeus harrisii) tiheyden määrittäminen Saaristomeren liejupohjilla

Selenius

Otto LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 Ravintoaineiden aistimismekanismit ja hyönteissyönti osana ihmisen ravitsemusta

Raiha

Miina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 Yleiskatsaus paksu- ja peräsuolen syöpään

Koivu

Viivi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 Syöpäsolujen proliferaatioon vaikuttavat tekijät syövän täsmälääkkeiden vaikutuskohteina

Virtanen

Suvi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 Värekarvojen rakenne ja tehtävät

Koskimäki

Teemu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 Trypanosoma-veriloisten yhteys varpuspöllöjen (Glaucidium passerinum) lisääntymismenestykseen ja kuntoon

Alkio

Milla LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 CD8+T-solujen yhteys tyypin 1 diabetekseen

Vainio

Riikka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 Lääkeaineyhdistelmän vaikutus pikkulimaskan (Lemna minor) populaation kasvuun

Aho

Lauri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 Suunnistuksen mekanismit eläimissä

Makkonen

Aino LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 Nisäkäsalkion gastrulaation vaikuttavat signaalimolekyylit

Kakko

Lauri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 Synteettisten pluripotenttien kantasolujen kehitys ja applikaatiot

Husman

Katariina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 Liito-oravien (Pteromys volans) sosiaaliset suhteet lisääntymiskauden ulkopuolella syys-maaliskuussa

Porola

Hannele LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 White-nose syndrooman esiintymiseen vaikuttavat tekijät Pohjois-Amerikan lepakoilla

Suominen

Ville TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Biometriikka ja älypuhelimien sormenjälkitunnistus

Vanamo

Pyry TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Software as a Service -liiketoimintamalli ohjelmistotuotannossa

Akpinar

Feridun LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Komponenttipohjainen ohjelmistokehitys

Jakonen

Tuomas TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Tekstin muotoilu CSS3:lla

Hynni

Antti LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 Suomen edellytykset hiilineutraaliin energiatalouteen

Sinisalo

Johanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Luentovastausjärjestelmät opetuksessa

Nevalainen

Susanna TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Piirilevyjen kierrätysprosessin simulointi

Pehkonen

Anni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 Maahanmuuttajien mielikuvat Suomesta

Aaltonen

Harri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 Raision keskusta-alueen suunniteltujen rakenneuudistusten vaikutukset keskustan vetovoimaisuuteen yritysten toiminnan kannalta

Kaate

Marjanne LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 Bioenergia Varsinais-Suomessa - nykytila ja potentiaali

Peltonen

Senni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 Laki ja kaupunkitila Suomessa

Ahonen

Leevi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 Vuoden 2014 suolapulssin vaikutus suolapitoisuuteen pohjan läheisyydessä eteläisellä Itämerellä

Hedberg

Justus LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Äänen digitaalinen syntetisointi

Kemppinen

Edgar TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Joukkovalvonnan tekniikat internetissä ja joukkovalvonnan estäminen Tor-anonyymiverkon avulla

Leino

Ali LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Reaaliaikaisista hakualgoritmeista: RTA*, LRTA* ja TBA*

Liikala

Matti TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Automaattiset ohjelmakoodintarkastusmenetelmät

Myllynen

Ohto TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Salausprosessoriarkkitehtuurit

Anttila

Juha TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Ohjelmistoparadigmat ja niiden soveltuvuus eri asiakastoimialoihin

Kostian

Mikael LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Hyvät ohjelmointiperiaatteet Java-kielessä

Lampikari

Joel TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 F2P-pelien ansaintalogiikka

Lehrbäck

Outi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 Toisen pelko ja sen Toisen pelot - turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön kokemat pelot ja niiden vaikutus tilaan

Salo

Hanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 Happy Planet -indeksi kehityksen kestävyyden mittarina

Lindfors

Taavi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 Suomen energiankulutus ja sen muutokset vuosina 1990-2013

Iikkanen

Tero LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 Länsimetron vaikutus Etelä-Espoon yhdyskuntarakenteeseen - esimerkkinä Matinkylän ja Tapiolan kaupunkikeskukset

Virtanen

Laura LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 Irrationaalista vai rationaalista? - päätöksenteko sote-uudistuksen aluejaoista

Kiviharju

Veera LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 Maahanmuuttajien integraatio ja etninen segregaatio Berliinissä

Sormunen

Johanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 Metsien yhteishallinta ja tieto. Tapauksena Kanadan Great Bear Rainforest.

Aalto

Iris LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 EU:n yhteisen maatalouspolitiikan keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Mäkelä

Noora LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 Kansalaisjärjestöt ja yritysyhteistyö ihmisoikeuskysymyksissä: kansalaisjärjestöjen näkemyksiä yritysyhteistyöstä

Kupila

Magdaleena LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 Islannin matkailu - Tulen ja jään maan markkinointi

Hyvönen

Sanna-Mari LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 Asuinalueiden sosiaalinen erilaistuminen - tapaustutkimuksena Tampere

Korhonen

Saija LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 Suomen syöpätilastot - Vuoden 2013 Suomen yleisimpien syöpien insidenssi ja alueellinen jakautuminen

Toiviainen

Linnea LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 Sosiaalinen pääoma rajat ylittävässä luonnonsuojelussa

Sipponen

Jere LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 Tunnin junan merkitys Varsinais-Suomelle ja sen asemapaikkakunnille Turulle ja Salolle

Haaranen

Anniina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 Kansalaisjärjestöjen vaikutukset sosiaaliseen yritysvastuuseen - Stora Enson tapaustutkimus Chennaissa 2011-2015

Sillanpää

Mirko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 Maanjäristysriskien hallinta ja paikkatietojärjestelmien käyttö riskien hallinnassa - tapaustutkimuksena Japani

Hämäläinen

Ismo LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 Fazerilan pohjavesialueen hydrogeologisen rakenteen tarkastelu pohjaveden laatuhavaintojen perusteella

Kallio

Niko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 Suolapulssien negatiiviset vaikutukset Suomenlahdella ja Saaristomerellä

Salonen

Heikki LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2016 Pohjavesialueen geomorfologisen ja geologisen tiedon määrän sekä tarkkuuden tarkastelu suhteessa pohjavesialueen rajaan - tapausalueina kuusi Neste Oyj:n jakeluaseman ympäristöä

Hulkkonen

Janne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Talousjohtajan roolit, tehtävät, ominaisuudet ja taidot

Valonen

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2016 Terrorismin rahoitus ja sen estäminen

Huhtanen

Sami KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Asuntosijoittaminen velkavipua hyödyntäen

Haavisto

Emmi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Aineettomien oikeuksien ja liikearvon arvostaminen ja riskit tilintarkastuksessa

Korhonen

Markus T. KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Onko 2 % tarpeeksi? : Euroopan keskuspankin inflaatiotavoite käyttätytymistaloustieteen näkökulmasta

Pudas

Miia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa : SOTE-uudistuksen mahdollisuudet

Solatie

Mikaela KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Vastuullisuuden valkoinen valhe : käyttätytymistieteellinen näkökulma vastuulliseen kulutukseen ja sen toteutumiseen

Haukipuro

Sofia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Ovatko suhdannetaantumat terveellisiä?

Honkanen

Jussi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Rationaalisten odotusten luonne ja vaikutus makroteoreettisessa mallinnuksessa

Isoniemi

Tommi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Kunnan tilapalvelun hinnoittelu ja investoinnin arviointi sisäisen vuokran avulla : Tarvasjoen hyvinvointikeskuksen tilakustannukset vuonna 2016

Mäkilä

Sakari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Metsäsektorin rakennemuutos : muutoksen syyt ja katsaus tulevaisuuteen

Riihimäki

Magnus KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2016 Halpalentoyhtiöiden markkinoille saapumisen vaikutukset kilpailutilanteeseen

Rouhe

Sami KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2016 Tyhjien konttien logistiikka. Tyhjien konttien hallinnan tehostamiskeinot ja konttien saatavuus Suomessa

Rinne

Riia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2016 Työntekijän vahvuuksien johtaminen työuran alussa

Eklund

Karoliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2016 Yritysbrändin elementit brändi-identiteetin rakentajina luksusbrändien näkökulmasta

Haapanen

Ida KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2016 Autenttisuus ja kehollisuus johtamiskeskustelun käsitteinä

Kanervisto

Topi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2016 Urheilun hyödyntäminen yrityksen yhteiskuntavastuussa

Vilhonen

Sami KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2016 Motivaatio asiantuntijatyössä. Eri motivaatioteoriat selittämässä asiantuntijoiden toimintaa

Alimattila

Emmi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2016 Hiljaisen tiedon siirtämisen haasteet psykologisen sopimuksen näkökulmasta

Huovinen

Juli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2016 Kulttuuristen erojen vaikutukset päätöksentekoon monikulttuurisissa tiimeissä

Hellberg

Jenni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 Ethical fashion. Consumer motivation and company approach

Äijö

Elina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2016 Esimiehen ja työntekijän välinen luottamus sanomalehtiorganisaatiossa

Hämäläinen

Mika KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Ratkaisuliiketoiminta B2B-markkinoilla. Siirtymäprosessi ja sen vaikutukset

Aho

Hanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Automainonnan hyödyntäminen brändimielikuvan rakentajana

Paunonen

Eveliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Paikkatietomainonta osana mobiilimarkkinointia

Oksman

Jenny KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Green gap - vihreä kuilu. Vihreän kuluttajan ristiriitainen kulutuskäyttäytyminen

Durand

Mikael KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Vaikuttava videomarkkinointi digitaalisen sisältömarkkinoinnin keinona

Nurminen

Vilma KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Asiakkaan sitouttaminen onnistuneella sisältömarkkinoinnilla

Schmidt

Katharina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2016 Increasing sales through lead generation. Methods and automatization

Paul

Mia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2016 Lean thinking in information systems management

Salminen

Lotta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2016 Asiakaskokemus fyysisessä kaupassa. Miten asiakaskokemukseen voidaan vaikuttaa teknologioiden avulla?

Maijala

Salla KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2016 E-halllinnon tietosuojahaasteet. Kansalaisen ja julkishallinnon suhde digitaalisessa ympäristössä

Janatuinen

Julius KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2016 Information security in wearable solutions. Challenges and solutions to information security issues in wearable technology

Nystedt

Heikki KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Lunastettavat joukkolainat : Miksi yritykset laskevat liikeeseen lunastettavia joukkolainoja?

Oksman

Otto KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Yhtiön jakautumisen vaikutus omistaja-arvoon lyhyellä aikavälillä

Ihanainen

Miko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Hedge-strategioiden hyödyntäminen piensijoittajan näkökulmasta

Vuorio

Kasper KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Arvosijoittaminen P/E ja P/B -kriteereillä : Pohjoismaiset osakemarkkinat vuosina 2010-2015

Koskela

Lauri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Euroopan keskuspankin epätavanomaiset rahapolitiikan välineet vuoden 2008 jälkeen

Kivikoski

Juuso KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 P/E-anomalia pohjoismaisilla osakemarkkinoilla vuosina 2010-2015

Väkiparta

Henna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Tönäisyjen vaikutukset ylipainoon

Immonen

Max KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Työeläkerahastojen toiminta Suomessa

Forsström

Petteri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Alkoholipolitiikan keinot Suomessa

Pajamies

Eljas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Kryptovaluutat yksityisen rahan erityismuotona

Silta-Mattila

Pauli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Suoran kiinteistösijoittamisen riskit ja niiltä suojautuminen : case Citycon Oyj

Sarkio

Joel Sakari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Sosiaalimenot Suomessa nyt ja tulevaisuudessa : Sosiaali-ja terveysministeriön enneustemalli

Sihvonen

Harri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Kohti kiertotaloutta : Mahdollisuudet yritysten näkökulmasta

Seppä

Lauri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Eriarvoisuuden vaikutus talouskasvuun

Verho

Petra KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Vastapuoliriski ja siltä suojautuminen

Amonsen

Anni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Arvopaperistaminen ja sen merkitys vuoden 2007 finanssikriisissä

Raivonen

Leo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Katastrofijoukkovelkakirjalainat

Hjelt

Markus KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Black-scholes-mallin puutteet valuuttaoptioiden hinnoittelussa

Palojärvi

Santeri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Eläkerahastojen riskienhallinta : Kansainvälisten organisaatioiden suosituksia eläkerahastojen riskienhallintaan

Lamponen

Tuomas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Tuotto-hajontasuhteen maksimointi futuurisuojauksella : Tarkastelussa Sharpen malli ja HKL-malli

Kalin

Salla KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Sijoitusrahastojen kuluihin vaikuttavat tekijät Suomessa

Färm

Mira KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Negatiivisen koron vaikutukset Euroopan rahoitusmarkkinoihin

Grönholm

Miika KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Ylimääräiset reservit ja rahapolitiikka

Ahomäki

Jaakko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Johdon palkitsemisen vaikutus osakkeenomistajien tuottoihin

Rautakumpu

Elisa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Sähköinen taloushallinto ja verkkolaskutus

Piispanen

Niklas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Liikearvo ja sen arvostaminen : Case-tutkimus Helsingin pörssin elintarvikealan yrityksissä vuosina 2010-2015

Nieminen

Janne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Suomalaisyhtiöiden delistautumismotiivit 2000-luvulla

Miettinen

Kare KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Ulkoisen valuuttasuojauksen hyödyt yritysten transaktioriskien hallinnassa

Leinonen

Kati KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Rahoituslaskelman informaatio arvonmääritysprosessissa

Riikonen

Iiro KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Datalouhinnan käyttö strategisessa päätöksenteossa ja sen vaikutus yrityksen kannattavuuteen

Räisänen

Marko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Perinteisen budjetoinnin ongelmien ratkaisu rullaavan suunnittelun avulla

Keskinen

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Reaalioptioiden käyttö nettonykyarvomenetelmän tukena investointilaskelmissa

Tuominen

Oskari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Toimitusketjun monomutkaisuuden vaikutus kannattavuuteen ja sen hallintakeinot

Mansikkamäki

Maiju KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Toimintolaskenta strategisessa verkostossa : Hyödyt ja haasteet

Peltomäki

Antti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 The influence of working capital management on corporate financial performance

Ruotsalainen

JUtta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Dark poolien vaikutus julkiseen osakekauppaan : Evidenssiä Euroopasta

Pettinen

Markus KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Vallan jakautuminen osakeyhtiössä valtaindeksien mukaan tarkasteltuna

Koivula

Janne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Strateginen investointipäätös ja siihen vaikuttavat tekijät : Tarkastelussa suomalaisen pörssilistatun yhtiön tuotantolaitosinvestointi

Lappalainen

Iina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Riskit Kiinan rahoitusmarkkinoilla : Velkaantuminen talouskasvun uhkana

Kuoppamäki

Henri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Raakaöljyn hinnanmuutoksen vaikutukset talouteen ja osakemarkkinoihin

Kärkkäinen

Helka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Asuntorahastojen riskit yksityisen sijoittajan näkökulmasta

Estola

Teemu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Controllerin rooli johdon päätöksenteon tukena

Piha

Mika KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Aktiivisten ja passiivisten osakerahastojen suorituskyky

Eskola

Stina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2016 Työsuhteen päättäminen koeajan perusteella

Carpelan

Sebastian KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2016 Julkisten hankintojen sääntely : Tarkastelussa avoimen hankintamenettelyn vaiheet

Ilina

Katja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2016 Määräaikaisten työsopimusten solmimisen edellytykset

Selkee

Ville-Matti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2016 Veronkierto suomalaisen yhteiskunnan ongelmana : Tarkastelun keskiössä veronkierto lainsäädännön, talousrikostorjunnan ja oikeuskäytännön kohteena

Heino

Miikka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Digitaalinen taloushallinto ja tulevaisuus tilitoimistossa

Aho

Atso KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2016 Tor-verkon kriittinen analyysi

Rantanen

Roope KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2016 Social engineering and information security : how to create company culture resistant to social engineering?

Pitkänen

Sebastian KTK Kauppatieteiden kandidaatti Taloust. kvantatiiv. menetelmät 2016 Mobiilipankkisovellusten hyöty- ja haittapuolet perinteisiin pankin palveluihin verrattuna

Juntunen

Mirva KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2016 Tietoturvainvestoinnit - rikkeiden vaikutukset ja investointien perustelu

Linko

Camilla PsK Psykologian kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2016 Työntekijöiden tietoturvakäyttäytyminen organisaatiossa

Juolahti

Johannes KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2016 Digitalisaation aiheuttama muutos musiikkiteollisuuden liiketoimintamalliin

Arvonen

Roni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2016 Verkon tuotearvosteluiden vaikutukset yrityksen myyntiin

Byman

Henrik KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2016 Mainonta mobiilisovellusten ansaintakeinona : sovelluskehittäjän näkökulma

Kärppä

Ossian KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Markkina-ajurit tuotelanseerauksessa

Sätilä

Teemu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Branding in music business : artist´s perspective

Kruskopf

Mia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2016 Yksityisyys mobiililaitteiden paikkatietoon perustuvissa palveluissa ja markkinoinnissa

Hakala

Tuomas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2016 Itsensä mittaaminen : käsite, käyttö ja haasteet

Killström

Juuso KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2016 Hankintatoiminta PK-yrityksissä

Ylöstalo

Anna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 Market-based mechanisms for burden-sharing of refugees and asylum seekers

Suojanen

Eero KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 B2B -myyntiprosessin kehittäminen : esimiestyön vaikutus myyntiprosessin kehitykseen

Salokannel

Juho-Veli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2016 Suljetun toimitusketjun suorituskyky

Marttila

Maija-Stina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2016 Corporate social responsibility in the apparel industry supply chains

Heino

Joni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Häiritsevä digitaalinen mainonta : mainonta verkkosivustoilla ja käyttäjän kokema häiritsevyys

Hentunen

Aura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 EEttisyyden merkitys vaatemerkin brändi-imagossa

Karvanen

Annastiina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Työnantajabrändin tuomat kilpailuedut rekrytointiviestinnässä

Rantala

Emilia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymisen kilpailukeinot : toimialana alkoholijuomateollisuus

Merisaari

Nella KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Matkailupalvelujen markkinointi nuorille aikuisille

Hokkanen

Iida KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Pakkauksen viestintä kuluttajan persoonaa tukevalla tavalla

Silvendoin

Ira KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Brändiassosiaatiot epäterveellisen ruoan markkinoinnissa : eettisen markkinoinnin näkökulma

Kallio

Kiira KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Brändi-identiteetin kriisiherkkyys : esimerkkinä ilmailuala

Saastamoinen

Oona KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Positiivinen eWOM osana kuluttajan ostopäätöksentekoa

Paulman

Eeva KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Urheilusponsorointi asiakkaan sitouttamisen välineenä

Lintumäki

Niklas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Asiakkaan sitouttaminen verkkobrändiyhteisöön organisaation näkökulmasta

Alonen

Kim KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2016 Free-to-play liiketoimintamalli peliyhtiöiden näkökulmasta

Ketolainen

Arla KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2016 Puettavan teknologian mahdollisuudet työpaikoilla

Uoti

Maija KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 Challenges and opportunities in social customer service

Kainulainen

Henna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Olipa kerran bränditarina : tarinankerronta brändimarkkinoinnin keinona

Räisänen

Roosa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 Simple metrics in sustainability of data centres

Kupila

Maria KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 The impact of the current workplace model on interoffice communication

Heino

Konsta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 Size is key : a study of economics of scale in sea transportation and the challenges they create from a customer view point

Haavisto

Tommi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 Muutosviestintä kansainvälisen organisaation virtuaalitiimeissä

Goyal

Minna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 Intellectual property environment in China

Enala

Frans KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 Increasing brand awareness through sports sponsorships

Elomaa

Taneli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 Vaikuttavuuden rakentaminen : yliopistojen tutkimustoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus osana kansallista innovaatiojärjestelmää

Nurminen

Vilma KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Asiakkaan sitouttaminen onnistuneella sisältömarkkinoinnilla

Halme

Teemu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2016 Analytiikka huippu-urehilussa : analytiikan käyttö suorituskyvyn parantamisessa

Torpo

Johanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Funktionaalisten elintarvikkeiden kuluttamiseen vaikuttavat tekijät

Väyrynen

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Representation of women in advertising and its effect on purchase decisions

Kosonen

Paavo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 Public support for SME internationalization in Finland

Vuorenvirta

Kristian KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 Micro level motives and macro level factors behind mergers and acquisitions

Salojoki

Erika KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 The impact of foreign direct investment on development in least developed countries

Huttunen

Oula KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2016 Supply chain of pharmaceutical products

Kalliomaa

Tuomas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Aikuiskasvatustiede 2016 Lihan toimitusketjun haasteet ja menestystekijät

Koskimäki

Liisa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Kulttuurin vaikutus markkinoijan eettiseen päätöksentekoon

Sarkanen

Marianne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 The benefits of social media marketing for smes in international context

Tiainen

Piia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 Ethical issues in developing global purchasing

Silvennoinen

Marianna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 The effects of perceived motives and communication on a proactive corporate social responsibility strategy

Wendelin

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 Cross-border e-commerce in Europe

Wendelin

Olli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2016 Prerequisites and barriers of internationalization in e-commerce

Meuronen

Juulia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Tapping the power of corporate social responsibility with strategic communication

Mustola

Karoliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Cause related marketing (CRM) markkinointiviestinnän työkaluna : näkökulmana yrityksen arvot ja niiden merkitys

Turkki

Markus KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Yrityksen brändipääoman rakentaminen elektronisen urheilun sponsoroinnilla

Vilkanen

Emmi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Pop-up store as an experiental marketing tool

Järvelä

Risto-Petteri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2016 Liikenteen infrastruktuurihankkeiden arvioinnin yleiset haasteet

Holopainen

Antti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2016 Verkkokaupan vaikutukset pereinteisen vähittäiskaupan logistiikkaan

Härkönen

Laura TtK Taloustieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2016 Toimitusketjun taloudellisten välikäsien muuttuva rooli

Lehtinen

Roosa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Segregaatio ja palkkaerot : naisten ja miesten asema työmarkkinoilla ja vaikutus keskipalkkoihin Suomessa

Varela

Carolina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Human capital, research & development and the national innovation system : Finland and Colombia compared

Kykkänen

Timo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Seulonta- ja valvontakustannukset kiinteistöhuollon sopimusprosessissa

Huhtala

Santtu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Rieskienhallinta ja sen integrointi osaksi strategista johtamista

Saarenpää

Elmeri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Piotroskin F-score arvosijoitusstrategiana

Vuorinen

Janne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Tuotteen kokonaiskustannusten merkitys jälleenmyyjän ostopäätöksentekoon

Pekkanen

Jussi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Strategian ja suorituskyvyn mittaamisen yhteys sekä sen vaikutukset : case-tutkimus kahdessa eri kokoisessa organisaatiossa

Haavikko

Elina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Laajan yritysvastuuraportoinnin hyödyt ja haitat

Hyvönen

Elisa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Oman online-median kustannustehokkuus ainoana markkinointikanavana

Kivelä

Anna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 IT-investoinnin toteutusvaiheen haasteet

Kanervisto

Riku KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Yrityksen arvonmäärityksen haasteet kehittyvillä markkinoilla

Jalli

Jenni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Omistajayrittäjän verosuunnittelu Case OY:ssä

Tammi

Kasperi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 Tulospalkkauksen vaikutukset yrityksen kannattavuuteen

Kauppinen

Noora KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Musiikin merkitys televisiomainonnassa

Klemelä

Katariina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Pelon hyödyntäminen mainonnassa, ja sen vaikutukset kuluttajan käyttäytymiseen

Merilä

Paul KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Kuluttajien motivointi mobiilisovellusten käyttöön : case: premium mobiilisovellukset

Mäkelä

Valtteri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Teknologiaperusteisen itsepalvelun vaikutus asiakaskokemukseen

Saari

Jesse KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Alkuperäislääkkeen elinkaari ja kilpailulliset puolustusstrategiat lääkepatentin rauetessa

Tyynelä

Maria KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 The use of electronic decision aids in mobile commerce

Pirilä

Tommi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2016 Tekoälyn yleistyminen asiakaspalvelussa : Asiakastyytyväisyys ja teknologian omaksuminen

Tuomimäki

Paavo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Taloust. kvantatiiv. menetelmät 2016 Cox-Ingersoll-Ross interest rate model : empirical analysis in U.S. treasury zero-coupon bond yield

Kaskinen

Matti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2016 High-frequency trading mediassa ja tieteelliskirjallisuudessa

Tähtinen

Tuomas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Pysyvän varainhankinnan vaatimus : tausta ja vaikutukset

Weckström

Markus LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 Eläinplanktoni automaatinen hahmontunnistus Zoolmage-sovelluksella: uuden tutkimusmenetelmän käyttöönotto Saaristomeren tutkimuslaitoksella

Tiiri

Maiju LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 Tekopohjaveden imeytyksen vaikutukset lampaannadan (Festuca ovina) itävyyteen ja sirkkajuuren kasvuun

Parre

Noora LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 Kalastuksen ja metsästyksen aiheuttamat evolutiiset ja demografiset muutokset luonnonvaraisessa populaatiossa

Lemmetty

Piia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 Silmän toiminta ja ympäristön hahmottaminen

Kuisma

Elina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 Helmipöllön (Aegolius funereus) otsatäplien yhteys yksilön kuntoon ja pesimämenestykseen

Jortikka

Maija LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 Glyfosaatin vaikutukset sukkulamatoihin

Rousi

Henrik LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 Uudet lintulajit Amazoniassa 1963-2013

Hirvonen

Pan LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2016 Merimetson (Phalacrocorax carbo sinensis) kolonioiden asuttaminen ja hylkääminen Saaristomerellä

Sarapelto

Nella KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2016 Tietojärjestelmän käyttöä motivoivat tekijät : pelillistämisen hyödyntäminen

Sihto

Juha LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2016 Pohjaveden laatu ja siihen vaikuttavat geologiset tekijät Suomessa

Gran

Teresa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2016 Tamu-massiivi, Shatskyn kohouman merenalaisen laakiobasaltin vanhin osa

Heino

Katariina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2016 Geologinen analogiamallinnus hiekkalaatikolla - Kompressio- ja ekstensiomallit

Rahkonen

Jussi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2016 Malminetsintää koskeva lainsäädäntö

Pitkälä

Iiro LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2016 Yhdeksän EU:lle kriittistä hi-tech -metallia, niiden globaali tuotanto, geologinen esiintyminen ja käyttösovellukset

Juhonen

Markus TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Koneoppiminen yritysten välisessä vertailussa. Case: Rakennusalan kasvuyritysten kasvupolut

Liikonen

Kaija KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2016 Corporate governance : leveraged buyouts ja yritysvaltaussääntely

Nyman

Mika LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 IOT-järjestelmät elintarvikekuljetuksissa

Kangas

Kari LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Neuroevoluutio ja sen käyttö videopeleissä

Kilkki

Elmo LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Rinnakkaisuus tietokonegrafiikan valaistuksen laskemisessa

Salonen

Topi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Kaupunkien 3D-mallintamisen tavat, automaatio ja käyttökohteet

Sipponen

Tino LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Sovellusohjelmien personointi

Heinonen

Tatu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 JavaScriptin ja CSS:n käyttö www-sivujen visualisoinnissa

Peteri

Kaisa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Juoruilevat ja luotaavat algorimit peiteverkon viantunnistuksessa

Hölttä

Leena LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2016 Interaktiivinen tarinankerronta - pelinjohtajien menetelmien soveltaminen videopeleissä

Kallio

Sami LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2016 Luustolihasperäisen tropiini I:n käyttö luustolihasvaurioiden merkkiaineena

Harteela

Mikko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2016 Trade facilitation -toimet ja Trade facilitation agreement -sopimus. Arvioituja ja toteutuneita taloudellisia ja logistisia vaikutuksia.

Lönnström

Ossi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Taloust. kvantatiiv. menetelmät 2017 Tukivektorikoneen soveltaminen kaupankäyntialgoritmina

Valkama

Siiri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2017 Success of multicultural teams : the influence of cultural diversity on the functioning and performance of multicultural teams

Rinne

Liisa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2017 Influence of cultures on organizational buying behaviour

Raiko

Kristina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2017 Growth and internationalization process of unicorns

Silenius

Samu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2017 Valuation adjustments for derivatives : an analysis on XVAs and their future impact on international business

Rantanen

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2017 Entry modes for health tech companies to Dubai market : focus on small and medium sized health tech companies

Ronkainen

Anna-Maija KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2017 Käyttäjän manipulointi : mitä se on ja miten siltä voi suojautua?

Kailajärvi

Tuulia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2017 Potilastietojärjestelmien määrittely ja käyttö : Suomessa käytössä olevat potilastietojärjestelmät

Lento

Anna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2017 Kestävyys humanitaarisia toimitusketjuja käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa : systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Puruskainen

Ukri-Pekka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2017 Ruuan toimitusketjun kestävyys : yrityksen keinot kehittää toimitusketjun alkupään ekologisuutta

Relanto

Janica KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2017 Esimies tunteiden tulkkina : affektit organisaatiossa

Mattila

Vili KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 Siirtohinnoittelusääntely, sen takautuva soveltaminen ja suhde legaliteettiperiaatteeseen

Jaatinen

Janne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Taloussosiologia 2017 Taloudellisen toiminnan ymmärtämisen ongelmia : klassisen taloustieteen ja taloussosiologian vertailua

Duong

Trang KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2017 Work commitment and motivation : in a diverse workforce

Lemström

Susanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Talousmaantiede 2017 Vastuullinen kulutuskäyttäytyminen : analyysi Turun seudun muotikaupasta

Peltomaa

Paula KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2017 Tietojärjestelmien vaikutus yrityksen yhteiskuntavastuuseen

Lahtinen

Fiiamaria KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Rahoituskriisien ennustaminen : tapaus globaali rahoituskriisi

Mahmoodi

Kosar KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2017 Disaster management : building dynamic capabilities through cross-sector partnerships

Mäkelä

Jussi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 "Sell in may"-sijoitusstrategian kannattavuus : tutkimus Suomen osakemarkkinoilla vuosina 2012-2017

Auramo

Oskari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Determinants of capital structure : evidence from Finnish listed firms 2010-2016

Salin

Riikka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2017 Muutosjohtaminen sisäisen viestinnän näkökulmasta

Pajala

Pauliina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2017 Drosophila melanogaster -kärpäsen sukupuolen määräytyminen

Backman

Ville LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2017 Talkki (Mg3Si4010(OH)2)

Ruotsi

Anna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2017 Metaaniklatraatit - niiden koostumus, muodostuminen, määrä ja esiintymisympäristöt sekä niiden merkitys geologisina hazardeina ja resursseina

Miekka

Niko TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Tekoälyn kehitys ja sovellukset yhteiskunnassa

Huhtala

Jesse LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2017 Tiheysfunktionaaliteoria

Fröberg

Janette LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2017 Pilaantuneet pohjavedet ja niiden puhdistusmenetelmät Suomessa

Merta

Miika KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Apteekkien sääntelyn purkamisen vaikutukset OTC-lääkkeiden saatavuuteen ja hintoihin Euroopassa 1995-2016

Leskelä

Tuomas LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2017 Katsaus Kanariansaarten geologiaan

Murto

Henna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2017 GPS-mittaukset tektonisten tapahtumien tutkimisessa

Mikkonen

Jussi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2017 Verkkokaupan personoinnin yhteys asiakastyytyväisyyteen

Kivinen

Hannu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2017 Esineiden internet ja yksityisyydensuoja

Rantanen

Toni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Aikaperusteinen toimintolaskenta kapasiteettiymmärryksen tukena

Ritakallio

Kaisa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Taloushallinnon ulkoistamisen motiivit, hyödyt ja riskit pienessä organisaatiossa

Vuorisalo

Matti LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2017 Geochemical characteristics of anorogenic granites and pegmatites in the Pitkäranta region, Ladoga Karelia

Bronstein

Samuel LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2017 Koomankankaan ja neittamonnummen välisen harjualueen geologinen 3D-mallinnus

Blåfield

Linnea LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2017 Lohjanharjun geologisten rakenteiden vaikutus alueen pohjavesisuojeluun

Vuorinne

Ilja LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2017 Kohdemaan valintaan vaikuttaneet tekijät Suomeen saapuneilla turvapaikanhakijoilla

Sippala

Sofia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2017 Alueelliset etniset ja sukupuolen representaatiot Disney-animaatioissa

Jokinen

Elina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2017 Maahanmuuttajien kokemukset kodista

Koskela

Sofia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2017 Viheralueet Hirvensalon osayleiskaavoituksessa

Ylönen

Maiju LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2017 Saaristomeren jäätalven pituuden vaikutus kevään leväkukintoihin

Jokioja

Tuomas LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Tunkeilijan havaitsemisjärjestelmät

Tita

Pasi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Suorituskyvyn johtaminen kaivosteollisuuden tuotannon näkökulmasta

Polari

Jalmari LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2017 Tolkienin Keski-Maan kartta laattatektoniikan oppimateriaalina yläkoulussa

Wingström

Roosa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2017 Suomalaisen maidon mainonta: tapaustutkimuksena Valio Oy & Juustoportti Oy

Elovaara

Tiia-Mari LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2017 Machu Picchu osana Perun matkailua ja sen tarkastelu suhteessa teoreettisiin malleihin

Somervuori

Iiris LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2017 Kauhuklovni-ilmiö Suomessa syksyllä 2016

Holmberg

Paula LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2017 Pilaantuneesta maaperästä

Tuunanen

Salla LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2017 Sukupuolten segregaatio yliopistokoulutuksessa - tapaustutkimuksena Lapin ja Turun yliopistot

Voipio

Kaisa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2017 Radikalisoitumisprosessit - esimerkkinä pohjoismainen äärioikeisto

Kärkkäinen

Tommi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2017 Akateeminen kapitalismi Turun yliopistossa

Nevalainen

Olli LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2017 Pahamaineisuus kaupunkiuudistuksen voimavarana - tapaustutkimuksena Kakola

Nylund

Monika LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2017 Turun yliopiston maantieteen pääaineopiskelijoiden kierrätystottumukset

Martikainen

Tuuli LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2017 Toiseuttamisprosessit - Esimerkkinä Sri Lankan konflikti

Vakkuri

Topi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Tietotekniikan hyödyntäminen yleisurheilussa vaadittavien fyysisten ominaisuuksien mittaamisessa

Nyman

Jaakko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2017 Suomalainen identiteetti maabrändin perustana

Kaipanen

Santtu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2017 Varsinais-Suomen tuulivoimahankkeet maakunnan kaavoituksen ja energiastrategian näkökulmasta

Pyykkö

Iida LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2017 Matkailun kestävyys Seilin saarella

Aalto

Ilona LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2017 Interoceanic Hihgwayn vaikutukset deforestaatioon ja maankäyttöön Iberian alueella Perussa

Lehtinen

Ninna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2017 Australian valtion hallinto alkuperäiskansojen näkökulmasta

Ritola

Ville LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Tietoturva osana ketterää ohjelmistokehitystä

Laakso

Teemu TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Suomen ja Ruotsin laajakaistastrategiat

Hannula

Eero LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Sidosryhmät ohjelmistokehityksessä

Aho

Aleksi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Sähköiset koejärjestelmät korkeakouluissa

Törnqvist

Pekka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Visualisointi tietokoneohjattujen tuotantolaitteiden ohjelmoinnissa

Kaskimies

Matias LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Selaimen sormenjälkeen perustuva käyttäjän tunnistus

Vuorela

Sampsa TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Palvelunestohyökkäyksiltä suojautuminen esineiden internetissä

Landström

Susanna TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Automatisoitu kasvojentunnistus

Timo

Tiippana LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Narratiivinen paradoksi: Pelin ja Pelaajan tarina

Loponen

Marko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Moottoripyörän luistonestotekniikan toteutukset ja haasteet

Tammi

Jani LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 IEEE Std 1003.1e/2c POSIX Capability-mekanismi Linux käyttöjärjestelmässä

Tirkkonen

Sanni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 EU:n valtiontukikielto ja vaikutus verotukseen

Uoti

Julia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2017 Innovaatiotoiminta organisatorisessa kontekstissa

Tammisto

Eero KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2017 ERP-järjestelmän kehitysprojektin kartoittamisvaihe

Tikkakoski

Reijo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Budjetointi kustannusjohtamisen välineenä

Mäkinen

Aleksi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2017 Lohkoketju tiedon jakamisessa ja toimitusketjujen johtamisessa

Heikkilä

Tuure KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Osatuloutuksen mahdollistaminen projektikustannuslaskennalla

Wiker

Tuukka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Word2vec-sanavektorit

Koskinen

Eevert LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Iiristunnistus sähköisessä tunnistamisessa

Pitkänen

Samuli LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Tieto- ja viestintäteknologia opetuskäytössä

Mäkivaara

Sofia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 MVC-arkkitehtuuri Ruby on Railsissa ja Djangossa

Kerttunen

Valtteri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Alakoululaisille suunnatut oppimispelit matematiikan opetuksessa

Jokinen

Jaakko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Katsaus retrospektiiveissä käytettäviin harjoituksiin

Junkkari

Lauri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Verkkopalvelimet

Lindström

Jan LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Mukautuva verkkosivusuunnittelu

Vesanto

Aleksi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Tekijäntunnistus koneoppimisella

Lindqvist

Milla KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Laadun määritteleminen ja mittaaminen suomalaisissa terveysalan yrityksissä

Hartman

Frans TtK Taloustieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Tilintarkastuksen laatu ja sen varmistaminen

Koivisto

Paavo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Controllerin rooli ja roolimuutos liikkeenjohdon ja controllerin näkökulmasta

Ranta

Taru KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Business intelligence rullaavan ennustamisen tukena

Toivola

Tarja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Talouden seuranta ja suunnittelu mikroyrittäjän arjessa

Pinta

Sami KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Pesuprosessin kustannukset lääketeollisuusyrityksessä : case Orion

Slavic

Jani-Áron KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Financing power plant projects : an emperical study in emerging markets

Salonen

Tommi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Volatiliteetin ennustaminen hakukone-etsintöjen avulla : empiirinen tutkimus yksittäisen osakkeen ja google-hakujen välillä 2012-2016

Teräväinen

Riku-Pekka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Behavioristinen näkökulma osakesijoittamiseen

Suonpää

Santeri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Basel-säädösten vakavaraisuusvaatimukset

Tuominen

Eetu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Strategisen investoinnin haasteet

Leminen

Niklas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2017 Big Data hyödyt perinteisessä pankkiliiketoiminnassa : vertailututkimus perinteisen pankkiliiketoiminnan ja Big Datan yleisten hyötyjen välillä

Leminen

Niklas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2017 Big Data hyödyt perinteisessä pankkiliiketoiminnassa : vertailututkimus perinteisen pankkiliiketoiminnan ja Big Datan yleisten hyötyjen välillä

Friman

Patrik KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 IFRS 9 standardin vaikutukset pankkien kannattavuudeen : tapaustutkimus suomalaisessa pankissa

Laaksonen

Katariina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Tietojärjestelmien hyväksikäytön vaikutukset tilintarkastukseen

Melén

Aino KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Perinteinen budjetointi kritiikin kohteena

Salomaa

Lassi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Matkustajalentokoneiden ohjausjärjestelmät

Anttonen

Jani LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Redis- ja Mongodb-tietokantojen vertailu, sovelluksena verkkoistunnot

Nyman

Josia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Funktionaalisreaktiivinen ohjelmointi

Uotinen

Pasi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Hajautetut palvelunestohyökkäykset ja niiltä puolustautuminen

Raula

Mikko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Liikkeentunnistus lisätyssä todellisuudessa

Kivinen

Oskari LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Säteenjäljitys ja rasterointi hahmontamismenetelminä

Vanhatupa

Esa-Ville LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Tietotekniikan kuluttajistuminen yritysten näkökulmasta

Vornanen

Lauri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Ketterän kehittämisen universaalit menestystekijät

Abdulghani

Ahmed LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 IT-palvelun robottinen automatisointi

Pisteri

Iiro KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Analyytikoiden antamien suositusten vaikutus osakkeiden kurssikehitykseen

Pakarinen

Esko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Syvyyshaun voittavan evoluutiopohjaisen tekoälyn toteuttaminen vuoropohjaiseen strategiapeliin

Salminen

Kari LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Menetelmiä puskurin ylivuotohyökkäyksiltä suojautumiseen

Torkkeli

Aapo TtK Taloustieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Virtuaalikoneet ja pilvipalvelut, tarkastelussa Microsoft Azure

Sarkki

Sami LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Sähköstaattisesti tuotettu nanokuitu litiumakuissa

Keski-Loppi

Kasperi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 White Hat- ja Black Hat -optimointi

Rauti

Sampsa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Pilvipohjaiset toiminnanohjausjärjestelmät

Yasir

Hassan LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Virhetilanteista toipuminen tietokannoissa

Merinen

Antti LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Ajoneuvojen IT-järjestelmien haavoittuvuudet

Koskinen

Juho LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 SpaceWire adaptiivisissa järjestelmissä

Samuelsson

Juha-Pekka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Sisällönhallintajärjestelmien kättö web-kehityksessä

Silvast

Tommi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Vastuullinen sijoittaminen - sijoituskohteena kestävän kehityksen rahastot : empiirinen tutkimus Yhdysvaltojen osakemarkkinoilta 2007 - 2016

Soinu

Peter LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Sosiaalinen IoT - uudenlaista yhteisöllisyyttä

Heinonen

Timo LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Avaruusjakoon perustuvat tietorakenteet tietokonegrafiikassa

Hoisko

Joel LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Mobiilikäyttöliittymien käytettävyys

Sula

Villeveikko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Videopelit tekoälyjen opetuksessa

Mäki

Petteri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Prosessoriarkkitehtuurit ja niiden kehitys

Saukko

Frans LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Tehokas törmäystarkastelu videopeleissä

Korkiakoski

Joonas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Listaamattoman yhtiön arvonmääritysongelmat

Peltonen

Sami KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 Säästöhenki- ja eläkevakuutusten verokohtelu

Hurme

Hanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2017 Oppimisen itsesäätely Mooc-kontekstissa

Henriksson

Tatu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Siirtyminen IFRS-tilinpäätökseen ja keskeisimmät erot suomalaiseen tilinpäätökseen case-yrityksen kannalta

Löf

Susanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Analyytikoiden sijoitussuosituksilla saavutettu lisäarvo : empiirinen tutkimus Suomen osakemarkkinoilla vuosina 2015-2017

Lehtiö

Olli-Pekka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Analyytikkoseuranta ja suositusten vaikutukset osakekursseihin : tapahtumatutkimus Helsingin pörssissä vuosina 2015 - 2017

Marttinen

Juuso KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Osakkeen hinnan käyttäytyminen osingon irtoamispäivänä : kurssilaskusuhteet Helsingin pörssissä 2006 - 2017

Hurtig

Saku KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Listautumisantien alihinnoittelu ja likviditeetti : tutkimus Pohjoismaisilla osakemarkkinoilla vuosina 2010 - 2016

Kallio

Petteri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Aineettoman pääoman taloudellinen raportointi : raportoinnin edut ja haasteet

Toivonen

Riia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Positiivisen tulosvaroituksen vaikutus osakekurssiin : empiirinen tutkimus Suomen osakemarkkinoilla 2013 - 2017

Kurki

Timo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Investointien arviointimenetelmät ja aurinkopaneelien kannattavuus : tapaustutkimus Villeroy & Boch Gustavsberg Oy:ssä

Lamberg

Tero KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 MIFID II-sääntelyn haasteet ja mahdollisuudet : tarkastelussa sijoituspalveluyritysten liiketoiminta

Helenelund

Jerry KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Listautumisannit lyhyen aikavälin sijoituskohteena : tutkimus Helsingin pörssissä vuosina 2000 - 2017

Latvala

Atte KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Johdannaisinstrumenttien vaikutukset yrityksen arvoon

Salminen

Inkeri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Tilintarkastusasiakkaille tajoittavien palveluiden rajoittamisen vaikutus tilintarkastajan riippumattomuuteen

Kepsu

Mikko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Kiinteistösijoittaminen kehittyvillä markkinoilla : Kenian kiinteistömarkkinoiden erityispiirteitä

Lassila

Antti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Optiopohjaisten arvonmääritysmenetelmien käyttö Venture Capital-sijoituskohteiden arvonmäärityksessä

Helin

Maria KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2017 Miten edistää työhyvinvointia? Esimiehen johtamiskäytäntöjen yhteys alaisen työhyvinvointiin

Eskola

Tommi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2017 Muutosjohtaminen perheyrityksissä tarkastelussa sukupolvenvaihdos

Salin

Riikka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2017 Muutosjohtaminen sisäisen viestinnän näkökulmasta

Joutsenoja

Aino KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 Joukkorahoituksen sääntely

Jalonen

Elina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 Tulolähdejaon merkitys osakeyhtiöiden verotuksessa : tulolähdejaosta luopumisen kannalta

Wärnström-Juusela

Monica KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 Kunnossapitotyön vastuun jakautuminen asunto-osakeyhtiön ja osakkaan välillä

Kilpeläinen

Karri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Measuring customer experience : a lean-agile service development perspective

Nikula

Kati KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 Perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennus osakeyhtiössä : yritystoiminnan jatkamisen kriteerit ja niiden soveltaminen oikeuskäytännön valossa

Hermunen

Riku KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 Yritysten verotuet Suomessa

Lindström

Sini KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 OECD:n ja G20-maiden BEPS-hanke : miten BEPS-hanke on vaikuttanut Suomeen 2017 mennessä

Inkinen

Reetta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 Tosiasiallinen edunsaaja : rahapesulainsäädännön uudistuksen vaikutus tavallisille yrityksille

Sipakko

Kiia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 Esitesääntely

Haltia

Anniina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 Kotitalousvähennys : kotitalousvähennykseen oikeuttavan työn perusteet

Käppi

Tuulia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2017 Muovi materiaalina ja muovijätteen aiheuttamat ympäristöongelmat meriekosysteemeissä

Lepistö

Janne LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Suurten sekvenssijoukkojen vertailu rinnastuksilla

Heinämäki

Teemu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Reitinhaku videopeleissä

Uotinen

Mikko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2017 Fosfaattikivi - Kriittinen mineraaliraaka-aine?

Nieminen

Aleksi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2017 Turun yliopiston opiskelijoiden asenteet kahta käärmelajia (Vipera berus ja Natrix natrix) kohtaan

Grönholm

Tonja LuK Luonnontieteiden kandidaatti Ympäristötiede 2017 Elektroniikkakomponenttien maahantuontia koskevat ympäristösäädökset

Maironen

Heidi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2017 Immuunipuolustuksen valkosolut ja niiden migraatio tulehduksessa

Pietarinen

Anni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Digitaalinen sisältömarkkinointi myynnin tukena B2B-markkinoilla

Pietarinen

Anni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Digitaalinen sisältömarkkinointi myynnin tukena B2B-markkinoilla

Lietzén

Jennika KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Tekoälyn hyödyntäminen pankkien luotonannossa

Perkkiö

Tomi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Balanced scorecardin ja tulospalkkauksen yhdistäminen

Järvinen

Anni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Yhteiskuntavastuun toteuttaminen balanced scorecardin avulla : sustainability balanced scorecardin toteutustavat ja käyttöönotto

Launiainen

Elina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Korkotason vaikutus yritysten investointihalukkuuteen : empiirinen tutkimus suomalaisista yrityksistä

Patrikainen

Tuomas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Johdannaisten käytön vaikutus yritysten arvoon : empiirinen tutkimus Helsingin pörssissä listatuista yrityksistä

Ylitupa

Minna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Rahoitusinstrumenttien hyödyntäminen kuntien rahoituksessa : case: Kuntarahoitus Oyj ja Kaarinan kaupunki

Peltola

Santeri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 ETF-hedge-rahastot hedge- ja ETF-rahastojen yhdistäjänä : empiirinen tutkimus ETF-hedge-rahastojen menestyksestä Yhdysvaltojen markkinoilla vuosina 2010-2016

Värränkivi

Petteri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Päästökauppa ja hiilivuoto : katsaus Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään

Kauste

Miki KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Aktiivisten ja passiivisten osakerahastojen suoriutuminen Suomen rahastomarkkinoilla

Salmelin

Nicolas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Quantitative asset allocation and market anomalies : creating an optimal portfolio by using the Black-Litterman asset allocation model

Parts

Ida KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Brand architecture in product branding

Mäkelä

Hilda KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2017 Tuotanto- ja toimitusketjustrategioiden yhteensopivuus

Tynys

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Yritysostokohteiden ennustaminen tilastollisten mallien avulla : empiirinen tutkimus Ison-Britannian julkisilla yhtiöillä vuosina 2001-2015

Ylitalo

Assi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Maabrändäys aikamme ilmiönä : Suomi-brändin erikoispiirteet

Vehkaluoto

Leni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Brändiin sitouttaminen sosiaalisen median avulla

Vehkaluoto

Leni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Brändiin sitouttaminen sosiaalisen median avulla

Arvila

Timi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Brändimielikuvaan vaikuttaminen sisältömarkkinoinnin keinoin

Arvila

Timi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Brändimielikuvaan vaikuttaminen sisältömarkkinoinnin keinoin

Lassila

Iida KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Verkkokauppainvestoinnin arviointi

Sillanpää

Eero KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Urheilusponsoroinnin hyödyntäminen brändin rakentamisessa

Nummila

Iiris KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Vastuullisten sijoitusrahastojen suoriutuminen

Henriksson

Tatu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Siirtyminen IFRS-tilinpäätökseen ja keskeisimmät erot suomalaiseen tilinpäätökseen case-yrityksen kannalta

Peltola

Sanni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Muuttunut siirtohinnoitteludokumentointi ja sen vaikutuksia

Lammela

Hanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Aikuiskasvatustiede 2017 Integroitu raportti : Case: Stora Enso

Lempiäinen

Julius KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Yritysostot ja fuusiot yrityksen strategisena investointina

Rautsi

Anni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Digitaalisten markkinointikanavien rooli integroidussa markkinointiviestinnässä

Pöyry

Henni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Sosiaalisen median vaikuttajamarkkinointi elintarvikealalla

Uuttu

Jami KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Nichebrändäys

Tuomela

Oskari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Tietojärjestelmätarkastus tilintarkastuksessa

Juola

Ilari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Asunto-osakeyhtiön toimintakertomusinformaatio

Laaksonen

Teemu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Yrityskoko ja palkat

Junttila

Joni-Antton PsK Psykologian kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Verkkolaskutuksen yleistymistä hidastavat tekijät

Tuohimetsä

Eetu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Riski ja epävarmuus investointipäätöksissä : case tietotekniikkayritys X

Nieminen

Rebekka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Pelillisen palkitsemisjärjestelmän vaikutukset työntekijöiden motivaatioon

Hyppänen

Petteri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 HR Scorecardin muodostaminen ja hyödyt

Kujala

Lotta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2017 Ohiostamisen hallintakeinot ja niiden vaikutukset

Kyheröinen

Markus KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2017 Hankintojen organisoinnin vaikutus arvonluontiin

Nikulainen

Reetta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2017 Tuloskortin soveltuvuus kestävään toimitusketjujen hallintaan

Lukander

Kaarlo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2017 Sosiaalinen vastuu ja jäljitettävyys globaaleissa toimitusketjuissa : esimerkkinä konfliktimineraalit

Rinne

Ilona KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2017 Sähköisen hankinnan hyödyt ja haasteet

Sirén

Lotta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2017 Menetelmät hintariskin hallintaan hyödykkeiden hankinnassa

Ruutu

Antti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2017 Palveluprosessien mallintaminen ja tehostaminen

Leskinen

Veera KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2017 Make or buy -päätös : ajoneuvoteollisuuden näkökulma

Zilberman

Maria KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2017 Internationalisation of a trend : how does K-beauty affect the global consumer behavior

Sivonen

Risto KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2017 Extraogranizational determinants of mergers and acquisitions M & A value in strategic decision making

Lehtonen

Jami KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2017 Anti-conterfeiting strategies for companies

Ketoja

Reija KTK Kauppatieteiden kandidaatti Taloussosiologia 2017 Äitiyteen sosiaalistuminen kuluttamisen kautta

Heiskanen

Anni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2017 The theory of constraints applied to customer profitability analysis : do bottlenecks affect how companies choose their clientele

Toivonen

Iiro KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2017 A review of minimum capital requirements under the basel regulation framework

Mänty

Hanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2017 Cultural adjustment of Finnish expatriates in China

Kettunen

Aila KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2017 The relation between corporate social responsibility implementation methods and outcomes

Matero Párraga

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Evoluutiopsykologinen näkökulma kuluttajien ostomoitiiveihin vähittäiskaupassa

Honkaniemi

Marja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Myyntityössä onnistuminen asiakassuuntautuneen myynnin keinoin

Lautjärvi

Riku KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Teknologian ja tekoälyn hyödyntämien B2B-myynnissä

Leskinen

Dora KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Asiakassitoutuneisuus visuaalisessa brändiviestinnässä : käyttäjien luoman sisällön ja vuorovaikutuksen hyödyntäminen Instagramissa

Nyberg

Assi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Mobiilisovellus asiakasohjauksen työkaluna

Salo

Samuli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Asiakas muisto-ostoksilla : muistojen muodostuminen elämyksellisessä asiakaskokemuksessa

Siitonen

Olli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Teollisten valmistajien hybriditarjoomat ja niiden tehokas myyminen

Skogström

Leena KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Yrityksen brändiluottamuksen jälleenrakentaminen

Välimäki

Riku KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Asiakashankinta mobiilisovellusten lanseerauksessa

Saarinen

Saana LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2017 Opiskelija-asunnottomuus Helsingissä

Tiainen

Janina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Brändiuudistus kosmetiikkamarkkinoilla

Haikio

Johanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Tilintarkastuksen laadunvalvonnan toteutuminen ja sen vaikutukset Suomessa

Keskitalo

Joris KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Parikaupankäynti : tutkimus Helsingin pörssissä vuosilta 2007 - 2012

Juvonen

Juuso KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Korot rahatalouden kulmakivenä : tuottokäyrän muodon mallintaminen dynaamisella Nelson & Siegel menetelmällä

Palviainen

Kristiina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Talousmaantiede 2017 Kohti hajautettua energiantuotantoa : pientuulivoiman valintaan vaikuttavia tekijöitä

Mattila

Terri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2017 Pätkätyöläisyys työhyvinvoinnillisena ilmiönä

Helaniemi

Inka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2017 Kuinka houkutella vastavalmistuneet töihin? Työnantajamielikuvan yhteys vastavalmistuneiden onnistuneeseen rekrytointiin

Mentula

Simo VTK Valtiotieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Inflaation ennustaminen : aikasarjan historiaan pohjautuvat menetelmät

Turpeinen

Tiia VTK Valtiotieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Henkilökohtaista hinnoittelua : hintadifferointi internetissä

Kaivola

Tuomas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Rikkaat rikastuu : ilmiön universaalisuus

Pääkkö

Sakari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Joukkoliikenteen vaikutus polttoaineveron tehokkuuteen

Ala-Mononen

Jenna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän toteuttaminen sisäisesti

Rantamaa

Fanni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Korruptio : uhka vai mahdollisuus talouden kehitykselle ? Case Pohjois- ja Etelä-Italia

Pajukoski

Joonas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Bitcoin osana sijoitussalkkua : modernin portfolioteorian näkökulma

Laitoniemi

Ida KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Kilpailun avautuminen rautateiden matkustajaliikenteessä : uhka vai mahdollisuus Suomelle?

Keränen

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Säätelyn vaikutus otc-johdannaisten markkinoihin

Suomi

Pinja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Suomen raideliikenne muutoksessa : luonnollisen monopolin purkaminen henkilöliikenteessä

Marttila

iiro KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Systeemiriskin mittaaminen : value-at-Risk-menetelmän soveltaminen

Santala

Juuso KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 Osakeannit ja niiden veroseuraamukset henkilöverotuksessa

Talasjoki

Esa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2017 Persoonallisuusteorioiden ja näihin pohjautuvien testien soveltaminen tiimien kokoamiseen

Tapio

Iida KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2017 Kulttuuriälykkyyden valmennus monikulttuurisiin työtilanteisiin

Varjonen

Sanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2017 Esimiehen rooli alaisen työuupumuksessa

Hellstén

Anni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2017 Johdan itse itseäni : itsensä johtamisen keskustelu kirjallisuudessa

Pitkänen

Tuomas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Pelinsisäiset ostokset kuluttajakäyttäytymisen ilmiönä : virtuaaliset hyödykkeet utilitarismin ja hedonismin näkökulmista

Nukarinen

Anna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Visuaalinen sisältömarkkinointi sosiaalisessa mediassa

Laustola

Ilkka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Globalisaation aiheuttaman epätasaisen tulonjaon kompensaatio

Nissilä

Wilma KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Tuloerojen vaikutus talouskasvuun

Siikaluoma

Meeri VTK Valtiotieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Kannustinongelmat konsensusmekanismeissa - esimerkkinä virtuaalivaluuttojen louhinta

Haonperä

Tuomo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Rahaväärennöksien taloudelliset vaikutukset

Eskeli

Elisa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 Sopimusneuvotteluiden keskeytyminen

Hoikkala

Tuula LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2017 Mikrobiomin merkitys allergian synnyssä

Mölsä

Miikka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Tulokkaan uhan vaikutukset oligopolistisessa markkinatilanteessa : päivittäistavarakaupan näkökulma

Koski

Verneri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2017 Ilmastonmuutos ja ympäristön hyvinvointi mielipidekirjoituksissa vuosien 2008 ja 2014 aikana

Marjomäki

Julia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 Yritysverotuksen muutokset ja niiden taustatekijät kokonaisverouudistuksesta nykypäivään

Hentula

Eero VTK Valtiotieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Elinkaarihypoteesi Japanin kotitalouksien säästämisasteen selittäjänä

Toivonen

Eveliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Sokerin verottamisen vaikutukset kansanterveyteen

Vihula

Valtteri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Epäsymmetrinen informaatio vakuutusmarkkinoilla

Mäkelä

Margareeta LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2017 Hepariinin indusoima trombosytopenia

Raudaskoski

Valtteri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Tuulivoimatukien vaikutus sähkön kuluttajahintoihin Pohjoismaissa

Elo

Lassi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Raha, velka ja tsetaantuma

Alaranta

Juuso KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Perustulo kirjallisuudessa ja käytännössä

Rantakari

Karoliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Koulutuksen tuotto

Snäll

Sakari TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Rajapinta ohelmointikielten välillä

Halonen

Ninni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Luovutusvaikutus ja sen esiintyminen osakemarkkinoilla

Mäntysaari

Mari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Verkostojen vaikutukset pienlainakäyttäytymiseen

Marjamaa

Ronja TtK Taloustieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Vapaakaupan vaikutus työllisyyteen työttömyydellä laajennetun HOS-mallin pohjalta : esimerkkinä NAFTA

Thomasson

Niina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Maahanmuuton vaikutus palkkoihin kohdemaassa : miksi tutkimustulokset eriävät?

Saarinen

Tuomas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Indeksiin lisäämisen vaikutus osakkeen tuottoon : tapahtumatutkimus S&P 500-osakeindeksistä

Haapalainen

Mikko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 High-frequency trading ja manipulatiivisten strategioiden hyödyntäminen

Mäkilä

Valtteri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Hedging equity index portfolios with implied volatility : empirical evidence from European stock and implied volatility futures market 2010-2016

Sahko

Matti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Sijoitusrahastojen perimien palkkioiden aiheutuminen ja merkitys

Iltanen

Jenni TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2017 Kuntoilijan anturijärjestelmät ja tiedonsiirto

Rahkia

Ossi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Uusi tilintarkastuskertomus : esimerkkinä 12 suomalaista pörssiyhtiötä

Nieminen

Nella KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Negatiivisen ja positiivisen tulosvaroituksen vaikutus osakekurssiin : tapahtumatutkimus Suomen osakemarkkinoilla vuosina 2014-2016

Korpua

Aleksi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2017 Markovin ketjut

Hirvilammi

Teemu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Budjettiharhan esiintymisen syyt ja vaikutukset

Wikman

Kasper KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Revenue managementin soveltaminen tapahtuma-alalla : case: tapahtumajärjestäjä Alfa

Pullinen

Julia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Talousmaantiede 2017 Hyvinvoinnin muuttuva merkitys : käsitteellinen tarkastelu alueellisesta hyvinvoinnista, aluekehityksestä ja liikepaikkasuunnittelusta

Pusa

Iines KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Suomalaisten ylellisyystuotteiden menestymisen haasteet

Niemi

Anne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2017 Uusi silkkitie : hankkeen merkitys ja vaikutus Kiinalle

Rossi

Henrik KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Islamilainen rahoitusjärjestelmä ja sen suorituskyky vuoden 2008 finanssikriisin aikana

Suomi

Markus KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2017 Vastuullisuusperiaatteen toteutuminen julkisissa hankinnoissa

Nykänen

Juho KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2017 Hankinnan kokonaiskustannus käsitteenä : kehitys ja käytännön sovellutukset

Kurvinen

Anneli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2017 Teknologian murroksen vaikutus toimitusketjuihin

Lasander

Pauliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2017 Varastonhallintateknologiat nyt ja tulevaisuudessa

Lasander

Pauliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2017 Varastonhallintateknologiat nyt ja tulevaisuudessa

Ruohonen

Pyry KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Patenttien arvostusmenetelmät

Tähti

Joonas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Verotuskäytännöt ulkomailla työskentelyyn ja asumiseen

Vuoristo

Sari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Häpeä ja syyllisyys markkinointiviestinnässä

Luoma

Milla KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Asiakaskokemus digitaalisissa neuvontapalveluissa pankkialalla

Isosalo

Terhi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Asiakkaan kokema arvo kaikkikanavaisessa vähittäiskaupassa

Antonen

Annika KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 eWOM-markkinoinnin tavoitteena asiakasuskollisuus ja maineenhallinta hotellikontekstissa

Bouthouri

Annina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 EU:n uudistunut tilintarkastussääntely ja tilintarkastuslaki : PIE-asetuksen vaikutukset Suomen tilintarkastuskäytäntöön

Lakaniemi

Iina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 Pitkäkestoinen liikesopimus, sopimusrikkomus ja riskienhallinta

Laukkanen

Kimi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 Oman asunnon luovutusvoittoverotus : verovapauden edellytykset ja lainvalinnan erityisnormit

Sylvestersson

Ida KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 Yleiseurooppalainen markkina-alue internetissä : direktiivi kuluttajan oikeuksista ja sen vaikutukset verkkokauppalainsäädäntöön Suomessa

Nevanperä

Jenni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 Julkisyhteisöjen vastikkeellisen toiminnan arvonlisäverotus

Nordman

Joni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus

Uusitalo

Joona KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2017 Strateginen ajattelu Suomen kunnallissektorilla : case Paimion kaupungin strateginen toiminta

Franssila

Kiira KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Halloween-ilmiö osakemarkkinoilla

Ala-Sorvari

Mari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Yliluottamuksen vaikutukset sijoittajakäyttäytymiseen

Soininen

Marjut KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Capital asset pricing-malli osaketuottojen selittäjänä

Koivunto

Eva KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 Yrityssaneerauksen aloittamisen edellytykset

Lindell

Elsi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Rahapolitiikan ennakoiva viestintä nollakorkorajalla

Mäntylä

Tami KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Bruttokansantuote taloudellisen menestyksen mittarina Suomessa ja Ruotsissa 1995-2015

Järvinen

Joel KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Fisherin velkadeflaatioteoria : tapauksena Suomen boom-bust-kierre 1985-1993

Malin

Heidi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 The effect of consumer behavior on advertising in Russia

Naukkarinen

Pyry KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2017 Kestävä julkinen hankinta EU-alueella

Hidén

Matias KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2017 The impact of supply chain risk management on supply chain performance

Peltomäki

Mari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Big data ja kuluttajien yksityisyys yritysten suoramarkkinoinnissa

Lemponen

Mari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Tunteet luksusmuodin kulutuksessa : tunnesiteiden luominen markkinointiviestinnän keinoin

Kapella

Oscar KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Vähittäismyyjän monikanavainen asiakasjohtaminen : yrityksen strateginen näkökulma

Lahti

Anastasia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 Siirtohinnoitteludokumentointi ja vapaaehtoinen veroraportointi

Hulkkonen

Johanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 Lahjonta elinkeinotoiminnassa : vertailua Suomen ja Ruotsin välillä

Huhtala

Katariina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 Uusi markkinoiden väärinkäyttöä koskeva lainsäädäntö

Annala

Antti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 Näkökohtia perintöverosta ja sen tulevaisuudesta

Vainionpää

Eveliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2017 Kurssimanipulaatio ja sen hallinnolliset seuraamukset

Ahokas

Jenna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Aikuiskasvatustiede 2017 Cybersecurity in ports

Matikainen

Anna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2017 Managing the challenges of repatriation

Turkki

Harri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2017 Immigrations´s effects on national competitiveness

Ajanto

Jonas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2017 Vähittäiskauppa ja teknologiset innovaatiot

Hansén

Tuuve KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Asiakassaatavien johtamisen vaikutus kannattavuuteen

Heikkilä

Otto-Gabriel KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2017 Lohkoketjuteknologia ja älykkäiden sopimusten mahdollisuudet

Ruohola

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2017 Vastuullisen hankinan jalkauttaminen

Savolainen

Otto-Aleksi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Yrityskokoanomalia pohjoismaisilla osakemarkkinoilla 2007- 2016

Härkönen

Pekka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2017 Tietoturvariskit ja riskienehkäisy smart cityissä

Hynynen

Katri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2017 The effects of Jersey sponsorship : examining the impacts of jersey advertising in the NBA from the league´s perspective

Hauhia

Sanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2017 Tiedonlouhinnan hyödyntäminen pankeissa : tarkastelussa asiakkuudenhallinta ja henkilöasiakkaan luottoluokittaminen

Lagerspetz

Simo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2017 Internationalization of high-tech SME´s

Björklund

Anna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2017 Smart tourism

Peltonen

Niklas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2017 Tekoälyn hyödyntäminen asiakaspalvelussa

Mattila

Jaakko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2017 Tietojärjestelmien paketointi : palveluiden merkitys tietojärjestelmissä

Raitio

Kristian KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2017 Tietokantamarkkinointi : mahdollisuudet, haasteet ja tulevaisuus

Tähtinen

Lauri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Luottoluokitusmarkkinoiden ongelmat

Kanasuo

Eetu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2017 Pelillistämisen vaikutukset ihmisiin koulutuksessa ja liiketoiminnassa

Rintala

Oskari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2017 Päätöksentekijä toimitusketjujen riskienhallitsijana

Kuusinen

Tuulia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2017 Merikuljetusten ympäristövaikutukset ja säännöstely

Simanainen

Erika KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Tavoitekustannuslaskennan käyttö organisaation ohjauksessa

Reivonen

Riikka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2017 Ennustamisen rooli budjetoinnissa

Köhkönen

Tiia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2017 Syöpiin liittyvät epigeneettiset muutokset

Nykänen

Sonja KK Kasvatustieteiden kandidaatti Biologia 2017 Genomisen leimautumisen mekanismit

Kanerva

Anne-Maria LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2017 Onko marjalintujen muuton ajoittuminen suhteessa pihlajanmarjasatoon?

Sulén

Teemu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2017 Kasvojen ihon viehättävyyden merkitys naisten kasvojen viehättävyydessä

Ukonaho

Susanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2017 Adaptiivisen fenotyyppisen plastisuuden vaikutukset lajien evoluutioon

Pahkuri

Sirpa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2017 Virusten vaikutusmekanismit tyypin 1 diabeteksen kehittymissä ja puhkeamisessa

Suominen

Karoliina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2017 Inflammasomit osana synnynnäistä immuunipuolustusta

Uurasmaa

Tytti LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2017 Suoliston mikrobiomi ja sen yhteys lihavuuteen

Rantala

Hanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2017 Syöpäsolun selviytymiskeinot ihmiskehossa

Luomala

Suvi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2017 Punasolujen muodostuminen, toiminta ja sirppisoluanemia

Huttunen

Maija LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2017 Helsinkiläisten ja turkulaisten ympäristöasenteet, -tietous ja -käyttäytyminen 2016

Virtanen

Olli LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2017 Biologiset syyt siihen että ilmakehän happipitoisuus on 21%

Parre

Noora LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2017 Kalastuksen ja metsästyksen aiheuttamat evolutiiset ja demografiset muutokset luonnonvaraisessa populaatiossa

Tiiri

Maiju LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2017 Tekopohjaveden imeytyksen vaikutukset lampaannadan (Festuca ovina) itävyyteen ja sirkkajuuren kasvuun

Elo

Miikka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Monikanavainen vähittäiskauppa : kuluttajan ostokäyttäytyminen digitaalisessa ympäristössä

Rotko

Max KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Julkisuuden henkilöt tuotteiden markkinoijina : suosittelijan negatiivisen julkisuuden vaikutus markkinoinnin kohteeseen

Vaaja

Pyry KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Sirkkoja? Yök. : hyönteisravinnon omaksumiseen vaikuttavat tekijät

Yli-Urpo

Susanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2017 Koralliriutat muutosten edessä- katsaus erään Borneon rannikokaupungin koralliriuttojen tilanteeseen

Kaasonen

Viivi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2017 Kovakuoriaisten (Coleoptera) määrälliset ja diversiteettierot kaupunkipuistoissa ja metsissä

Rantanen

Leevi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2017 Kokonaisvaltaisen laatujohtamisen soveltaminen toimitusketjujen johtamisessa : keino parantaa toimintaa nykyaikaisissa toimitusketjuissa

Tuomisto

Matleena LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2017 Ihmisen pystykävelyn selittävät hypoteesit ja niiden perustelut

Kulmala

Mari LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2017 PFAS-yhdisteet ja Puolustusvoimat: Perfluoratut yhdisteet varusmiehille jaettavissa materiaaleissa

Aksentjeff

Katri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2017 Hermorappeutumasairaudet keskushermostossa ja niiden neurobiologinen tausta

Kuosmanen

Katariina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2017 Konttiliikenteen teknologiset ratkaisut satamissa

Sinisalo

Henrik KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2017 Merikuljetusten kysynnän ennustaminen

Välimäki

Tapani KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2017 Älykkäät kaupungit : liiketoimintamahdollisuudet ja -mallit

Kunnari

Antti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Saalistushinnoittelu : strategia ja ilmeneminen

Moisio

Hanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2017 Management accounting in multinational corporations : performance measurement systems in controlling subsidiaries

Mäkelä

Tiina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2017 The role of communication in cross-border mergers and acquisitions

Ussa

Heidi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2017 Foreign direct investment in the Gulf Cooperation Council countries : an analysis of the GCC business environment

Asfaw

Gezahegn KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2017 Business based approach towards low income developing countries - through linking MNC-NGO interests

Kisialiova

Nastassia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2017 Linking lifetime employment to karoshi and karojisatsu

Laitinen

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2017 Critical success factors of airports

Luukkonen

Kristiina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Brändi vastaan brändi : kansallisten brändien vastareaktiot private label -brändien aiheuttamiin haasteisiin päivittäistavarakaupassa

Raiskinen

Erika KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Digitaalinen videomarkkinointi : online-videot sisältömarkkinoinnin keinona

Petrell

Santeri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Jakamistalous ja liikkumisen palvelut : liikkumisen murros kuluttajakäyttäytymisen ja palveluiden markkinoinnin näkökulmasta

Pasanen

Johanna VTK Valtiotieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2017 Tupakkaveron rakentuminen Suomessa ja verotuksen optimaalisuus

Hietarinta

Riku KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Customer experience 2.0 : customer experience in social media

Malmström

Tuomas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Asiakkaan osallistaminen positiivisen palvelukokemuksen luomisessa

Blomberg

Vilma KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2017 Industrial cyber espionage in international business : risk assessment tools and methods

Åman

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2017 Strategisen sisältömarkkinoinnin hyödyt ja haasteet nyt ja tulevaisuudessa : verkkokauppaliiketoiminnan näkökulma

Luodemäki

Jemina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2017 Yleisen tietosuoja-asetuksen vaikutukset ohjelmisto-palvelutuottajan tietosuojavaatimuksiin

Särkelä

Suvi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Taloussosiologia 2017 Vihreämpi maantiekuljetus

Kaarlela

Heli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Taloussosiologia 2017 Toimeentulo hyvinvointivaltiossa : näkemyksiä kansalaisten työstä ja toimeentulosta tulevaisuuden Suomessa

Sandberg

Mikael KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2017 Internationalization of SME consulting firms

Härkönen

Pekka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2017 Tietoturvariskit ja riskienehkäisy smart cityssä

Henriksson

Kalle LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biotekniikka 2017 Tulevaisuuden älykkäät elintarvikepakkaukset

Virta

Matti LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2017 B6-, B9-, B12- ja K-vitamiinien terveysvaikutukset

Salmi

Jukka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Geneerisen investointiprosessiviitekehyksen soveltuminen yritysten T&K-investointeihin

Rajamäki

Tanita KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Managing costs with reverse logistics in the e-tail environment

Maukonen

Miika KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 The phenomenon of unicorn startups

Laine

Janina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Veronkiertodirektiivin implementointi Suomen lainsäädäntöön korkorajoitussäännöksen osalta

Tuominen

Misteli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Standardikustannuslaskenta ERP-järjestelmässä

Sahla

Atte KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Listautumisannin jälkeiset epänormaalit tuotot lyhyellä aikavälillä

Ruohonen

Noora KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Tuloksentasauksen keinot ja insentiivit

Toivanen

Valtteri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Likviditeettiriskin hinnoittelu osakemarkkinoilla : tarkastelussa Nasdaq First North 2013-2018

Lindén

Sofia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Momentum-anomalian hyödyntäminen hedge-rahastoissa : riskit ja riskienhallinta

Kilpinen

Alpo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Volatiliteetin heikkoudet riskin mittaamisessa

Poutiainen

Tellervo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2018 Sosiaalisen median vaikutus nuorten henkiseen hyvinvointiin

Askala

Aaro KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2018 Different revenue models for virtual environment video games

Mäki

Joni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2018 RFID-teknologia osana six sigma-strategiaa

Utriainen

Sofia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2018 Disruptiiviset innovaatiot ja digitaalinen terveydenhoito

Koivunen

Santeri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2018 Keskeytysten vaikutus tietotyön tuottavuuteen

Parkkonen

Jaakko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2018 Tuotetietojen vaikutukset kuluttajan ostopäätösprosessiin verkkoympäristössä

Sallinen

Heta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2018 Supply chain strategies in luxury fashion

Jetullahi

Edona KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2018 Sosiaalisen vastuullisuuden implementointi monitasoisissa toimitusketjuissa

Mieskonen

Otso KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2018 Lohkoketjuteknologian vaikutukset toimitusketjujen suorituskykyyn

Kuntze

Visa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2018 Ensimmäisen ja toisen sukupolven valuuttakurssikriisimallit

Rautava

Kalle KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2018 Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen säästötavoitteet

Kuhmonen

Sara KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2018 Elintarvikepakotteiden vaikutus Valion Venäjän-kaupassa

Huhtala

Tuukka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2018 Rahapolitiikka nollakorkorajalla : määrällinen keventäminen Yhdysvalloissa

Tossavainen

Jasmin KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2018 Ilmastonmuutoksen vaikutukset kehittyvien maiden kasvupotentiaaliin

Peltola

Eemeli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2018 Automaattiset vakauttajat euromaissa

Nieminen

Jere KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2018 Valuuttakurssijärjestelmän valinnassa huomioitavat tekijät : tarkastelua Suomen näkökulmasta

Nieminen

Janica KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2018 Katsaus työvoiman vuokraukseen

Nieminen

Jeremias KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2018 Optimaalinen pääomatuloverotus

Uotila

Hanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2018 Sisäinen yrittäjyys projektissa - projektipäällikön rooli sisäisen yrittäjyyden tukijana

Miettinen

Ella KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2018 Henkilöstötuottavuus - mittaaminen ja soveltaminen palkitsemisen perustana

Salmiosalo

Jenna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2018 Organisatorisen tiedon muutos : käsitteen muutos tiedon johtamisen ja organisatorisen oppimisen kirjallisuudessa

Rantalankila

Alisa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2018 Yhteisöllisyys yhteiskäyttötiloissa : etätryöntekijän näkökulma aiheeseen

Leino

Saara KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2018 Esimiehen työhyvinvointi

Henriksson

Jarno KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2018 Valmentava johtajuus - kaikille kuuluvaa arvostusta

Parviainen

Patricia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2018 Johtajan sankaruus - myyttisestä sankarista jälkisankarilliseen johtajuuteen

Nurmi

Olli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2018 Benchmarking-prosessi työkalu organisaation laadun ja teokkuuden kehittämiseen

Nordström

Anna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Markkinointiautomaatio asiakasarvon muodostajana

Kajander

Oskari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2018 Rfid-järjestelmän hyödyntäminen sairaalassa

Lappalainen

Kennet KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2018 Lohkoketjujen mahdollisuudet toimitusketjuissa

Majava

Miikka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2018 Volatility of short-term exchange rates and expected fundamentals

Mäkinen

Oona KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2018 Työnantajan oikeus työsopimuksen purkamiseen

Sipilä

Erika KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2018 The internationalization of Finland´s creative industry to China

Edelman

Pasi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2018 The evolution towards service-oriented business and strategic partnerships

Neva

Lotta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2018 Internationalhuman resource management in emerging economies : Western myltinational enterprises in South Africa

Tran

Nhi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2018 Knowledge-based view on family business successions : The effect of stakeholder perspectives

Sidikova

Mashhura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2018 Benefit management framework

Torala

Nina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2018 The impact of informal institutions on ethical decision-making

Ostela

Tuomas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2018 Cultural intelligence : Solving intercultural communication issues and enhancing business performance

Sorvari

Milja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2018 Ethical challenges in the supply chain of cobalt : Identifying ethical challenges in the artisanal mining of Democratic Republic of Congo

Paukku

Jaakko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2018 Intra-organizational challenges in intercultural business communication - managerial implications

Karpalo

Kaisla KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2018 SME internationalisation through networks - how the use of business intelligence facilitates the internationalisation process

Pere

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2018 Financing the growth of family enterprises : Drivers and challenges of using Initial Public Offering

Pirttijärvi

Heta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2018 European sports brands´internationalization to China via FDI

Karjalainen

Niko TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 IoT-laitteiden tietoturvan kehittäminen

Alatalo

Miika LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2018 Alkulukuja koskevia summia

Lehtonen

Anton LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2018 Kolmioluvut ja täydelliset luvut

Pentikäienn

Sara KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Ääni markkinoinnin kilpailukeinona

Helaniemi

Inka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2018 Kuinka houkutella vastavalmistuneet töihin?

Rintala

Liina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2018 Tiedon diskursiivinen muodostuminen Toiseuden ja kansallisen identiteetin ristipaineessa : Tapaustutkimus Suomen säilöönottolain lakimuutosvalmistelusta

Mulari

Laura LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Vanhan pesämateriaalin vaikutus talitiaisen (Parus major) pesän valintaan

Smolander

Niina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Prionit ja perinnölliset prionisairaudet

Hollmén

Lotta LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Vanhan pesämateriaalin vaikutus varpuspöllön (Glaucidium passerinum) pesäpaikan valintaan

Hörkkö

Mira LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Suomalainen tautiperintö

Tall

Tuomas LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Mustien savuttajien kemosynteettiset bakteerit ja arkit ja niiden energiametabolia, sopeutumat ympäristöön ja symbioosit merenelävien kanssa

Reunamo

Akseli LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Klotho-geeni ja -proteiini biologisessa ikääntymisessä

Ylitalo

Elisabeth LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Suoliston mikrobiomi ja sen yhteys masennukseen

Kaarenmaa

Rosa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Naali (Vulpes lagopus) uhanalaisuuden ja ilmastonmuutoksen mallilajina

Manninen

Jukka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2018 Orogeenisten kultamalmien rakennepiirteet Hämeen vyöhykkeessä

Kuusisto

Inka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Majavat (Castor spp) Länsi-Lapissa

Sassi

Mari LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Hormonaaliset muutokset alku- ja loppuraskaudessa

Sievänen

Charlotta LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Matalatasoisten ilmansaasteiden vaikutus maaperäeläinten (Acari, Collembola) tiheyteen

Reponen

Meri-Tuulia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Tuntokasvien (Mimosa pudica) sulkeutumisreaktion vaikutus kasvin kasvuun

Lassila

Saku LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2018 Elintarvikepetokset ja analyysimenetelmät niiden havaitsemisessa

Mansikkaviita

Reetta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2018 The impact of the sulphur directive on Finnish maritime industry

Heikkilä

Katri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Lipopolysakkaridin aiheuttaman kuumeen syntymekanismit

Nurmi

Meri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Nisäkkäiden sirkadiaaninen rytmi ja sen kehitys

Lintukorpi

Laura LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Mikä ajaa solun kuolemaan? ER-stressivälitteinen apoptoosi

Lewandowski

Laura LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 HER2 - Merkitys sylkirauhassyövässä ja potentiaali lääkekohteena

Metsäranta

Noora LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Villan värityksen vaikutus lampaan (Ovis aries) ihon ja villapeitteen lämpötilaan

Kivimäki

Minna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Rakkohaurun (Fucus vesiculosus) paikallinen sopeutuminen omaan elinympäristöönsä Itämeressä

Kara

Tuomas LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Roundup-käsittelyn vaikutus tunkiolieron (Eisenia fetida) munakoteloiden menestykseen laboratoriokokeissa

Habib

Huda LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 RNA-interferenssi virusinfektioiden ja syövän hoidossa

Mikkonen

Anna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Öljypalmun viljelyn vaikutus borneon- ja sumatranorankeihin

Penttinen

Heidi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2018 Use of portable XRF analyser in gold exploration: case study from the Kuotko lode gold mineralisation

Ovaskainen

Nikolas LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2018 Löytymättömät mineraalivarannot meillä ja maailmalla

Niemi

Sari LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2018 Suomen ojitetut metsäsuot, niiden ennallistaminen ja ilmastonmuutos

Komulainen

Tuomo LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2018 Kalman-suodatus

Heikkilä

Elias LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2018 Säännöllisten kielten katenaation tilakompleksisuus

Lyytikäinen

Sari LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2018 Bifunktionaaliset metalli-ionikompleksit RNA:n pilkkoutumisen katalysaattoreina

Kampman

Elina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2018 Tuottojohtamisen erityispiirteet matkustajalentoliikenteessä

Hämäläinen

Joel KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2018 Turvallisuuden vaikutukset toimitusketjun suorityskykyyn

Raitmaa

Samuli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2018 Riskit toimitusketjussa : tunnistaminen ja hallinta

Suonpää

Veera KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Controllerin rooli kustannusjohtamisen tukena

Pulkkinen

Janita KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Interaktiivinen ohjaaminen ei-taloudellisilla mittareila organisaation suorituskyvyn mittaamisessa

Mentula

Sara KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Prosessien automatisointi ohjelmistorobotiikkaa hyödyntäen : case : taloushallinnon prosessi

Kujansuu

Jussi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Strategisen informaatioteknologian huomioiminen liiketoiminta strategiassa : IT-strategian suoritusmittaus ja yhteenlinjaaminen liikennetoimintastrategian kanssa

Miettinen

Anna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Aineettoman pääoman riskit ja riskienhallinta strategisesta näkökulmasta

Toikkanen

Petronella KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Ympäristökustannusten huomioiminen yrityksen kustannuslaskennassa

Ruusuvuori

Riku KTK Kauppatieteiden kandidaatti Aikuiskasvatustiede 2018 Ennustaminen osana rullaavaa suunnittelua ja budjetoimattomuutta

Parhiala

Heta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Laatukustannustiedon hyödyntäminen laadun parantamisessa

Saajo

Toni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Epävarmuuden huomioiminen investointilaskennassa

Partanen

Vesa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Johdon ohjaus ja kannustimet arvoinnovaatiostrategian ja -kulttuurin tukena

Yli-Junnila

Emilia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Toimintolaskennan hyödyntäminen Lean-yritysten toiminnassa

Tähtinen

Samuli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Yrityksen investointiasteen vaikutus tuloksentekokykyyn

Hämäläinen

Jenni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2018 Jaettu johtajuus tiimien toiminnan tukena

Laaksonen

Mirka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2018 Taito vai illuusio? : intuitiivisen asiantuntijuuden luotettavuus organisaatiossa

Holma

Rasmus KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2018 Urheilun soveltaminen organisaatiokäyttäytymisen tutkimuksessa

Simola

Jutta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2018 Esimies työntekijöiden työhyvinvoinnin edistäjänä

Ahonen

Anni-Lotta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2018 Organisaation sisäisten ja ulkoisten tekijöiden merkitys yritysvastuun toteutumisessa

Mäki-Kala

Tiia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2018 Johdon valmennuksen vaikuttavuus : sisäinen valmentaja organisaatiossa

Miettinen

Valtteri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2018 Transformatiivisen johtamisen merkitys yritysostotilanteissa

Routila

Anni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2018 Henkilöstön kokemukset yrityskaupoista ja Hr:n edistävät toimenpiteet

Kuokkanen

Venla KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2018 Strateginen vastuullisuus kilpailuetuna elintarvikeketjussa

Zhang

Henri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2018 Korkovähennysoikeuden kehittyminen Suomen yritysverotuksessa

Aaltonen

Daniel KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2018 Konsernin sisäinen rahoitus Beps-hankkeen jälkeisenä aikana

Räsänen

Noora KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2018 Erilaiset osaketapahtumat verotuksen näkökulmasta

Nieminen

Neea KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2018 OECD:n Beps-hankkeen vaikutukset Suomen väliyhteisölainsäädäntöön

Luukkanen

Heidi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2018 Eu-vero-oikeus ja ns. lopulliset tappiot

Karipohja

Veera KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2018 Maastapoistumisverotus Euroopan unionissa

Haapa-aho

Vesa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2018 Patentti- ja ip-omaisuuteen liittyvän haitallisen verokilpailun estäminen

Sirkiä

Amanda KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2018 Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan jatkamista koskeva vaatimus

Heinonen

Tiia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2018 Aineettoman omaisuuden siirtohinnoittelun uudet pelisäännöt

Aarnipuro

Jaana KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2018 Leasingsopimukset Suomen lainsäädännön ja IFRS:n mukaan

Ambarus

Arnold KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2018 Kriittiset menestystekijät liiketoiminta-analytiikan käyttöönotossa

Savolainen

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2018 PK-yritysten mahdollisuudet hankkia Big datasta asiakastietoa kuluttajamarkkinointiin

Merioksa

Rami KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 CCCTB:n hyödyt ja haitat yritysverotuksessa

Laine

Juuli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Vastuullisuus osana sijoitustoimintaa

Rinnevaara

Julius KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 The opportunities and challenges of the blockchain technology in the banking and financial sector

Mäkelä

Markus KTK Kauppatieteiden kandidaatti Aikuiskasvatustiede 2018 Tekoäly ja koneoppiminen taloushallinnossa

Rihko

Olli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Digitalisaatio levy-yhtiöiden liiketoiminnassa

Puranen

Riina-Tuulia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Tuloksenjärjestelyn hyödyntäminen analyytikoiden enneusteiden saavuttamiseksi

Ylönen

Yrjö KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Ydintoimintoja tukevien toimintojen ulkoistamisen mahdollisuudet

Paavolainen

Juho KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Islamilaisen pankkitoiminnan mahdollisuudet ja haasteet Euroopan unionissa

Tolonen

Katri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Strategisen yritysvastuun teoria

Sjöblom

Mikko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Liikearvon mahdollistama tuloksenjärjestely

Koivu

Eveliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Taloudellinen due diligence osana yrityksen arvonmääritystä yritysprosessissa

Jaakkola

Ella KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Tilintarkastajan tarjoamat lisäpalvelut riippumattomuutta uhkaavana tekijänä

Lehto

Topi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Tarkastusvaliokunnan merkitys suomalaisessa osakeyhtiössä

Keto-Seppälä

Hanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Tietokoneavusteinen tilintarkastus väärinkäytösten varoitusmerkkien havaitsemiskeinona

Kontkanen

Jaakko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Tammikuuilmiö ja sen esiintyminen pohjoismaiden osakemarkkinoilla vuosina 2008-2018

Hujanen

Meeri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Yritysvastuu ja agressiivinen verosuunnittelu : tutkimuksia yritysvastuun ja verotuksen yhteydestä

Knihtinen

Henna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Uudistuva korkovähennysrajoitus

Piispanen

Nella KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Vertaislaina sijoituskohteena

Aholainen

Essi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Vakuutusyhtiön vakavaraisuus riskienhallinnan kohteena : makrotaloudellisten muuttujien käyttö stressitestissä

Kuismanen

Viivi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Makrotaloudellisten tekijöiden vaikutus valtioiden luottoriskinvaihtoehtosopimusten hintaan

Mäenpää

Eero KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Value-at-risk korkean ja matalan riskin osakeportfolioille

Outinen

Matias KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Maanantai-ilmiön merkittävyys piensijoittajan näkökulmasta

Päivärinta

Markus KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Fama-Frenchin viiden faktorin malli kehittyneillä markkinoilla

Simola

Lauri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Johdon palkitseminen suomalaisissa pörssiyhtiöissä

Tikkakoski

Elina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2018 Emotions related to mergers and acquisitions

Marjamäki

Taru KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2018 Laivanvarustamon ympäristövastuun toteutuskeinot

Vahala

Juho KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2018 The impact of incentives on sales of electric cars : the car market in Nordic countries

Hannula

Meeri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Digitaalinen markkinointi yrityspalveluiden ostoprosessin tehostajana

Valtonen

Pinja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2018 Kokonaisvaltainen uudelleenkotiuttaminen

Hakala

Henriikka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2018 The role of information flow in supply chain management and the stages of supply chain integration

Nummela

Elias KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Sisäinen markkinointi asiakaskokemuksen lisääjänä ja liiketoiminnan kasvutekijänä

Pirilä

Henni TtK Taloustieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Verkkokaupan ostoprosessin kehittäminen konversion avulla

Nevalainen

Sara KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Asiakasuskollisuuden vahvistaminen sosiaalisen median avulla

Kiviniitty

Iina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Aikuiskasvatustiede 2018 Asiakastieto molemminpuolisen arvon luojana yritysasiakasssuhteissa

Jurvelin

Ilari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Haasteet ja mahdollisuudet ekomuodin brändäyksessä

Kokkomäki

Venla KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Verkkokaupan ympäristövaikutukset : Kilpailuetua ympäristöystävällisyydellä

Lainekivi

Juulia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Kuluttajien valtaistuminen uusien tuotteiden kehityksessä

Saroniemi

Petriina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Sosiaalinen media hyvinvointia lisäävän käyttäytymisen edistämisessä

Rimmi

Ermi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Yritysten tarinat ja niiden tarkoitukset : Yhteydenpito B2B-asiakassuhteissa tarinankerronnalla sosiaalisessa mediassa

Karanko

Thomas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2018 Purchase behavior and intentions in e-commerce

Markkula

Josefiina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Henkilöbrändin rakentaminen pukeutumisen avulla

Koski

Albert KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Kestävän kuluttamisen edistäminen

Lehtonen

Siru KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Vastuullisuudesta viestimisen hyödyt ja haitat organisaatiolle

Honkavaara

Iines KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2018 Yrityksen vastuullisuuden vaikutus osakkeen arvoon

Hiltunen

Johanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2018 Verokilpailu Euroopan unionissa : Näkökulmana yhteisöveron alentamisen vaikutus talouteen

Valkama

Roosa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2018 Hintadiskriminointi internetissä- keinot ja mahdollisuudet

Kovanen

Perttu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2018 Mustat joutsenet ja terrorismi toimitusketjun riskinhallinnan osa-alueena

Vihervuori

Marianne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Aikuiskasvatustiede 2018 Kilpailuetua yhteiskunnallisia oloja parantamalla

Vihervuori

Marianne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Kilpailuetua yhteiskunnallisia oloja parantamalla

Vienola

Kristina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Verkkopersonoinnin hyödyntäminen kuluttajan digitaalisessa ostoprosessissa

Nygrén

Eveliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Markkinoinnin personointi markkinointiautomaation avulla

Ketola

Maria KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Asiakaskokemuksen luominen monikanavaisessa muotikaupassa

Kaarela

Jenna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Sosiaalinen media kaupunkikohteen brändäyksessä

Martin

Linda KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Sisäinen brändäys tukemassa työntekijän halua edistää brändiä

Hukkanen

Taneli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Consumer´s acceptance of the internet of things

Mäkineste

Nicole KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2018 Localisation in electronic commerce

Kytövuori

Anna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2018 The role of a leader in human integration in SME acquisitions

Ylikahri

Janina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2018 Why does the repatriate adjustment often fail?

Elfving

Ilana KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2018 Verosopimusten väärinkäyttö ja Beps-hanke

Asukas

Markus KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2018 Verotus kiinteistösijoittamisen eri muodoissa

Ceri

Ceyda KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2018 Kestävä johtajuus osana organisaation henkilöstöjohtamista : näkökulmana henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen

Elomaa

Teija KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2018 Digitalisaation vaikutukset suomalaisessa työelämässä ja liiketoiminnassa

Totro

Maj KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2018 Koheesion ja luottamuksen kehittämienn joukkueurheilussa : valmentajan rooli

Ramstedt

Juho LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Synkrotronisäteily ja vapaaelektronilaserit

Lehto

Leo LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2018 Suomen kallioperän litiumpegmatiitit

Luntamo

Niko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2018 Oligomeeriset antosyaanit ja suorat proantosyaniidiantosyaaniadduktit viinissä ja kasveissa

Honkanen

Jaakko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Arkitietämyskannat

Granö

Sami LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Syvien neuroverkkojen hyödyntäminen Internetin hakukoneiden sanahakutoiminnassa

Haukka

Eeva-Maija LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2018 Laknen pohjavesiselvitys

Ojaniitty

Elsa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2018 Lukion opetussuunnitelman perusteiden sisältöjen tulkinta maantieteen ja GE4-kurssin oppikirjoissa

Anni

Hartikainen LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2018 Turkulaisten kulutusasenteiden vastuullisuus

Turpeinen

Reetta LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2018 Kansalaisjärjestöjen kummilapsitoiminnan vaikutuksia kummilapsiin Nepalissa

Laurikainen

Kristiina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2018 Turun yliopiston maantieteen tutkinto-ohjelman hakijamäärän ja rekrytointialueen muutokset 2005-2015

Jokiniemi

Justus LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2018 Ofioliitit

Olkinuora

Alisa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Seksuaalivalinnan kautta kehittyneet biologiset ornamentit, niiden periytyminen ja evoluutio

Laine

Elina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Videopelit aivojen kehittäjinä

Nurmi

Kasper LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2018 Kolmoiskierrettä stabiloivat emäsmodifikaatiot

Reinholm

Arttu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2018 Zika-virusepidemia

Ihalainen

Jukka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Positroniemissiotomografia (PET) ja ilmaisintekniikan kehitys

Loikas

Kalle LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Farmaseuttisten jauheiden varautuminen

Laihinen

Jarmo LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 WBAN terveydenhuollossa

Kylänpää

Mikael LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Modernit tietokantajärjestelmät

Tammelin

Ella LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2018 Mitokondrio ja syöpä

Nesterova

Angelina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2018 Mikrobit ja ihminen

Varjotie

Laura LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2018 Hiivalajin ja prosessoinnin merkitys hedelmä- ja marjaviinien valmistuksessa

Pajunen

Ossi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Ilmastonmuutos ja muuttoliikkeet

Meronen

Senja LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2018 Öljyhiekka energianlähteenä

Talvinen

Tuulikki LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Simplex-algoritmi verkoille

Kuusisto

Aku LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2018 Orgaanisen syntetiikan harjoitustyöt koulumaailmassa

Lehtinen

Niko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2018 Hiilihydraatit kohdennuksessa in vivo

Sulkanen

Mika LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2018 N-oksamiiniglykosylaatio biokonjugaattien valmistuksessa

Niemelä

Niklas LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Asiakkuuden sosiaaliset aspektit ilmaispeleissä

Nordman

Johan LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Apriori-algoritmi assosiaatiosääntöjen etsimisessä

Yrjölä

Tero LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Neuroverkkojen käyttö kappaleen ohjauskäyttäytymisessä

Vainiomäki

Mirka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2018 Kulttuurin indikaattorit Suomen järvisedimenteissä

Hyvönen

Ida-Marija LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Ravinto ja sen vaikutukset ihmisen hedelmällisyyteen

Pihlava

Lassi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Akustinen levitaatio

Koskiniemi

Mari LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Sähköstaattiset ilmanpuhdistimet

Vuorinen

Esa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Kanavatransistorin rakenne ja toiminta

Sillanpää

Wiljami LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Bornin-Infeldin sähködynamiikka

Sipilä

Matilda LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Neuromorfiset tietokoneet ja memristorit

Martinmäki

Tatu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2018 Näytteenvalmistustekniikat alkaloidianalytiikassa

Sillanpää

Mimosa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2018 Kasvimetaboliittien esiintyminen ja muokkaus hyönteisissä

Kuukkanen

Ilari LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2018 Eukalyptuksien lehtien terpeenit ja niiden metabolia pussieläimissä

Mikkola

Kimmo LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 ImageNet ja konenäköalgoritmien kehitys

Tuominen

Meri-Salla LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Puettavat teknologiat ikäihmisten apuna

Ekilä

Niko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Pelisuunnittelumallit

Ylitolva

Marko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Puolijohdedetektoreihin perustuvat gammakamerat isotooppilääketieteessä

Vähä-Mäkilä

Juhani LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Lyhimmän polun haku A*-algoritmilla ja sen johdannaisilla

Mäkinen

Joonas LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Testivetoisen kehitysmenetelmän soveltuvuus Angular 4 -sovellusten kehitykseen

Nurminen

Juho LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Tietoturvan toteutuminen WebExtensions-rajapinnoissa

Koskela

Saara LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biotekniikka 2018 Transkriptomisekvensointi yksittäisistä soluista

Saarinen

Meri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Konvolutiivinen neuroverkko kuvantunnistuksessa

Virta

Matias LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Ohjelmoinnin opettaminen yläkoulussa

Lepistö

Emma LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Elliptisten käyrien kryptografia

Kivihalme

Vilho LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Palvelunestohyökkäykset: toteutus- ja torjuntatekniikoiden taksonomiat

Niemi

Martti LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 RPA - Robotic Process Automation

Mariani

Giacomo LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Web-sovellusten penetraatiotestaus: haavoittuvuudet, viitekehykset ja automatisaatio

Helander

Iina-Sisko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Galvaanisen ihoreaktion mittaminen ja sen käyttö kivun arvioinnissa

Suominen

Toni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Pelituntuma - määritelmä ja analyysi

Kuusinen

Juho LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Kokonaislukujen tekijöihinjako neliöseulalla

Hirvioja

Sampo LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2018 Kestoluminesenssiharjoitustyö Opiluma-laboratorioon

Polvinen

Maija LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2018 Organometalliset syöpälääkkeet

Suomi

Fanni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2018 Merkkiaineiden käyttö rintasyövän havaitsemisessa ja seurannassa

Rekola

Juha LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2018 Tehosekvensointitekniikat proteiinien muokkauksessa

Halonen

Joni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2018 Seinämaalaukset kaupunkitilassa - tapaustutkimuksena Jyväskylän ja Turun kaupunkikeskustat

Junnila

Johanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2018 Pokémon GO -pelaajan kaupunki Pokémon GO:n pelaamisen vaikutus pelaajien liikkumiseen ja kokemuksiin kaupunkiympäristössä sekä pelin muodostama yhteisöllisyys Turussa

Juntunen

Veera LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2018 Venäläisten maahanmuuttajien kotoutuminen Suomeen

Marjamäki

Betty LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Ympäristön käsittelyn vaikutus kaskasheimojen (Homoptera, Auchenorrhyncha) runsauteen ja yksilömääriin

Ulriksson

Jari LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Korkean lämpötilan suprajohteiden mikroaaltosovelluksista

Turkia

Jeremi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2018 Monisoluisuuden evoluutio

Mäkinen

Mikko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2018 Vatsan ja aivojen välinen kommunkaatio metabolian säätelyssä

Haverinen

Susanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2018 "Is there life in Mars?" Syvän kallioperän mikrobit.

Turunen

Mia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2018 Luontaisten väriaineiden käyttö väriaineherkistetyissä aurinkokennoissa

Sulander

Suvi-Riitta LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2018 Uudet malarialääkkeet

Aho-Hohtari

Katja LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2018 Kartioleikkaukset

Kalliovaara

Joakim KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2018 Datan käyttö digitaalisen markkinoinnin strategian luomisessa

Eskola

Karl-Mikael KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2018 Ihmisten ja teollisuusrobottien vuorovaikutuksen tekijät

Rehnberg

Sini KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2018 Itse kerätty data ja terveydenhuolto

Lehto

Linda KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2018 Esimiesrooli ja jatkuva muutos organisaatiossa : Liminaalisuus muutoksen jäsentäjänä

Järmälä

Ohto KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2018 Tietojärjestelmien onnistunut integraatio yrityskaupoissa ja fuusiossa

Laurila

Elina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2018 Saaristonmeren meriekosysteemien suojelu suhteessa ympäristön haavoittuvuuteen

Fahmy

Timo-Matti LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2018 Ylioppilaskokelaiden aluemaantieteelliset ajattelutaidot

Sulo

Henri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Magneettinen resonanssi kvanttitietokoneissa

Laaksonen

Katri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2018 Valtion eläkevakuutus

Vartila

Iida LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2018 Merenrannan sulkeutuneisuus Ålönin ja Stormalön saarilla sekä niiden lähisaarilla vuosina 2005-2016

Kääriäinen

Henri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2018 Meriväylien sijoittuminen ympäristön haavoittuvuuteen nähden Uudenmaan merialueella

Rintamäki

Marianna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Väriteorioiden soveltaminen pelinkehityksessä

Lindqvist

Samuel LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Lihasaktivaation havaitseminen IoT-pohjaisella järjestelmällä

Pesonen

Mikko TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 AES-salausalgoritmi ja sen turvallisuus

Luomanpää

Jaakko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Relaksaatioaikojen mittaus- ja analysointimenetelmien standardisointi laadunvarmistamiseen ja tieteellisiin tutkimuksiin

Niemi

Joonas LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Klusterit - kiinteän aineen ja atomien välimuoto

Korhonen

Suvi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Galaksijoukkojen evoluutio ja kosmologia

Mäenpää

Janne LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Sloan Digital Sky Survey

Mäenpää

Janne LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Sloan Digital Sky Survey

Ilo

Rami TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Tekoälymenetelmät go-lautapelissä

Karhu

Jesse LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Sähköiset koekäytännöt korkeakouluissa

Kaartio

Heidi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Responsiivinen web-kehitys

Manninen

Iita LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Käyttäjäkokemus (UX) ja sen mittaaminen verkkosivustoilla

Virtanen

Samuli TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Soitinmallinnus Karplus-Strong-algoritmilla

Viander

Ella LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2018 Ylähengitysteiden bakteerien rooli terveydessä

Kiviluoto

Elmeri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2018 Insuliinireseptori ja insuliinisignalointi

Tähti

Roni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2018 Suolistomikrobiston epätasapaino ja mahdolliset hoitomuodot

Aaltonen

Venla LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2018 Asuinalueen albedon muutoksen vaikutuksia lämpösaarekeilmiön muodostumiseen - tutkimuskohteena Harppuunakorttelin, Linnanfältin ja Turku Energian alueet

Martikainen

Timo LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Akuistiset sormenjälkialgoritmit sisältöpohjaisessa musiikkitiedonhaussa

Saarikko

Vesa TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Vuorovaikutuksen suunnittelumallit videopeleissä

Luukka

Valtteri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Terveyssensorialustat ja niiden testaus

Sjöblom

Frans LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Auringon gammasäteily

Valtanen

Jussi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Atomivoimamikroskopia, nanoteknologian eturintamassa

Kuusisto

Jami LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Materiaalia lisäävä valmistus - Pursotustekniikassa käytettävien polymeerien ominaisuudet sekä niiden muokkaaminen

Salonen

Tiina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2018 Myrkyllisten eläinten toksiineja tuottavat symbiontit

Kalliomäki

Ida LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Orgaanisten tinayhdisteiden esiintyminen vesiympäristössä ja vaikutukset eläimiin

Tran

Nhung LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Puutiaisten levittämät neurologiset taudit

Mojzer

Janka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Meditaation neurofysiologiset vasteet

Danska

Pia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Pelillistämisen soveltaminen sähköisissä terveyspalveluissa

Heino

Teemo LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2018 Boolen funktiot kyselyalgoritmeissa

Tiainen

Miika TtK Taloustieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2018 Vastustuskykyisempiä organisaatioita : Johdon rooli tietojärjestelmien jatkuvuudenhallinnassa

Gratschev

Saara KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2018 Automaattinen algoritminen päätöksenteko yleisen tietosuoja-asetuksen viitekehyksessä

Tupala

Verneri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2018 Esineiden internetin laajeneminen : arkipäiväisten esineiden muuttuminen älykkäiksi

Dahlström

Kristian KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2018 Asiakkaan yksityisyyden suoja ja personointi verkossa

Laine

Joakim KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2018 Lohkoketjuteknologian vaikutukset pankissa

Korhonen

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Moniaistinen markkinointi asiakaskokemuksen syventäjänä

Joro

Atte KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Pääomasijoittamisen vaikutus kasvuvaiheen yrityksiin

Sinervuo

Minna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 High-frequency trading -kaupankäynnin vaikutus piensijoittajiin ja sen sääntely

Nordström

Joonas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Tammikuuilmiö osakemarkkinoilla

Määttä

Jarkko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Neuroverkot osakemarkkinoiden ennustamisessa

Tolonen

Joonas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Stock repurchases as a mean to sustitute dividensis

Olli

Kaisa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Determinants of leverage

Mellas

Kasper KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Return sign forecasting of equity index through implied volatility

Pilpola

Lauri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2018 Virtuaalitodellisuuden käyttö yrityksissä

Pulkkinen

Sakari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2018 Kryptovaluuttojen merkitys yhteiskunnassa

Eerikäinen

Annika KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2018 Autonomous vehicles and business models

Hilden

Linda KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2018 Privacy paradox in social media

Latva-Nirva

Lasse KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2018 Työajan ja työhyvinvoinnin yhteys

Saarinen

Kira KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2018 Training evaluation and the return-on-investment of employee training

Lintunen

Julia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2018 Tulo- ja kulutuserojen välinen yhteys eriarvoisuuden näkökulmasta

Jaakkola

Miikka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2018 Vastuullisuuden parantaminen pikamuodin toimitusketjuissa

Tähtinen

Eero KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2018 Kuivasatamat konttiliikenteessä

Rintala

Hanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2018 Tietojärjestelmien rooli lääkkeiden toimitusketjujen riskienhallinnassa

Väkiparta

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2018 Sosiaalisesti vastuullisen hankinnan ajurit, esteet ja keinot

Niskanen

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2018 Vastuullisuus kahvin toimitusketjuja käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa : systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Savolainen

Petteri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Reaali-investointiprosessin muodostuminen suomalaisessa pääomaintensiivisessä yrityksessä

Hägg

Milla VTK Valtiotieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2018 Lääkevalmisteen hintaan vaikuttavat tekijät sen elinkaaren eri vaiheissa

Vilo

Hertta VTK Valtiotieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2018 Meren muovijätteen arvottaminen

Rinne

Roope VTK Valtiotieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2018 Yritystuet Suomessa : teoria ja käytäntö

Kuutti

Joonas VTK Valtiotieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2018 Sosiaaliset preferenssit ja niiden vaikutus palkkakannusteisiin

Viita

Taija VTK Valtiotieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2018 Taloudellisia ohjauskeinoja ilmastopolitiikassa

Huhtamo

Pekka TtK Taloustieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2018 Osinkotuoton ja osakkeen kokonaistuoton yhteys

Kinnunen

Sara TtK Taloustieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2018 Ekspansiivisen finanssipolitiikan tehokkuus nollakorkoympäristössä

Grönroos

Anna-Reetta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2018 Integrating crm with social media : external corporate blogging in a form of collaborative individual-driven marketing campaigns

Lehtovuori

Tuomas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2018 Blockchain enhancing financial inclusion

Linna

Matti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2018 Dynamic basic income : a tool for combininb welfare and taxation

Neziri

Rami KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2018 Business intelligence in sme internationalization

Teikari

Hanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2018 The role of csr in cross-border acquisitions

Tuominen

Emilia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2018 Innovating smarter cities : relevance of innovation diffusion theories for smart city development

Hotti

Linda KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2018 Tekoäly taloushallinnossa : hyödyntäminen ja käyttöönotto

Rännänen

Taneli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2018 Personal data as part of big data processing under Gdpr

Kauppinen

Henrikki KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2018 Viimeisimmät muutokset vahvassa sähköisessä tunnistamisessa

Tursas

Ossi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2018 Tietoturvaan liittyvien häiriötapausten hallinta organisaatiossa

Riissanen

Samuli LuK Luonnontieteiden kandidaatti Ympäristötiede 2018 Vieraslajit Pohjois-Itämerellä

Trapp

Vilma LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2018 Proteasomi neurodegeneratiivisissa sairauksissa

Nättiaho

Valtteri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Business intelligence projektin vaiheistaminen

Waaramäki

Vili LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Koaksiaalisten kuitujen valmistaminen sähkökehräämällä

Laine

Aleksi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Magneettivuon lukkiutuminen YBa2Cu3O7-:ssa

Hautanen

Niko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Suolistomikrobien häiriöt ja niiden vaikutus mielenterveyteen

Honka

Eriika LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Kosmeettiset valmisteet hormonihäiritsijöinä

Laine

Jan LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Sukupuolikromosomien erilaistuminen ja evoluutio

Saarinen

Ulla LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Talitiaisen (Parus major) pesänpuolustus

Riihonen

Veera LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Virikelelun vaikutus pienten kädellisten käyttäytymiseen eläintarhaolosuhteissa

Kukkula

Antti LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 pRB- ja p53-kasvunrajoiteproteiinit solusyklin säätelyssä

Heikkinen

Harri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Synestesian fysiologiset taustatekijät ja merkitys tietoisuustutkimuksessa

Viinamäki

Emma LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2018 Johdepolymeerien valmistus kaasufaasimenetelmällä

Lauerma

Vuokko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2018 Kemian oppimateriaalit tutkimuskohteena

Laaksonen

Laura LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2018 Merenpohjan 3D-mallinnus merikartoista-Poimurakenteen maankohoamisen vaikutukset saariston vyöhykkeellisyyteen Korppoon lounaispuolella

Lintunen

Karoliina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2018 Pulmankijoen jokiuoman muutokset vuosikymmenten aikana

Leivo

Tessa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2018 Syyrialaisten pakolaisten halukkuus muuttaa pois Jordanista

Kotomaa

Laura LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2018 Maa ja maankaltaiset elinkelpoiset kiviplaneetat

Puumalainen

Markku LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2018 Pohjaveden käyttö potentiaalisena energianlähteenä Suomessa

Laitinen

Arttu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Ohjelmistotoimitusten hallinta prioriteetinmuutostilanteessa

Niittymäki

Niki LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Yhdistetyn todellisuuden käyttöliittymän vuorovaikutus peleissä

Nygren

Teppo LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Alustalouden tuomat muutokset

Mäntylä

Ville LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Scrum ja globaali ohjelmistokehitys

Nokelainen

Tiina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Rintasyövän tunnistaminen mammografiakuvista k:n lähimmän naapurin menetelmällä

Sinisalo

Juha LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyys

Liljeroos

Markku LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Tietojärjestelmien kehittäminen: ohjelmistoprojektien keskeisiä ongelmia

Utriainen

Jani KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Hakukoneoptimointi ja myyvän tekstin kirjoittamisen taito

Maijala

Ville LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2018 Uudet säännökset ja toimenpiteet pohjavesialueiden rajaamisessa ja luokittelussa

Husaini

Savior LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2018 Kartioleikkaukset

Ekman

Arvo LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2018 Viljelysuunnitelman optimointi

Paasivirta

Jani LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2018 Diskreettiaikaiset populaatiomallit ja Allee-efekti

Nummelin

Jessica LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2018 Markovin ketjut

Kanervo

Aleksi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2018 Polynomikongruensseista

Kautiala

Ilmari LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2018 Punto Banco -pelin palautusprosentti

Saarela

Sanni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2018 Kolmion merkilliset pisteet ja niiden havainnollistaminen GeoGebralla

Ruokonen

Annina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2018 Tartuntataudin ehkäisyyn ja havaitsemiseen liittyviä todennäköisyyksiä

Virta

Maiju LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2018 Kolmannen asteen yhtälön ratkaisukaava

Laulumaa

Juulia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2018 Unkarilainen metodi

Tuominen

Antti LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2018 (2 x n)-Laudan tiilitykset

Zeqiri

Vjendite LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2018 Ortogonaalimatriiseista

Perkonoja

Katariina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tilastotiede 2018 Lasso

Elo

Jussi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tilastotiede 2018 Ryhmien välinen vertailu järjestysasteikollisessa aineistossa

Sjöblom

Niklas LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2018 Toriparkki Turussa ja muualla Suomessa

Pöllänen

Hanna-Maria LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2018 Kasvillisuuden vuodenaikaisten muutosten vaikutus maanpeitteen luokitteluun puolikuivalla Iringan alueella Tansaniassa

Ruokonen

Anni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Pii-metalliliitoksen merkitys aurinkokennon toiminnassa

Hovinen

Tuomas LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 UV-C LED ja linssimateriaalien haasteet

Siitama

Eetu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Biomolekyylien hajoaminen säteilyn vaikutuksesta

Arasola

Ela LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Selluloosahelmet

Vuorinen

Laura LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Kosmologisten simulaatioiden kehitys

Nieminen

Maria LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2018 Tyrnin ellagitanniinit ja avoketjuisten ellagitanniinien rakenteellinen monimuotoisuus

Heikkilä

Krista LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2018 Nanopartikkelien hiilihydraattimodifikaatiot lääkekuljetuksen tehostamiseksi

Korsoff

Niko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2018 G-Kvadrupleksien supramolekulaariset sovellutukset

Rantaniemi

Marko TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2018 Teknologiset ratkaisut kasviproteiinikonsentraattien tuottamiseksi ja haitta-aineiden vähentämiseksi

Vahlman

Sonja LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2018 Vuorokausirytmiä säätelevän sisäisen kellon toiminta

Tocklin

Tommi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Staattisten verkkosivustojen generaattorit

Tenkanen

Teemu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Vieraan kielen opetuspelit alakoululaisille

Suonpää

Sami LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Spekulatiivisen suorittamisen ongelmat - Spectre ja Meltdown -haavoittuvuudet

Hahta

Sebastian LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Levynsalauksen suojaaminen Intel agx -tekniikan avulla

Lehtinen

Ville TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Katsaus kuvien rekisteröintiin

Haapalinna

Katri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 BGP-protokollan turvallisuuslaajennoksista: S-BGP, psBGP ja BGPsec

Pikkusaari

Sanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Metabotrooppiset glutamaattireseptorit Alzheimerin taudissa

Aalto

Milla M. LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Vieraslaji sirokatkarapu (Palaemon elegans) ahvenen ravintokohteena Suomenlahdella

Kallio

Marianna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Minustako supermuistaja? - Keinoja muistin kehittämiseen

stoltzenberg

Katja LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Reseptorivälitteiset tumakuljetusmekanismit

Takala

Aliisa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 TSH-reseptori ja sen mutaatiot

Honkanen

Kaisa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Ilmansaasteiden vähenemisen vaikutus talitiaisen (Parus major) toukkaravintoon ja poikastuottoon

Kiiskinen

Essi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Merimetsoyhdyskuntien vaikutus merikotkien pesintämenestykseen

Eklund

Joni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Metallit vesistöjen ja vesistön kalojen ongelmana

Isaksson

Lotta LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Naisten perinnöllinen rintasyöpä ja sen alttiusgeenit BRCA1 ja BRCA2

Rapp

Jessica LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Lokkilintujen (Laridae) kattopesintä Turun keskustan alueella

Maanpää

Liisa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Ilmastonmuutos Kevolla ja sen vaikutus kirjosiepon (Ficedula hypoleuca) pesintämenestykseen

Koivisto

Oliver LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Kofeiini piristeenä ja sen antagonistinen vaikutus hermosolujen adenosiinireseptoreihin

Ryhänen

Linda LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Onko ihmisaivoilla sukupuolta? Sukupuolihormonien vaikutukset aivojen rakenteeseen ja toimintaan

Leino

Lyydia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Glyfosaattivalmisteen vaikutus endofyyttisienen (Epichloë festucae) kasvuun in vitro

Norkio

Kaisu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Ruskeakarhun (Ursus arctos) talviunen pituus luonnossa ja tarhaolosuhteissa

Linnainmaa

Kimi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Value creation in private equity

Kaarnikko

Parik KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Verosuunnittelun eettiset ulottuvuudet

Valve

Ulla-Maarit KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Hyvinvointiteknologiayritysten arvoa määrittävät erityispiirteet : näkökulmina aineeton pääoma ja vaikuttavuusinvestoiminen

Tarpeenniemi

Tuukka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Strategiamallit lääkkeiden patenttisuojauksessa

Aaltonen

Oona KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Optimaalinen läpinäkyvyys ylimmän johdon palkitsemisessa

Lassooy

Mikael KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Strategic value of corporate venture capital investments

Saustila

Aleksi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Psykologinen hinnoittelu vähittäiskaupassa

Palo

Aleksanteri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Tekoäly digitaalisen asiakaspolun tiedolla johtamisessa

Seppänen

Monica KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Virtuaalitodellisuuskokemusten merkitys kestävän käyttäytymisen edistämisessä

Antila

Arna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 WOM ja EWOM majoituspalvelun markkinoinnissa

Eerikäinen

Lotta KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Työnantajabrändäys ravintola-alalla

Fesiuk

Julia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Suostuttelun keinot mainonnassa

Jääskeläinen

Kristiina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Startup-yrityksen brändin rakentaminen

Ketonen

Nea KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Sosiaalinen vastuu mainonnassa

Rauhala

Erik KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Vaikuttajamarkkinointi onlinemainonnan keinona

Laine

Mira KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Tapahtumien hyödyntäminen yrityksissä

Helenius

Julia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 B2B-yrityksen vahvasta brändistä saavuttamat hyödyt

Herlin

Mira KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Kuluttajien sitouttaminen virtuaalisten brändiyhteisöjen avulla

Jokinen

Juuso KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Utilizing big data analytics in the field of marketing : the perspective of e-commerce

Martikainen

Joona KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Asiakastiedon hyödyntäminen yrityksen päätöksenteossa

Määttä

Tiina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Digitaalinen asiakaskokemus ja sen kehittäminen big data -analytiikkaa hyödyntämällä

Seppälä

Petra KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2018 Vaatetuotannon ekologisuuden merkitys kuluttajan ostopäätökseen

Westerholm

Henna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Aikuiskasvatustiede 2018 Osakeyhtiön jakautuminen sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa

Pitzen

Sofia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yritysjuridiikka 2018 Konsernirakenne pienyrityksen tukena

Tempakka

Oskari KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2018 Blockhain technology in equity trading

Kuvaja

Alma KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Osingonmaksun frekvenssin merkitys ja siihen vaikuttavat tekijät

Karhilahti

Karoliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Edustusmenot osakeyhtiössä : edustuksen rajanvedon merkitys verotuksen näkökulmasta

Pichna

Jacub KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Examples of tax planning options in the European Union : case Malta

Palmroos

Oona KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Rahoitusrakenteen kehittyminen yrityksen elinkaaren aikana

Kolu

Meerit KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 IFRS 16-standardin vaikutus yritysten tunnuslukuihin ja tilinpäätökseen yhteydessä oleviin sopimuksiin

Kuhmonen

Heidi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Ohjelmistorobotiikan hyödyt ja esteet tilitoimiston toiminnassa

Kangasmäki

Roope KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Johdon ohjausjärjestelmien adoptoinnin esteet pk- ja kasvuyrityksissä

Salo

Milja-Tuulia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Vakuutusyhtiöiden sijoitusallokaation muutokset Solvenssi II -vakavaraisuuskehikossa

Luoma

Matias KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2018 Osakeyhtiön osingonjakoon vaikuttavat tekijät

Laukka

Johann LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Eteenpäin puolijohteista moniliitoskennoihin

pyyhtiä

kimmo LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Molekyylidynamiikkaa teoriassa ja käytännössä

Santonen

Mikael LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2018 Koneoppiminen ja sen sovellutus materiaalitutkimukseen

Tähtinen

Artturi TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Relaatio- ja oliokantojen vertailua

Sainio

Tuuli LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Digitaalisen taiteen työkalut

Faarinen

Juho LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Tiedonkeruu ja markkinoinnin kohdentaminen internetissä

Latva-Mäenpää

Olli-Jaakko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Ympäristötiede 2018 Ilmastonmuutos moraalipsykologisena haasteena

Kasimir

Piispa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Autonomisten ajoneuvojen sesnorijärjestelmien kehitys

Tenhovaara

Sara LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Huippukylmähoidon hyödyt huippu-urheilijoille

Ikonen

Pasi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Androidin tietoturva ja haittaohjelmat

Mäenpää

Loviisa TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Eteisvärinän aikainen havaitseminen aivoinfarktin ennaltaehkäisemiseksi

Hauhia

Veera LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2018 Hyönteispölytyksen merkitys komealupiinin (Lupinus polyphyllus) siementuotossa

Wahlroos

Kristian LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Sisäisen rajapinnan diversifikaatio ja SQL-injektiohyökkäykset

Remes

Mikael TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2018 Analyysi ja verailu opetuksen digitaalisesta pelillistämisestä sekä sähköisten opetuspelien vaikutuksista oppimisympäristöissä

Mäki-Ikola

Jussi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tilastotiede 2018 Poisson-prosessi ja yhden palvelimen jono

Vilen

Ella LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2018 Itämeren sedimentit ravinnekuormittajana

Boucht

Oliver LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biotekniikka 2018 Sylkinäytteet ja niiden käyttö lateraalivirtsaustesteissä

Forsman

Laura TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2018 Vasta-aineiden biofysikaalisten ominaisuuksien karakterisointi ja tehoseulontamenetelmät lääkekehityksessä

Viinikkala

Meri-Maija KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2018 Sosiaalisen vastuullisuuden rooli toimittajavalinnassa

Lehtinen

Ella KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2018 Riskienhallinta toimitusketjujen tietojärjestelmien käyttöönottovaiheessa

Latva-Teikari

Tytti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2018 Korruptio julkisissa hankinnoissa

Nousiainen

Elias KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2018 Kilpailu rautateiden henkilöliikenteessä: vapaan kilpailun toteuttaminen

Vahtola

Niko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2018 CPFR-toimintamallin soveltuvuus vähittäiskaupan suorituskyvyn kehittämiseen

Lindström

Mirja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2018 Distinct characteristics of vaccine supply chain

Patronen

Juuso KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2018 Kiinan ulkomaaninvestoinnit Euroopan Unioniin 2000-luvulla

Sjöroos

Niko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Johtaminen ja organisointi 2019 Yritysvastuun merkitys henkilöstön sitouttamisessa

Tahtonen

Patrick LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 Pelaajadatan kerääminen ja hyödyntäminen pelinkehityksessä

Laine

Heidi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 Pelillistämisen eettiset ongelmat

Tuomaala

Joel LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2019 TOR, ATF4 ja leukotrieenit avainsäätelijöinä kudos- ja elinkohtaisessa biologisessa ikääntymisessä

Mäkelä

Joonatan TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2019 Puolijohdefotodetektorit diagnostiikassa

Katila

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2019 Ongelmia perustoimeentulotukijärjestelmässä

Forsten

Niina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2019 Antibioottiresistenssin kehittyminen bakteereilla

Kähkölä

Heidi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2019 Nanokuljettimet antisense-geeniteknologian apuna syövän hoidossa

Aho

Kalle LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2019 Histokompatibiliteettitekijöiden (MHC) merkitys parinvalinnassa

Tuominen

Anna TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2019 Autovasta-aineiden havaitsemismenetelmät syövän yhteydessä

Toivonen

Heidi TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2019 Immunomääritysten standardisointi

Salonen

Selma TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2019 Monianalyyttimääritysteknologiat lateraalivirtausmäärityksissä

Raitanen

Katja LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2019 Susikonflikti - Ihmisten asenteet susia (Canis lupus) kohtaan satakunnan alueella

Miettinen

Sirkku LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2019 Cosgrove - Litosfäärin vaikutus hot spot -vulkanismiin

Pietarinen

Peppi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2019 Kalmoduliinin monet kasvot

Halla-aho

Lauri TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 Kevyen kryptografian ja lohkoketjun käyttö IoT:n salauksessa

Turto

Jaakko Juhani KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yrittäjyys 2019 Employee innovation process in companies

Dahlberg

Emil TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 Biometriset valvontakamerajärjestelmät

Toivanen

Pasi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 Siirtymäanimaatioiden käyttäminen työpöytäympäristöjen käyttöliittymissä

Paani

Niklas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Tietojärjestelmätiede 2019 Utilizing artificial intelligence in cybersecurity

Laakso

Eetu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2019 Trade negotiations and the role of economists

Ikonen

Iida LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2019 Tekniikoita proteiinien eristämiseksi elintarviketuotannon sivuvirroista

Partanen

Saku LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2019 Saaristomeren pohjan olosuhteiden vaikutus liejusimpukkaan (Macoma balthica) sekä vierailevaan amerikansukasjalkaiseen (Marenzelleria viridis) vuosina 2003-2016

Palmroos

Ida LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2019 Glyfosaatin vaikutus japaninviiriäisen (Coturnix japonica) pelkotilaan

Saarijärvi

Miranda KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2019 Ostaja-toimittajasuhde ja sen hallinta tuotekehityksessä

Salmela

Satu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2019 Legitimacy in new industry creation - the role of media in microlevel legitimacy construction

Saranpää

Sandra KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2019 The impact of leadership on cross-border merger and acquisition cultural integration

Honkanen

Oona LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2019 Avustettu leviäminen ekologisena haasteena

Leponiemi

Nestori KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2019 Systeemisen riskin rooli pankkikriisissä

Koivusalo

Suvi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2019 Eukalyptuslajien polyfenolit

pasanen

jesse LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2019 Kovarianssianalyysi ja lineaariset mallit

Kuusisto

Valto LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2019 Autokorreloituneet jäännökset lineaarisessa regressiomallissa ja durbin-watson-testi

Alander

Erika LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2019 Biosynteesistimulantin vaikutus kasvien polyfenoleihin

Hamdi

Laura LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2019 Minilaboratorioprojektien käyttö kemian kurssilla: vaikutukset opiskelijoiden oppimiseen

Iivanainen

Vilma LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2019 Aivojen plastisuus

Gråsten

Tuomas LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2019 Litiumioniakkujen materiaalien geologinen esiintyvyys ja globaali tuotanto

Lauraeus

Mathias LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2019 Sodankylän Kallaanselän alueen kallioperän 3D-rakennemalli

Halonen

Nina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2019 Meteoriittikraattereiden tutkimus ja rakenteet

Elovaara

Aleksi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2019 Suurnisäkäslajiston katoaminen kvartäärikauden lopussa

Laitinen

Rony LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2019 Säteilyn ilmaisimet ja niiden käyttö teollisuudessa

Nyberg

Seve LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2019 DBD-plasman teoria ja sovellukset

Itkonen

Otto LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2019 Rautapohjaisten suprajohteiden käytettävyys tulevaisuuden sovelluksissa

Kurki

Maija LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2019 Suomen soiden uhanalaisuus

Hyvönen

Elmeri TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 Muistinhallinta Java- ja C++-ohjelmoinnissa

Vahtera

Ulla TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2019 Hertta-testi diabetes- ja sydänkohtausriskin määrittämisessä

Vuorio

Topi Merlin LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 Unity-pelimoottori ja Entity-Component-System -malli

Lintu

Olli LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2019 Suhteellisuusteorian opetus lukiossa

Suomi

Saara LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2019 Virtapiirisimulaatiot opetuksessa

Heino

Jami LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biotekniikka 2019 Merellisten mikro-organismien bioaktiiviset yhdisteet lääkekehityksessä

Juusti

Joona TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 XSS-hyökkäykset verkkoympäristössä

Matikainen

Jenni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2019 Havaijin kuuma piste

Janhonen

Mikael TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 Funktionaalisuuden käyttö modernissa JavaScript-ohjelmistokehityksessä

Suni

Johanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2019 Riipuvuuden fysiologinen perusta

Sirviö

Janne TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 Ihmislähtöinen datatalous sosiaali- ja terveystietojen toissijaisessa käytössä

Määttänen

Samuli LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2019 Jarque-Bera-testi normaalisuusoletuksen testaamiseen lineaarisessa mallissa

Aaltonen

Anna-Sofia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2019 Breusch-Pagan-testi heteroskedastisuuden testaamisessa

Saloranta

Markus LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 Yhdistetty todellisuus apuvälineenä teollisuudessa

Nykänen

Ville LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2019 Toksoplasmoosin vaikutus ihmisen ja muiden väli-isäntien käyttäytymiseen

Kauppinen

Anni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2019 RNA- ja DNA rokotteet eturauhassyövän hoidossa

Nurmi

Oona LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2019 Teen tanniinit ja tanniinien kaltaiset yhdisteet

Laine

Toni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 Monikerroksinen perseptroni

Paananen

Veera LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 Työpöytävirtualisointi ja VPN etätyöskentelyn mahdollistajina

Karlberg

Jessina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 Autonomisen auton tietoturvauhat

Hanski

Otto LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2019 Ydinmagneettinen resonanssi

Kulmakorpi

Iida LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2019 STED-mikroskopia

Lähde

Helena LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2019 Matriiseilla koodattavat salakoodit

Korkiamäki

Riina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2019 Geogebran käyttö integraalilaskennassa

Blomqvist

Markus TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 Mobiilisovellusten ansaintamallit mainosten avulla

Arho

Teemu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 JavaScript-koodin minifiointi ja sen käyttökohteet

Jäntti

Joonas LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 Sähköinen tenttiminen opettajien ja opiskelijoiden näkökulmista

Moilanen

Sofia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2019 Protektionismin vaikutukset kansainvälisessä kaupassa Trumpin hallinnon kauppapoliittisten toimien vaikutukset Suomeen

Forsten

Tapani LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 IoT -keskeinen palveluarkkitehtuuri ja älykäs hoitokoti

Moradi

Tijam TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 Teknisen startupin Lean-prosessi

Niukkanen

Anniina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 Digitaalisten alustojen avoimuus ja ansaintamallit

Tervo

Aki LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 Matematiikan opetuspelien vaikutus oppimiseen peruskouluikäisissä

Katajisto

Akseli LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 Tietosuoja oppimisanalytiikassa

Ahjovaara

Julia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 Käyttöliittymät osana pelikokemuksen luomista videopeleissä

Pitkänen

Emila LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2019 Stokastiset automaatit

Rihtamo

Roope KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2019 Maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen vaikutukset asuntomarkkinoihin

Virtanen

Ina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2019 Tansii tilassa ja paikassa

Matturi

Minttu LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2019 Fenoliset yhdisteet ja suolistomikrobit

Purma

Iris LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2019 Virusinfektiot tyypin 1 diabeteksen puhkeamisen taustalla

Tomnikov

Natalie LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2019 Suolistoflooran vaikutus psykiatrisiin sairauksiin - esimerkkeinä masennus ja autismin kirjon häiriöt

Yliluikki

Henna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2019 Fotosynteesin säätelymekanismit

Suominen

Essi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2019 Oligomeeristen ja polymeeristen proantosyanidiinien biosynteesi

Kreivilä

Teppo LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2019 Luminoivat nanopartikkelit aurinkokennoissa

Laukkanen

Herkko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2019 Kestoluminesenssi ja itseohjautuvat kulkuneuvot

Tuohimaa

Kristian TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 Klusterointimenetelmät tiedonlouhinnassa

Paarala

Laura LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2019 Ympäristön- ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ahmaspistiäisiin (Ichneumonidae) Pohjois-Suomessa

Kauppi

Jenni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2019 Euroopan varpuslintujen (Passeriformes) pesämunien kokojen vaikutus käen (Cuculus canorus) pesäloisintaan

Glad

Anton LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2019 Koneoppiminen tähtitieteesä

Lainio

Joel LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2019 RAS-proteiinit ja niiden toiminta sairauksissa

Lehtinen

Aleksi Antero LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2019 p53-genomin vartija

Pyykkönen

Pihla LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2019 Lyhytketjuisten rasvahappojen terveysvaikutukset

Lempinen

Valtteri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2019 HIV-lääkeiden toiminta ja kehitys

Takala

Iina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2019 Papilloomaviruksen syövänaiheuttamismekanismit

Haalisto

Josefiina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2019 Halvaannuttavat simpukkatoksiinit hyötyä ja haittaa ihmisille

Pollari

Ville-Matias LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2019 Syövän hoitoa nanoteknologian keinoin

Sainio

Susanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2019 Syövän resistenssimekanismit immunoterapiaa vastaan

Kuuppo

Paula LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2019 Immuunisolujen muokkaus syövän hoidossa

Mäkelä

Maria Kristiina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2019 Suoliston ja aivojen välinen vuorovaikutus

Lehtonen

Salla LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2019 Epigenetiikka - avain sopeutumiseen. Solun epigeneettisen säätelyn mekanismit

Nuutila

Aleksi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2019 CRISPR-Cas bakteerin immuunijärjestelmänä

Ahokas

Iivari LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2019 Malaria ja sen biologia

Koski

Emil LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2019 Alzheimerin taudin biomerkkiaineet

Rasmus

Jyrki LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2019 Ketoosi ja reaktiiviset happilajit

Puro

Oskari LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2019 Syövän metastaasin syntytekijät

Sihvonen

Sanni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2019 Tau-proteiini alzheimerin taudissa

Habib

Abdula LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2019 Prioniproteiinit ja prionitaudit

Noppa

Oskari LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 JavaScriptin staattinen tyypittäminen

Hentula

Hanniina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2019 DNA-templatoitu ligaatio

Sauvonsaari

Tiia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2019 2x2x2 Rubiikinkuutio

Lehtonen

Henna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2019 Isoaivorakenteiden muutokset skitsofrenian taustalla?

Salminen

Inka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2019 Vasta-aineet lääkemolekyylien kantajina

Lehtinen

Jere TkK Tekniikan kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 Web-ohjelmointi Clojurella

Vainio

Akseli TkK Tekniikan kandidaatti Biotekniikka 2019 Homogeeniset affiniteettimääritykset tehoseulonnassa

Heikkilä

Maria LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2019 Stressi, ravitsemus ja terveys

Hämäläinen

Venla LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2019 Kettu-, supikoira- ja mäyrähavainnot Turussa kesällä 2018

Kleemola

Vesa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2019 Nukleosidimonofosfaatti ja -monofosfonaatti aihiolääkestrategiat

Kantelus

Jasmiina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 Elokuva-arvostelujen sentimenttianalyysi

Rae

Miikka LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2019 Tiede paljastaa taideväärennökset

Pynnönen

Mikko LuK Luonnontieteiden kandidaatti Fysiikka ja tähtitiede 2019 Ultraviolettisäteily ilmakehässä

Paussu

Henna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2019 Pallomaiset nukleiinihapot lääkekehityksessä

Leinonen

Maria LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2019 Rauta- ja mangaanisaostumat

Rajala

Pilvi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 CSS-preprosessorien edut ja puutteet

Könnölä

Tero LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 Mikropalvelut ja soveltamisen periaatteet

Turunen

Otso LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2019 Kasviperäiset syöpälääkkeet

Saengchawee

Piyawan KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2019 Perintöverotuksen tehokkuustappiot

Kudjoi

Atte LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2019 Sähkökemiallisesti valmistettujen epäorgaanisten sähkökromisten materiaalien sovellukset älyikkunoissa

Odai

Roni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biokemia 2019 CRISPR-Cas9 tekniikkaan perustuvat eukaryoottigenomin manipulointimetodit

Juvonen

Johanna LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 The Grid - tekoälyavusteinen internetsivujen kehitysalusta

Merimaa

Kaisa LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2019 Suojavärin tehokkuus ja lajin runsaus vaikuttavat varpuslintujen käyttäytymiseen

Lukka

Aku LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tietojenkäsittelytiede 2019 Pelaajan rankaiseminen epäonnistumisesta videopeleissä

Peltonen

Olli LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2019 Kaupunkieläinten kannanvaihtelun vaikutus puutiaisten (Ixodes Ricinus) määrään turussa

Karttunen

Janina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2019 Ihmisen hemoglobiinin toiminta sekä toimimattomuuden seurauksetesimerkkinä raudanpuuteanemia

Belik

Milja LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2019 Munasarjojen kehitys, toiminta ja kehityshäiriöt

Laine

Toni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2019 RNAi Aihiolääkkeet

Liinoja

Enni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Biologia 2019 Koiran (Canis lupus familiaris) kyky haistaa ihmisen hypoglykemia

Pietilä

Miro LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2019 Seilin lintuhavainnot ja niiden muutokset vuosina 1981-2010

Valkeinen

Anni LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2019 Längelmäen alueen palveluiden muutos julkisten sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluiden kehitys vuodesta 2005 vuoteen 2019 mennessä

Grönlund

Leevi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2019 Uunimäen kultaesiintymän raskasmineraalitutkimus μXRF-laitteistolla

Silvola

Joona LuK Luonnontieteiden kandidaatti Maantiede 2019 Ahvenanmaalainen separatismi

Leijonakallio

Pirita LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2019 Tekopohjavesihankkeet suomessa

Hautajärvi

Tiina LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tilastotiede 2019 Kausivaihtelumallit

Heinonen

Emmi LuK Luonnontieteiden kandidaatti Tilastotiede 2019 Sisäkkäiset lineaariset mallit

Rainio

Oona LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2019 ZIP-mallit

Kantola

Samu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2019 Itävaltalainen sykliteoria erityisesti Ludwig von Misesin ajattelun valossa

Saari

Teppo-Heikki KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2019 Markkinoinnin kriittinen teoria opetuksessa

Latikka

Matti LuK Luonnontieteiden kandidaatti Geologia 2019 Pohjois-Suomen kerrosintruusiot

Ylikangas

Tiia LuK Luonnontieteiden kandidaatti Kemia 2019 Aihiolääkkeet lääkekehityksessä

Mattila

Meri LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2019 Vapaat puoliryhmät

Kuusisto

Säde LuK Luonnontieteiden kandidaatti Matematiikka 2019 Polynomikongruenssi

Sahlberg

Anni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2019 RFID-teknologia lääkkeiden toimitusketjuissa: jäljitettävyys ja tuoteturvallisuus

Yli-Jama

Iiris KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2019 Katastrofiin valmistautuminen - strategian merkitys humanitaarisen logistiikan suunnittelussa

Säynäslahti

Eemil KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2019 Toimitusketjujen riskienhallinta elektroniikkateollisuudessa

Keisitinen

Karri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Yrittäjyys 2019 Pääomasijoittaminen

Moilanen

Valtteri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2019 Energian rooli talouskasvussa

Zachariassen

Julius KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2019 Sitoutumisongelma ja ilmastosopimukset

Kiiski

Annika KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2019 Elintarvikealan toimitusketjujen kehittäminen ruokahävikin vähentämiseksi

Arte

Eetu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2019 Huutokauppateorian soveltaminen asuntomarkkinoilla

Laurikainen

Antti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2019 Asuntojen hinnoitelumekanismit

Rae

Hanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2019 Internet of things in supply chain risk management

Eskola

Samuli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Aineettoman pääoman arvonmääritys käyttäen economiv value added-tunnuslukua

Järvinen

Julia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Yritysvastuu osana integroitua raportointia : Esimerkkiyrityksenä Vaisala Oyj

Hiltunen

Ville KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Tkaisinostoilmoitusten vaikutus osakkeen tuottoihin - empiirinen tutkimus Helsingin pörssissä 2016-2018

Ahlqvist

Jesse KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Euroopan keskuspankin toimien vaikutukset osakemarkkinoihin finanssikriisin jälkeen

Ek

Niklas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Digitalisaation vaikutus controllerin roolin muutokseen

Mäki

Ella KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Strateginen toiminnanohjaus urheiluorganisaatiossa - urheilullisten ja taloudellisten tavoitteiden yhteensovittaminen veikkausliigajoukkueissa

Puustinen

Niko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Pariteettiteoria valuuttamarkkinoilla - empiirinen tutkimus kattamattoman korkopariteetin pitävyydestä 2000-luvulla

Haikonen

Esa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmät omistajanäkökulmasta

Rostedt

Frans-Mikael KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Analyytikkojen mallisalkkujen jäljittely sijoitusstrategiana

Peltokorpi

Tommi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Tavoitekustannuslaskenta tuotekehityksen tukena

Mäkinen

Atte KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Data-analytiikan hyödyntäminen arvopohjaisessa hinnoittelussa

Kuusio

Juulia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Tekoäly dynaamisen hinnoittelun ja yritysennakoinnin tukena

Kokkonen

Emilia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Strateginen riskienhallinta : Pankkialan näkökulmasta

Kivini

Santeri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Neuvotteluiden vaikutus budjettiharhaan

Kauma

Nelli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Rakennusprosessin tehostaminen ja sen haasteet : Lean-ajattelun soveltuvuus rakennusteollisuuden projekteihin

Kaasalainen

Heidi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista- standardiin siirtyminen : Vaikutukset sisäiseen kontrolliin suomalaisessa pienessä pörssiyhtiössä

Shalov

Alexander KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Hollannin taudin vaikutus Venäjän kansantalouteen ja arvopaperimarkkinoihin

Toivanen

Elina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Pienten yritysten tilintarkastus ja sen uudistaminen Suomessa

Varheenmaa

Ronja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Rahanpesu pankkisektorilla

Östlund

Eetu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Pitkäaikaisten vuokrasopimusten taloudellinen raportointi : IFRS 16 ja standardimuutoksen vaikutus vuokrasopimuste tilinpäätöskäsittelyyn sekä yritysten taloudelliseen asemaan

Rothström

Tony KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Suorituskykymittaristot strategisina ohjausvälineenä

Salmela

Pauliina KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Tilintarkastajan vastuu havaita ja ilmoittaa talousrikoksista Suomessa

Latukka

Jaakko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 XBRL-kielen käyttöönoton vaikutukset tilintarkastukseen

Muurinen

Teemu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Aineeton pääoma vakuutusyhtiössä

Särmö

Nora KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Integraation toteutustavat älykkäässä taloushallinnossa

Kauvosaari

Leo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Korkoero ja osaketuotot talouskehityksen ennustajina

Kallio

Jarno KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2019 Business-led solutions to poverty - internal and external alleviation

Snygg

Noel KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2019 Comparative analysis of mobile telecommunications markets in Finland and the USA

Luong

Thu Ha KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kv. Liiketoiminta 2019 The characteristics of social media influencers market in Vietnam

Lehtonen

Teemu KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Hyvin menestyvien aktiivisten rahastojen tunnuspiirteet

Rouhelo

Kiia KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Vastuullinen sijoittaminen ja ESG-integraation taloudelliset vaikutukset

Mikkonen

Henri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Fama-French viiden faktorin malli osaketuottojen selittäjänä Suomessa

Takkinen

Okko KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Odotettu vaje value-at-riskin korvaajana : Riskimitan merkitys velkakirjoille

Li

Bob KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 The performance of reverse Leveraged buyouts : Evidence from the u.S stock market (2000-2017)

Karppinen

Joonas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Smart beta factor investing - an alternative for capitalization - weighted indices?

Aho

Taneli KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 P/E-luku osakeportfolion tuoton selittäjänä : Empiirinen tutkimus Helsingin pörssissä vuosina 2010-2018

Myllylä

Antti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Aikuiskasvatustiede 2019 Listautumisantien lyhyen aikavälin alihinnoittelu

Arvola

Janne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Positiivisten ja negatiivisten tulosjulkistusten vaikutus osakekursseihin

Niinikoski

Johannes KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Osingot ja osakkeiden takaisinostot voitonjakokeinoina

Kuikka

Maiju KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 ERP-järjestelmien Lean-ajattelun tukena

Lehto

Joel KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Konsernin sisäinen vieraan pääoman ehtoinen rahoitus ja sen siirtohinnoittelu

Rouhiainen

Otto KTK Kauppatieteiden kandidaatti Laskentatoimi ja rahoitus 2019 Digitaalisten hyödykkeiden hinnoittelu

Kauhanen

Marjo KTK Kauppatieteiden kandidaatti Kansantaloustiede 2019 Rahoitusvakaus ja kotitalouksien velkaantuneisuus, Kotitalouksien velkaantuneisuuden kasvu Suomessa 2000-luvulla

Yrjänen

Meri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2019 Markkinointiautomaatio asiakaspolun tukena B2B-markkinoilla

Vatjalainen

Tomi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2019 Kestävän kehityksen projektit yrityksen maineen rakentajina

Saleva

Eeva KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2019 Tarinalliset mainosvideot brändin rakentajina - Voidaanko tarinallisilla mainosvideoilla kasvattaa yrityksen brändipääomaa

Tiusanen

Timo-Petteri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2019 Kasvuhakkerointi kasvustrategian muotona startup-yrityksissä

Talvitie

Otso KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2019 Yhteiskuntavastuun vaikutus urheiluorganisaatiossa

Laukkanen

Hannes KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2019 Asiakaslojaalisuuteen vaikuttavat tekijät teleoperaattoreiden kontekstissa

Laine

Janne KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2019 Vaikuttajien hyödyntäminen brändi-imagon rakentamisessa

Laaksonen

Heidi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2019 Hakukonemarkkinointi ja sen vaikutus bränditietoisuuteen

Kavanti

Iiris KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2019 Inbound-markkinoinnin rooli B2B-asiakaspolussa myynnin ja markkinoinnin rajapinnassa

Mikkola

Kaisa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2019 Tarinankerronta design-tuotteiden brändirakennuksen keinona

Säteri

Aino KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2019 Ravintolan palveluympäristön vaikutus asiakkaan käyttäytymiseen

Laurila

Katja KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2019 Asiakaskokemuksen arvioinnin ja mittaamisen välinen kuilu - Näkökulmana fyysinen vähittäiskauppa

Kauppinen

Hanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2019 Kohteen brändäys matkailijoille markkinointiviestinnän medioiden avaulla

Kaasalainen

Rosa KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2019 Brändilähettilään rooli osana vaikuttajamarkkinointia - näkökulmana urheilubrändäys

Isokorpi

Valtteri KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2019 Tyytyväisyys, luottamus ja palvelun laatu verkkokaupan asiakasuskollisuuden muodostajina

Brander

Julius KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2019 Lasten liikuntapalvelujen markkinointi

Aalto

Laura KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2019 Eettisyys yrityksen kilpailukeinona

Partanen

Amanda KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2019 Toimiva vaikutussuhde vaikuttajamarkkinoinnissa

Palomo

Elena KTK Kauppatieteiden kandidaatti Markkinointi 2019 Z-sukupolven kuluttajakäyttäytyminen muodin kontekstissa

Roos

Niklas KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2019 Yrityksen siirtohinnoittelupäätöksessä huomioitavat tekijät tavarakaupan osalta

Neuvonen

Eevi KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2019 Vastuullinen toimittajavalinta : kohti taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullista toimittajavalinnan prosessia

Budiansky

Jani KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2019 Keinoja hallita valmistupäätöksen aiheuttamaan hankintariskiä

Satta

Joni KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2019 Kilpailuetuna toimitusketjujen vastuullisuus

Vesa

Rebekka KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2019 Tuotannon kotiuttaminen : ennakoidut ja toteutuneet hyödyt valmistavassa yrityksessä

Heinonen

Antti KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2019 Rajat ylittävät toimitusketjut - erityispiirteet ja kehitysmahdollisuudet

Kuosmanen

Susanna KTK Kauppatieteiden kandidaatti Toimitusketjujen johtaminen 2019 Vihreiden toimitusketjujen johtaminen kosmetiikka-alalla

Takala

Eero KTK Kauppati